Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Джамбазки: Русия стои зад случващото се в Македония, трябва да се намеси НАТО
Путину придётся таки открыть ящик Пандоры, и это произойдёт совсем скоро!
Страхът от Народния гняв ги е обзел и възмездието чука по вратите им!!!
НАРОДЪТ е върховната власт в тази държава!
Представители на Викингите посетиха България с цел обединяване на всички патриотични движения в Европа!
Отчет за дейността на патрулите на Воинския съюз и БНО Шипка

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Платформа: Закон за отговорността на властта пред Народа

Закон за отговорността на властта пред Народа

Нашата цел в дългосрочен план предполага следните промени в живота на гражданите:

-Въвеждане на предварително определени поощрения и наказания за всички избираеми длъжностни лица в страната (президент, правителство, депутати, областни управители, кметове, и т.н.) на базата на тяхната дейност чрез приемане с референдум на поправки в Конституцията /или като неотменима част от изцяло Новата такава връщаща цялата власт на СУВЕРЕНА/ и обезпечаващите ги закони (Закон за Народния съд и свързаните с него изменения и допълнения в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, регионалното и местно законодателство за отговорностите на органите на властта).

-Пряка (непосредствена) оценка дейността на върховните органи на държавната власт от Народния съд, при която всички граждани при бъдещите истински народни избори се явяват в качеството си и на съдебни заседатели, а за народна присъда се счита оценката,събрала най-много гласове: или поощрение, или наказание, или оставяне действията на лицето без последствия.

-Неизбежност на народната воля, гарантирана от отсъствието на давност за такива престъпления като неоснователно влошаване жизнения стандарт и благосъстоянието на народа, предателство на националните интереси, измяна, несъобразяване с волята на народа, злоупотреба с власт в ущърб на българските граждани и държавата а също и незабавно наказателно производство за бившия или действащ Президент или член на НС при всеки опит да избегне присъдата на Народния съд или да фалшифицира гласуването.

-Съвместна отговорност пред народа на всички органи на държавната власт за тяхната работа и съответно, съвместна заинтересованост на тези органи в успеха на тяхната работа, консолидацията на гражданите с цел контрол над законността и реда в обществото, принуждаването на длъжностните лица в органите на самоуправление да изпълняват служебните си задължения.

-По-добра оптимизация на държавното управление.

-Целта на Военния съюз и Българско народно опълчение "Шипка" е осъществяването на истинско НАРОДОВЛАСТИЕ - т.е. пряка демокрация във България, тоест подчинението на президента, правителството, народните представители, прокурори, съдии и всички избираеми длъжности на волята на народа.

-Върховен СУВЕРЕН пряк и единствен и разпоредител със властта е само този, които може да поощрява или наказва и така да заставя органите на властта да служат на интересите му. Във връзка с това, считаме за необходимо народа да разполага с метода на "моркова и тоягата" за контрол над неговите слуги-избираемите органи на властта. Този механизъм, /описан подробно по-долу/ трябва да стане основно средство на Народния съд за контрол над властта.

Ние се борим за да се внесе нов член в сегашната макар и не легитимна Конституция на България /до приемането на Нова такава/ касаещ прякото воля изявление на народа:

Промяна в Конституцията на България:

Народното събрание и Президента се избират от народа с една единствена цел: чрез закони и укази да организират дееспособните граждани в защита на народа (населението и бъдещите поколения) от духовен и материален упадък.

Лошата организация за защитата на народа от Президента на България и Народното събрание се счита за престъпление против народа без давност.

Наличието на дадено престъпление, извършено от Президента или членовете на Народното събрание, се определя от Народния съд. Право на глас в Народния съд има всеки гражданин на България, гласувал на изборите.

Присъдата на Народния съд не може да бъде отменена или изменена, освен чрез всенародно воля изявление.

 

Да се приеме следната разпоредба на новият член в Конституцията на НРБ:

"Закон за Народния съд на България над Президента и Народното събрание на Република България"

1.Цел на закона

Член 1. Целта на закона е да се осигури възможност на българския народ да поощрява и наказва Президента и членовете на НС и по този начин да ги застави да изпълняват своя дълг по предоставянето на конституционна защита и подобряването жизнения стандарт на народа.

2.Престъпление и подвиг

Член 2. Влошаване живота на хората без всякаква причина както и предателството на Националните интереси и злоупотребата с власт довела до нарушаване на суверенитета, териториалната цялост и предаване управлението и собствеността на чужди лица на българска земя, стратегически отрасли и природни ресурси е престъпление, а подобряването благосъстоянието на гражданите и защитата на суверенитета, териториалната цялост и националните интереси е подвиг.

3.Престъпници и герои

Член 3. Президентът и на членовете на Народното събрание на България се признават за престъпници или герои в зависимост от резултатите на своето управление.

4.Признаването на престъпление или подвиг

Член 4. Признаването на дадено деяние, извършено от Президента или НС, за престъпление или подвиг, се извършва от Народния съд.

Член 5. Народният съд над Президента се извършва в момента на избори за нов Президент. Народният съд над НС се извършва в момент на избори за ново Народно събрание.

