Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Чужди спец служби готвят откъсването на Южна България с помощта на радикализирани групи от роми, хилядите ислямски мигранти и частни военни компании!
Започна се! Мигранти прободоха 6 пъти 22-годишната Никол!
Изтриват Турското Робство от учебниците?! Следващата стъпка ще бъде да...
Кампания за даряване на кръв. Воински съюз Васил Левски
Народовластие - пряка демокрация, ново българско национално възраждане и самоуправление
На 14 и 15 октомври ще се проведе"ЮЖЕН ЩИТ – ЕСЕН 2017" !
Открита среща на Воински съюз "Васил Левски" и Българско народно опълчение "Шипка" - 10.01.2016, Варна

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!НИЕ нямаме никакво намерение да отстъпим нито крачка!


КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВОЕНЕН СЪЮЗ,
Българско Народно Опълчение „Шипка“

Уважаеми съратници, приятели и колеги!

В последните дни зачестиха предложенията на ръководствата и емисарите на разни партии и движения към членовете на щаба да влезем в техните партийни ръководства. За да избегнем всякакви бъдещи недоразумения и за да не си губим взаимно, ценното време в безплодни срещи,пояснявам следното: Нямаме намерение механично да се обединяваме с каквито и да е било партии или движения чийто ръководители са участвали или участват под каквато и да е форма в управлението, разграбването и разпродажбата на България.Нямаме намерение да си сътрудничим с лица нежелаещи освобождението и доброто на страната ни и българският народ а само да влязат с нашата помощ в парламента и властта, за да доразрушат нашето Отечество като лишат окончателно децата на България от достоен живот, образование, работа и бъдеще.

Някои от лидерите с които се срещнахме по тяхно настояване,макар и професори или бивши депутати и министри са откровени малоумници и дебили или обладани от манията за власт на всяка цена алчни /макар и интелигентни/ субекти. Жалко че същите бяха съпровождани от някои доста свестни хора, които се надяваме скоро да си отворят очите.

НИЕ нямаме никакво намерение да отстъпим нито крачка от основните принципи на Военният съюз и Опълчението а те са категорични и ясни:

- разсекретяване и публикуване на цялата информация за всички решения на НС и правителствата на България приети след 1989 година както и на информацията за всички международни договори, приватизационни договори и сделки, както и разпоредителни сделки с външният дълг, Държавният и Златният резерв на страната кои кога, къде и как ги е подписвал, кои и при какви условия е придобил концесии, банки, предприятия и природни ресурси на територията на страната, по какви сметки са постъпвали парите от тези сделки, кои и за какво ги е използвал, информация какви заеми и при какви условия са вземани и какъв външен дълг е натрупан през този период!

- разсекретяване и публикуване на цялата информация за всички договори и разпоредителни сделки извършени от българските правителства с Българска Народна Банка както и нейните валутни, златни и левови ресурси и резерви. Информация за това дали все още съществува зависимост на БНБ от българската държава и народ или същата вече е предоставена под контрола на чуждата финансова мафия, каква е отговорността на нейните управители и служители пред българските закони и конституция?

- публикуване на цялата информация за истинската стойност на българските държавни активи /банки, предприятия, земеделски стопанства, министерства, държавни холдинги, ВПК, сграден фонд, движими и недвижими имущества, финансови активи, социални фондове, почивни бази и т.н. /в краят на 1988 година и съдбата на всеки един от тях, кои кога и за каква стойност ги е разпродал или разрушил и разграбил!

- публикуване на списъци с така наречените доверени лица на партията / т.е. подставени лица на продажната част от ръководството на БКП осъществила връзка със западните разузнавателни централи и финансови кръгове/ -обикновено лица от криминалният контингент, комсомолският и партиен актив, получили незаконно в свое разпореждане - огромни суми, кредити и държавни активи собственост на народа , включително информация за настоящата партийна принадлежност, длъжност и положение на всеки един от тях!

