Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Владимир Чуков: Турция струпва милиони мюсюлмани по границата ни, за да окупира 5 български области!
Писмо от читател: Инвалид съм с 90% увреждане, но се боря за България с всички сили! Гордея се с това!
СРОЧНА НЕОБХОДИМОСТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Българи защитиха братята слявяни в Източна Украйна от престъпната хунта на Киев
Подписка: Общоевропейско спиране на Квотите!!!
В Пловдив се честваше 60 годишнината от построяването на паметника на Руската армия Освободителка - Альоша

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Платформа: Нелегитимната днешна власт

ВСЕОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА

Легитимно и нелегитимно управление

1. Развитие на идеята за легитимност и нелегитимност на управлението и на правото на съпротива във времето.

За първи път идеята за нелегитимност на властта и за правото на гражданите за съпротива срещу нея е формирано от средновековния учен-теолог Тома Аквински. Според него

позитивно правоса само тези разпоредби на светската власт, които съответстват на естествените природни закони.

В противен случай разпоредбите на властващите нямат силата на закон и не са задължителни за спазване. Управление, което почива на незаконни (в този смисъл) разпоредби Тома Аквински определя като тирания и формулира правото на въоръжена съпротива срещу тиранията.

Друго определение на възможно нелегитимно управление е заложен още в английската Магна Харта от 1215 година. За разлика от идеята на Тома Аквински, който издига като критерий срещу тиранията правата на човека спрямо природните закони, то Хартата вижда тиранията във всяко нарушаване на установения правов ред, нарушаващ или ограничаващ правата на СУВЕРЕНА. Хартата очертава нелегитимността в един по-широк план.

Проблемът за нелегитимността на управлението и естествено произтичащото от него право на съпротива е разглеждан от Джон Лок. Той издига идеята за гражданското неподчинение. Законността на съпротивлението срещу деспотичната власт включва и правото на въстание срещу нея. Според Лок общественият договор не се сключва веднъж завинаги и без право на последващ контрол от страна на народа. Народът ВИНАГИ има право да го коригира и да премине от подчинение в неподчинение, ако се появи тирания и потисничество. Народът има право на корекции в договора, както и право да го прекрати в случай на преминаване на политическата власт в тирания и потисничество.

Гражданите запазват правото си на контрол върху управленската дейност и една от формите на този контрол е “правото на съпротива”.

Епохата на Буржоазните революции отново поставя на дневен ред легитимността на властта и правото на съпротива. В най-чист и точен вид тази идея е изложена в Американската декларация за независимостта от 1776 година. Според нея властта на правителството трябва да е съобразена с естествените (природните) права и да почива на съгласието на управляваните. В противен случай народът има право да свали тази власт с оръжие.

Поради това и една от поправките към американската конституция включва ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ НА САЩ ДА ПРИТЕЖАВАТ ОРЪЖИЕ както за защита на своята собственост, дом и семейство, така и за въоръжена ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРАВА ОТ ДЕСПОТИЧНАТА ВЛАСТ!

А във френската Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 година правото на съпротива е признато за естествено и неотменимо. В най-ново време проблемът за легитимността на управлението е застъпен в Международната Харта за правата на човека (1947). Там е заявено, че за да се избегне тиранията и потисничеството (каквито се извършват над българския народ вече 25 години) и резултата от тях - съпротивата или въоръженото въстание, е необходимо правата на човека да бъдат установени и гарантирани в законодателството на всяка една държава.

2. Легитимно и нелегитимно управление

Управлението е легитимно, само когато е установено по волята на управляваните (суверена) и се осъществява в техен интерес. Във всички останали случаи държавното управление е нелегитимно.

Има различни хипотези на нелегитимност на държавното управление:

- ако не е установено по волята на управляваните, т.е. чрез законни и напълно почтенни, равнопоставени и прозрачни избори:

- когато е установено със сила или използването на власт, или властта използва сила срещу Суверена, за да запази своето управление

- когато е установено в резултат на фалшифициране на изборни резултати или на предизборни лъжи и измами, въвеждащи избирателите в заблуда и напразни очаквания

- ако се осъществява срещу интересите на Суверена.