Член 6. По време на изборите, всеки гласоподавател, който дойде до избирателната секция, заедно с изборната бюлетина получава и бюлетина за присъда над Президента или НС. Присъдата за сменяемите органи на властта има три варианта:

• "Достоен за благодарност";

• "Без последствия."

• "Заслужаващ наказание";

 

В хода на тайното гласуване, гласоподавателят избира една от посочените опции. Всеки избирател изразява волята си по този въпрос въз основа на собствените си убеждения относно вината или заслугата на Президента или на Народното събрание.

Член 7. Ако повече от половината от регистрираните гласоподаватели решат, че сменяемият орган на властта "Заслужава наказание", Президентът, след избирането на новия Президент и всички членове на Народното събрание след избирането на новото НС, се обявяват за престъпници.

Ако повече от половината от регистрираните гласоподаватели решат, че съответният орган на властта е "Достоен за благодарност", Президентът или всички членове на Народното събрание, при липса на отложено наказание по този закон, се признават за герои.

В останалите случаи, решението на народа се счита за одобрително, но без отличие ("Без последствия.")

Член.8 Ако Народният съд не се състои по каквито и да е било причини, Президентът и членовете на НС се считат за заподозрени в извършване на престъпление срещу народа на България.

Член 9. Действащият президент или новото НС са длъжни да проведат разследване и Народен съд за предходните Президент и НС, ако такъв не е се е състоял.

Член 10. Президентът и всички членове на НС се считат за престъпници по настоящия закон, независимо от присъдата,получена от Народния съд, ако за периода на своето управление не изпълнят задължението, указано в член 9.

Член 11. Присъдата в чл.7 и чл. 10 влиза в сила веднага след предсрочното или нормалното прекратяването правомощията на Президента или членовете на НС.

5.Наказания и поощрения

Член 12.Президентът или членовете на Народното събрание, признати за престъпници по този закон, в срок от две седмици след като подадат оставка, се арестуват от органите на МВР и задържат за срок, равен на фактическото им пребиваване в съответните органи на властта.

Член 13. Изпълнението на присъдата може да бъде:

• отложено, ако Президентът или депутатът от Народното Събрание е отново избран или ако правомощията на члена на НС за съответния регион не са изтекли.

• отменено, ако Президентът или членът на Народното събрание с разсрочено решение на нов Народен съд получат присъда "Достоен за благодарност";

• намалено наполовина, ако Президентът или членът на Народното събрание с разсрочено решение получат присъда "Без последствия".

Размерите на наказанията по осъжданията се сумират.

Член 14.Президентът и членовете на Народното събрание, получили присъдата "Без последствия" и нямащи разсрочени наказания, губят своята длъжност без последствия за себе си.

Член 15.Президентът и членове на Народното събрание, признати за герои по силата на този закон, се считат за герои на Народна Република България с всички права и ползи, полагащи се на това звание.

Член 16.Президентът и членовете на Народното събрание, заподозрени в извършването на престъпление по този закон, в рамките на две седмици след като подадат оставка,биват арестувани от органите на МВР и подлежат на предварително задържане до провеждането на Народния съд, но не по-дълго от срок, равен на тяхното пребиваване в съответните органи на властта.

6.Действие на закона по време

Член 17.Престъпленията по този закон нямат давност. При наличието на установени нови обстоятелства около престъплението, бившият Президент и членовете на НС отново могат да бъдат свикани пред Народния съд и след получаването на нова присъда, биват или реабилитирани и награждавани, или наказвани и лишавани от звания.

7. Неизбежност на наказанието

Член 18. Осъдените лица по този закон не подлежат на амнистия или помилване.

Член 19. Избягването на Народния съд и изпълнението неговата присъда се счита за особено тежко престъпление, наказуемо със смърт.

Член 20. Ако Президентът или членовете на Народното събрание, подлежащи на съд по този закон, се опитат с всякакви средства да избегнат Народния съд или фалшифицират неговата воля, то два месеца след изтичането на конституционния срок на съда, се обявяват за особено опасни престъпници и подлежат на наказанието, указано в чл.19.

Член 22.Ако органите на изпълнителната власт на НРБ в срок от един месец по някаква причина не изпълнят присъдата по член 19 от този закон, то задължението за нейното изпълнение се пада на всеки гражданин на НРБ и нейните чуждестранни приятели. Те имат право да действат срещу тези престъпници и техните съучастници с всички средства и във всяка точка на света.

Член 23. Гражданин на НРБ, привел в изпълнение наказанието по чл. 19 от Закона, се счита за герой по силата на закона без никакви допълнителни постановления. По отношение на чуждестранните приятели на НРБ, както и на тези, изпълнили наказанието на съучастниците на престъпниците, въпросът за наградата се решава за всеки конкретен случай, тя не трябва да бъде по-ниска от втората по значение награда на НРБ.

8. Неприкосновеност на Закона

Член 24.Този закон се приема на референдум, и не може впоследствие да бъде променен или отменен, освен чрез всенародно воля изявление.

след приемането на новата конституция ако народа има такова желание - названието НРБ ще бъде заменено само с Велика България като обща, свободна и независима държава на всички българи и български общности по света


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаКлючви думи за търсачките: Закон за отговорността на властта пред Народа