- арест, следствие, съд, присъда, конфискация и затвор за всички участвали в управлението и парламента на страната персони които със своите действия или престъпно бездействие са участвали или допринесли за разграбването и разпродажбата на българската земя, банки, стратегически отрасли, предприятия и природни ресурси!
- Времененна /на този етап/ забрана на всички партии, конфискуване на тяхното имущество и връщане на всички получени през тези 25 години стотици милиони -държавни субсидии в хазната за сметка на личното имущество на техните партийни ръководства. Всеки които е ял и пил трябва сам да си плаща сметките а не за сметка и на гърба на народа. Които иска партии нека им плаща членски внос и да си ги издържа за своя сметка.-

- БЕЗУСЛОВНО връщане на цялата власт -НАРОДОВЛАСТИЕ, стратегически отрасли и природни ресурси под контрола и разпореждането на ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН - НАРОДА!

- промяна на действащият ПРЕСТЪПЕН политически и финансово икономически нео-либерален модел за управление и разграбване на страната, натрапен ни от враждебни нам външни сили, и отстраняване на техните агенти от всички структури на властта и замяната му с истинска пряка демокрация и планово пазарна икономика!

- бързо икономическо възраждане на страната с помощта на военно мобилизационните планове, деприватизиране на банките и стратегическите отрасли, протекционизъм и равнопоставеност на родните производители със субсидираните чуждестранни такива, ускорена индустриализация и създаването на високо технологична, експортно ориентирана иновационна промишленост гарантираща постоянни работни места, достоен живот, образование, здравеопазване и заплащане на българските граждани!

- пълна ревизия и анулиране на всички нечисти приватизационни сделки извършени през последните 25 години поради това че са извършени без изрично заявеното съгласие на Българският народ и без той да е упражнил правото си да изрази своето мнение по всички важни за страната въпроси с референдум. Привличане на виновните към наказателна отговорност и конфискация на награбеното в полза на държавната хазна!

- ЦЯЛАТА ОБЩОНАРОДНА СОБСТВЕНОСТ ПРИДОБИТА ОТ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ОЛИГАРСИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ В ПРОЦЕСА НА ПРЕСТЪПНО ИЗВЪРШЕНАТА ОТ ТЯХ ПАРТИЙНО- КРИМИНАЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е НЕЛЕГИТИМНА И ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНА КОНФИСКАЦИЯ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. Наследяването или препродажбата на престъпно приватизираната от продажните политическо криминални елити общонародна собственост, не променят нейният криминален статус и тя подлежи на конфискация!

- приемане на „Закон за отговорността на властта пред народа на България“ и пълна отговорност на всяка власт пред народа! Всеки политик които не е изпълнил своите обещания или с действията или бездействието си е нанесъл вреди на държавата, на благосъстоянието и начина и нивото на живот на българските граждани отива в затвора за срок не по малък от удвоеният срок в които е пребивавал и работил в структурите на властта и парламента на страната а имуществото му бива конфискувано в полза на държавната хазна!

- пълна прозрачност по реализацията на всички обществени поръчки! Същите трябва да се изпълняват само от държавни фирми за да се избегне всякаква възможност за корумпиране на държавните служители от„честните едри частници“. Така всички средства ще отиват за изпълнение на проекта и няма да се отклоняват милиарди от държавната хазна за подкупи и натрупване на огромни изкуствени печалби, при „назначените от продажните партийни ръководства частни изпълнители“ на отделните проекти. Ревизия на всички обществени поръчки„изпълнени“ до момента и на всички фирми изпълнители на държавни проекти.Конфискация и връщане на подкупите и откраднатото във хазната.

- приемане на Закон за забрана на лобирането – за да се предотврати умишленият развал и корумпирането на държавната власт от алчни и враждебни на своят народ агенти на чужди служби и влияние!

- забрана за напускане пределите на страната за семействата и роднините до трето коляно по права и съребрена линия на всички членове на бивши, настоящи и бъдещи правителства, парламент, президентска администрация, ръководствата на политическите партии, банки, държавни ведомства и агенции, български дипломати,ръководни държавни служители. Всички те не могат да напускат пределите на страната за срок два пъти по дълъг от трудовият договор на своите роднини. Само така ще си гарантираме порядъчността, прозрачното управление и възможността за привличане към съдебна отговорност на техните роднини когато нанесат вреди на обществото и държавата и след товасе опитат да избягат в чужбина. Така ще предотвратим и всеки бъдещ опит за престъпления срещу държавата и държавна измяна.