Противопоставянето на обществените интереси от страна на партиите и правителствата е два вида:

1. Формално – когато управляващите се опитват да узаконят не свободата на гражданите, а ейната противоположност – ограничаването й чрез различни закони или сила

2. Реално – изразява се в пряко нарушение на конституционните права на гражданите. Нарушаването се изразява в незачитане или в отказ да се гарантират установени в Конституцията техни права и във формите за съществуване и функциониране на държавата и нейните независимост, суверенитет, териториална цялост…

Обективният критерий за обществените и личните интереси на гражданите е законодателството и преди всичко Конституцията.

Ето защо нарушаването на закона, съответно на Конституцията, е пръв индикатор за нарушени обществени интереси.

Измежду всички възможни нарушения едни от най-опасните са нарушенията на конституционните права на личността. Всяко посегателство върху тях е нарушение на обществения договор и автоматично обуславя нелегитимността на управлението инуждата от национална съпротива за неговото сваляне от власт. Единственото изключение за ограничаването на някои права се допуска при военно или друго извънредно положение. Но само когато същите са наложени със съгласието и по изричното указание на СУВЕРЕНА!!!

Правата на човека имат не национално, а международно измерение. Те са заложени в Международната харта за правата на човека.

и всяка държава, която е приела този международен акт, се самозадължава да ги спазва. НРБ е подписала и ратифицирала неотменимо Международна харта за правата на човека още през 1956 година и поради това никое партийно или коалиционно правителство и партия няма правото да ограничава и лиши народа от съпротива и въстание срещу Геноцида, насилието и издевателствата над българските граждани, водещи до тяхното нечовешко положение, глад, бедност, безработица, невъзможност за образование, развитие, получаване и разпространяване на информация, лечение, липса на нормален, спокоен и достоен живот и права.

Нелегитимното управление винаги е достатъчно и задължително основание за ОБЩОНАРОДНА СЪПРОТИВА И ВЪСТАНИЕ.

http://www.bg-pravo.com/2009/12/23_12.html

ОБОБЩЕНИЕ:
1. Днешната българска „Конституция“ е нелегитимна,
защото освен че предишната не е отменена по искане на СУВЕРЕНА и след всички изцяло и подробно изпълнени правила и закони за нейната отмяна, указани в нея, а на „Кръгла маса” на банда партийни престъпници и техните изкуствено създадени клонинги, но и новата не е подложена на общобългарско национално обсъждане, не е коригирана според изискванията на СУВЕРЕНА, не е категорично одобрена и гласувана на Национален референдум, където народът да изрази своята подкрепа и освен това не е одобрена и подписана и от всички български депутати. Освен това и всички съпътстващи я закони и подзаконови нормативни актове също не са приети в указаните конституционно указани срокове.

2. Днешната българска „Конституция“ е нелегитимна,
защото е в противоречие и с Международна харта за правата на човека. където е указано в член 7 от икономическите права начинът на разпределение и обществена йерархия, които не позволяват нито равноправно участие в избори, нито равноправно участие в разпределението, нито съответстващо на способностите на индивида положение в йерархията, както в производствени и творчески структури, така и в обществени.

3. Днешната българска „Конституция“ е нелегитимна,,
защото ПРОТИВОРЕЧИ на редица природни (морални) закони, за което ни обръща внимание още средновековният учен-теолог Тома Аквински (виж в началото), което изисква написването на такъв основен закон да бъде изготвено от учени-изследователи, добре запознати както с природните, така и с обществените закони и тяхното съответствие, а не от политически „защитници” на тия или ония частни интереси и начин на присвояване.

С написването на тая точка 3 ние се надяваме с нас да работят учени-изследователи, които още по-задълбочено и цялостно да я обосноват с още научни (обективни) доказателства, защитавайки „интересите” на природните закони, а не на тая или оная група (малка или голяма) (партия) от интереси…

', 'ВСЕОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА. Легитимно и нелегитимно управление. Развитие на идеята за легитимност и нелегитимност на управлението и на правото на съпротива във времето. Противопоставянето на обществените интереси от страна на партиите и правителствата е два вида: 1. Формално – когато управляващите се опитват да узаконят не свободата на гражданите, а нейната противоположност – ограничаването й чрез различни закони или сила. 2. Реално – изразява се в пряко нарушение на конституционните права на гражданите. Нарушаването се изразява в незачитане или в отказ да се гарантират установени в Конституцията техни права и във формите за съществуване и функциониране на държавата и нейните независимост, суверенитет, териториална цялост…
СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаКлючви думи за търсачките: Легитимно и нелегитимно управление, ВСЕОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА, ВЪСТАНИЕ, Тома Аквински, Магна Харта, Джон Лок, Декларацията за правата на човека