- обявяване на всички незаконно натрупани от правителствата след 1984 година дългове и заеми за ОМРАЗЕН ДЪЛГ и отмяната на тяхното изплащане! – нека същите бъдат връщани от тези които са ги подписвали, присвоили и укрили по тайните си банкови сметки в чужбина или използвали в ущърб на българският народ и държавност!

- преразглеждане и предоговаряне на дълговете натрупани преди този период и предоговаряне на техните лихвени проценти!

- анулиране на всички незаконно опростени от престъпните ни и продажни правителства дългове на други страни към България.Ако длъжниците ни нямат пари да си платят дължимото то могат да ни погасят дълга си със суровини, имущество и земя. Подписалите опрощаването български политици и министри ще бъдат привлечени под отговорност и съдени за ИЗМЯНА като национални предатели и чужди агенти!

- анулирането на всички концесии и сделки със естествените монополи и природни ресурси на България и връщането им под контрола на държавата! Добива, дълбочинната преработка, управлението и продажбата на природни ресурси може да бъде извършван само от български държавни фирми или съвместни дружества в които контролният пакет и управление са собственост на българската държава!

- лишаване на всички виновници за националната катастрофа: приватизатори и членове на каквито и да е било тайни общества подразделения на чужди организации и спец служби от правото да заемат държавни и обществени длъжности до края на живота им!

- анулиране на всички сделки с българска земя продадена или преотстъпена под каквато и да е форма на чужди граждани и държави!

- гарантиране свещенството, неприкосновеността и защитата на всички видове законно придобита собственост – държавна, колективна, кооперативна, смесена, семейна и лична от българските закони и държава!

- гарантиране свобода на вероизповеданието за всички български граждани и основни религии изповядвани на територията на българската държава, освен на тези които проповядват насилие или „етническото превъзходство и избранноста на една нация, над останалите такива!

- гарантирана държавна подкрепа за българските малки и средни фирми чрез включването на същите след открити публични конкурси в изпълнението на стратегически държавни проекти финансирани от държавната хазна.

- гарантиране на безплатно висше образование и професионална реализация за децата на всички бедни и безработни български граждани жертва на лъже прехода или с минимални доходи през последните 12 години,

- стартиране на специалната комплексно образователна програма „Нация 21“ - за формиране на нация от талантливи и супер образовани български деца, готови за реализация при всякакви условия, бъдещи изобретатели,защитници и строители на Освободената и Възродена от всички нас, България.

- възраждане на трудови транспортни и строителни войски и ускорена иновационна индустриализация на страната за реализиране на стратегическият проект свързан с реновиране на цялата национална инфраструктура и осигуряване държавни жилища за бедните и безимотни или ограбени от чуждите банки. български граждани!

- гарантиране на безплатно лечение за всички български граждани и ускорено изграждане на високо технологични центрове за лечение на редки и тежки заболявания, на територията на страната, Време е държавата да се погрижи за здравето на своите поданици и да спрем да наливаме милиарди в клиниките на Израел и други страни.

- стимулиране раждаемостта на български деца чрез система от финансови и социални мерки насочена конкретно към преодоляване на тежката финансово икономическа и демографска криза от техните родители. Те не са виновни че продажните ни политици разграбиха и разпродадоха цялата държава и превърнаха народа ни в роби.

- гарантирана социална и финансова държавна подкрепа за всички български майки и най вече за многодетните такива, включително с предоставяне на държавни жилища и кредитни гаранции за техните семейства!

- гарантиране правата, свободата и защитата на всеки български гражданин по света от всички структури на българската държава без значение къде се намира или живее в момента!

- защита на българските държавни интереси, фирми и граждани от страна на българските служби за сигурност, армия и специални части навсякъде по света! Всеки опит за каквото и да е престъпно посегателство срещу българските граждани, държава и организации ще бъде преследван и наказван с цялата мощ и ресурси на българската държава, армия и спец служби до постигане на адекватно по мащабите, формата и вида си, сурово възмездие!

- ускорено предоставяне българско гражданство и възможност за емиграция в страната на всяко лице по света което има българска кръв, дух, културно историческа обвързаност с българската нация или с убежденията и делата си е доказало своята принадлежност към българският род и готовността си да защитава с всички възможни средства Българските Национални Идеали и нашето мило отечество! Същите се считат за пълноправни български граждани с всички произтичащи от това права, задължения и отговорности след като са се заклели пред бъдещата Българска Конституция и знаме!

- всеки български гражданин е длъжен да служи в българската армия и да защитава свободата на българските граждани,териториалната цялост, суверенитет и независимост на Българската държава!

- ускорено възраждане на Българската армия, ВВС,ВМФ, сили със специално предназначение и тяхната бойна мощ, насищането им с високо технологични оръжейни, комуникационни и транспортни средства и системи!Ускорено формиране на Национална Гвардия и Сили за териториална отбрана!

- ускореното възраждане и създаване на Научно Изследователски институти, Развойни и конструкторски бюра и интегрирани държавни холдинги в областта на Военно промишленият комплекс, фармацевтичната индустрия, автомобилостроенето,транспорта, комуникациите, фундаменталната наука, енергетиката, рудодобива, дърводобива, селското стопанство, производството на автоматизирани системи за управление, нано и енергоспестяващите технологии, аква-култури.

- реализиране на Специалният секретен проект „ Щурм21“ за изпреварващо високо технологично развитие на страната и ускореното възраждане на Българската Народна армия в условията на глобална световна криза и предстоящата Световна война!

- Всички ръководни държавни и обществени длъжности в България могат да бъдат заемани само от български граждани по кръв, духовна,културна и историческа принадлежност постоянно живеещи на територията на страната или намиращи се във временна, принудителна икономическа емиграция.

-България е свободна и независима държава на всички български граждани по света, отказваща участие във каквито и да е било военно политически, икономически, търговски и финансови организации и и съюзи осигуряващи едностранно предимство на част от своите членове над останалите участници, или над останалите народи и граждани на света притежаващи като свободно родени такива божии творения, еднакви права и задължения с всички останали!

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СТРОЙ В БЪЛГАРИЯ Е пряка демокрация тоест - ПЪЛНО НАРОДОВЛАСТИЕ и самоуправление от страна на Върховният Суверен – НАРОДА! Отменят се всички действия, решения, разпоредби, укази,договори и закони приети от правителствата и НС след 1989 година защото са извършени без пряко допитване до народа, в условията на отсъствие на легитимна Конституция и без БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД КАТО ВЪРХОВЕН СУВЕРЕН И И ПРЯК, ЕДИНСТВЕН И ВЪРХОВЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ СЪС ВЛАСТТА И РЕСУРСИТЕ НА СТРАНАТА, да е упражнил предварително правото си на избор / референдум/, и да се е произнесъл ясно и категорично по всички важни за бъдещето и съдбата на страната и народа ни,въпроси.

Поради гореизложените причини – каквито и да е било преговори за сътрудничество и взаимодействие могат да бъдат да бъдат водени само с тези организации, синдикати и съюзи които предварително и безусловна заявят съгласието си с всяка изложената точка от нашият ясен и категоричен план за действие и бъдещо развитие на страната!

Подготвили сме ясни, перфектно разработени, детайлизирани/по време, място и нужните за реализацията им ресурси/ планове за всяко едно направление на българската икономика, армия,политически и обществен живот. Имаме и ясен план за ускореното държавно развитие на Българската злато добивна, нефтена и газова, пречистваща и преработваща промишленост със силите, средствата и възможностите на българската държава. Остава ни само да ги реализираме бързо, ЗАЕДНО и безкомпромисно - обединени около българските национални идеали, народни и държавни интереси! Само така ще си гарантираме постоянни работни места, напълването на държавната хазна, връщане на награбеното и средства за ускорено развитие,достойни заплати и пенсии за все по застаряващото население на България и СВОБОДАТА И БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА!

Във връзка с това преминаваме към формирането на Общо-българско Национално Движение обединяващо ресурсите и възможностите както на съществуващи структури на Военният Съюз и Българското Народно опълчение „Шипка“ така и на всеки родолюбив български гражданин и организация желаещи да участват и готови да реализират своите творчески, интелектуални и професионални възможности в интерес на децата на България и за ускорено, Ново Българско Национално Възраждане, независимост и просперитет на страната. Заявки за участие в предстоящият ОБЩО-БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪБОР се подават на адресите и електронните ресурси на щаба!

Не желаем да си сътрудничим с каквито и да е било членове на централните ръководствата на която и да е било партия, с крупни прихва-тизатори на народните богатства, на съюза на едрите работодатели, на банкерите, на индустриалците и на каквито и да е било други престъпни и тайни общества! С всички тях ще си поговорим ясно, с факти и безкомпромисно, когато му дойде времето!

НЕУТРАЛИЗИРАНЕТО И ОКОНЧАТЕЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЦЯЛАТА /а не само на управляващата в момента/ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИЧЕСКА СГАН разграбила и разпродала нашата мила родина и природни ресурси на чужденци, и престъпно узурпирала цялата власт, бизнес,парламент и ресурси на страната е въпрос само на два три дни ако наистина народа ни го желае. Ако е горд и достоен наследник на нашите величави предци и милее за бъдещето на своите деца, Род и Родина а не за джобовете и интереса на успешно манипулиращите го вече 25 години, бивши и настоящи политически престъпници и крадци чиито интереси е принуден да защитава в момента по улиците и площадите на собствената си РОДИНА!

За всички нас има само една единствена партия в страната, за интересите и идеалите на която си заслужава да живее, да се борим и ако се наложи и да умрем - и това е народът и децата на България! Всички вече съществуващи партии са под контрола на банди от алчни и хищни политически хиени узурпирали техните ръководства и желаещи да продължат да управляват и ограбват народа, да разпродават и унищожават страната в своя изгода и да изсмукват народните ресурси, пот, кръв и сълзи! Тази престъпна политическа сган и без това вече Ви е обрекла на смърт! Нека им покажем как НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, можем да живеем или да умрем със достойнство и чест като горди синове и дъщери на майка България. Или НИЕ ще приключим с тези продажни и алчни хиени, и ще си спасим народа и възродим страната или те ще унищожат НАС, децата ни и България!Правата и свободата се извоюват само със сила, и отстояват с такава.

Днес НИЕ живеем в 21 век. Век на бъдещи велики научно технически открития и човешки подвизи. Век на неограничените възможности за духовно развитие, ускорена професионална и творческа реализация на всеки български гражданин. Богатствата, културно историческото наследство, уникалната природа, възможности и народ с който разполага една СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ са в състояние да направят живота на всеки наш гражданин богат, пълноценен и достоен. Тези уникални богатства и ускореното бъдещо иновационно развитие и национално възраждане ще позволят на нашият народ да има най добрата безплатни медицина и образование в света, най полезните продукти и здравословна храна, отговарящо на стандартите на 21 век удобно, екологично и енергоспестяващо жилище! За всички граждани на страната!

БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ НАЙ УНИКАЛНИТЕ СТРАНИ В СВЕТА. До няколко месеца ТЯ ще реализира свои собствен и съвършено уникален път на ускорено научно- иновационно възраждане и национално развитие. И АЗ ЛИЧНО ВЯРВАМ – В НЕЙНОТО И НА НАРОДА НИ СЛАВНО И ВЕЛИКО БЪДЕЩЕ!

КОГАТО ЕДИН НАРОД Е ОБЕДИНЕН ТОЙ Е НЕПОБЕДИМ!

За мен е чест!

подп. Валтер

за контакти с щаба: Vasil-Levski-Armya@hushmail.com,
SvobodnaBulgaria@hushmail.com,
VDVSpecnaz@gmail.com
Skype: ValterSpecnaz, LegyaSerbia
Военен съюз - https://www.facebook.com/groups/MILITARUUNION/
БНО Шипка - https://www.facebook.com/pages/Българско-Народно-Опълчение-Шипка/478675875543125

ПП. Разпространи! Предварителните заявки за участие в предстоящият ОБЩО-БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪБОР се подават на адресите и електронните ресурси на щаба!


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2015-10-18 04:10:26