Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Бюджет 2016 – 5,3 млрд. лева нов дълг заради бежанците
Ще ни подслушват законно
Внимавайте! Агенти на Сорос и Платена мрежа,заедно с украински наемници извършват нападения,а после завеждат дело срещу нападнатите!
Народът ще защити правата, свободата, ресурсите и Отечеството си
Проучване на новите маршрути на Нелегалните!
Воински съюз "Васил Левски" формира клубове за изграждане на отбранително-воински навици

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Воински съюз: Структура, цели и задачи

Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички свои членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб за:

1. Защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина.

2. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.

3. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.

4. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.

5. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички правоохранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.

6. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни посегателства

7. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец служби и техните вътрешни агенти на влияние вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: - държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни, престъпни техни действия.

8. Противодействие и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии включително. икономически, финансови, военни и организационни такива, от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната /Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).

8. Противодействие и неутрализация на всички престъпни действия, укази, закони, разпоредби и други такива извършени или издадени от горепосочените персони които водят до разграбването, разрушаването, присвояване или разпродажбата на българските финансови институти /банки, застрахователни компании, златни и валутни резерви/, предприятия, стратегически отрасли /ВПК, държавен резерв, енергийни, водни, транспортни и комуникационни дружества, хранителна индустрия, фармацевтични заводи, и всички естествени природни ресурси и полезни изкопаеми/ включително продажбата на българската земя извършвани без предварително и категорично изразено /на общонародно допитване или национален референдум/ съгласие на ВЪРХОВНИЯТ Суверен – НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

9. Противодействие и наказване на всеки опит за замяна на пълната и пряка Демокрация (НАРОДОВЛАСТИЕ) с всяка друга форма за управление на страната и обществено политически строй, целящи да ограничат правата на Върховния Суверен като пряк и единствен разпоредител с властта, бъдещето и ресурсите на страната.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

10. Противодействие и наказване на всеки опит от страна на български държавни служители, депутати, политици, министри да предават на чужди държави, военно-политически, икономически и др. международни организации и съюзи каквато и да е било част от суверенитета, независимостта, териториална цялост, отбраната, външната и вътрешната политика на българската държава, финансова система и Българска Народна Банка без изричното предварително и категорично изразено съгласие на 90% от българските граждани.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

11. Противодействие и наказване на всеки опит на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици за присъединяване на страната към каквито и да било военно-политически блокове и съюзи, икономически, финансови или търговски организации и съюзи без категоричното и предварително изразено желание и одобрение от страна на 90% от българските граждани. Всички подобни договори и споразумения сключени или извършени без изричното, ЯСНО и категорично изразено, предварително съгласие на СУВЕРЕНА /на общонационално допитване и референдум/ се считат за нелегитимни и не са валидни за българските граждани, защото са извършени в условията на държавна измяна и след предварителен престъпен сговор между извършилите това деяние виновни лица, подписали се като страни по тях, в ущърб на Българските Национални интереси и с отнемане върховенството и правата на Суверена.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12. Противодействие и наказване на всеки опит за държавна измяна предателство на българските национални идеали, уронване престижа и нанасянето на щети на интересите на българската нация от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

12.1. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, министри, депутати, политици, религиозни лидери за извършване на действия в изгода на чужди национални интереси, или поради различни форми на тяхната агентурна, шпионска, финансова и друга зависимост да изказват категорични мнения или заключения по отношение виновността или причастността на чуждестранни организации или държави към военни, терористични и други деяния извършени на Българска земя без Българските следствени органи и Прокуратура да са доказали документално и неоспоримо същите а Българският Съд да е произнесъл обективно и безпристрастно осъдителна присъда на базата на цялостни, категорични и безспорни доказателства за тяхната виновност. Всеки подобен опит нанася непоправими вреди на българските национални интереси, засилва заплахите срещу българската държава и сигурността на българските граждани, уронва престижа и независимостта на страната и следва безспорно да се третира като държавна измяна и шпионаж в полза на чужда държава и наказва като такава без значение от заеманата длъжност.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

13. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати и политици да заемат страна или въвличат България в каквито и да е било форми на икономически санкции или военно - политически авантюри без категорично решение на Съвета за сигурност при ООН и само след задължителното, предварително и ясно изразеното съгласие, решение и одобрение на 92% от българският народ.
Всички виновници извършили и извършващи подобни престъпни действия ще бъдат съдени като агенти на чуждестранни специални служби за държавна измяна, предателство и шпионаж.

14. Противодействие на всеки опит от страна на български държавни служители, президент, министри, депутати, политици, членове на чуждестранни организации, секти и тайни, общества да фалшифицират или изопачават истинската българска история и култура, да отричат или изопачават историческите събития в ущърб на българският народ, да насаждат омраза към народа и страната, национален нихилизъм, склонност към предателство, измяна, робска психология и нанасят вреди на българската история, държавност и национални идеали.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

15. Противодействие на дейността на каквито и да било тайни общества, незаконни секти, организации и други на територията на страната, на стремежа на други държави и техните спецслужби да нанесат вреда на българската държавност, национални интереси, отбранителна способност, икономика, финансова система, образование, култура, духовност, родолюбие и на моралните, културни, духовни и материални устой на българският народ, държава и семейство.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

16. Подпомагане на българската армия, държавни ведомства, служби и органи в неутрализиране на всички вътрешни и външни заплахи за националната сигурност, геополитическите и икономически интереси на ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА НА България.

17. Противодействие и неутрализиране дейността на всички физически и юридически лица, политически, военно политически, икономически, финансови и други местни и международни организации и съюзи опитващи се да наложат каквито и да е било ограничения на правата и свободата на българските граждани или на независимостта, суверенитета, финансово икономическата стабилност и териториална цялост и демографско развитие на България.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

18. Противодействие и неутрализиране действията или стремежа на всякакви български и чуждестранни физически и юридически лица, корпорации, банки и организации да заграбят, придобият, експлоатират или извършват разпоредителни сделки и търгуват с естествените монополи, стратегически предприятия и отрасли, с предприятията от Военно промишленият комплекс, природни ресурси и българска земя без предварителното ясно и категорично изразено /на общонародно допитване- референдум/ съгласие на 92% от българския народ.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

19. Противодействие и неутрализиране на всички опити от страна на враждебни на българската нация вътрешни и външни сили и техните съюзници и съучастници за извършването на каквато и да е било форма на въоръжена, финансова, идеологическа, духовна, културна, религиозна, икономическа или политическа агресия срещу народа или отделни граждани на България.

20. Противодействие и неутрализиране на всички опити за бъдещо съкращаване на Въоръжените сили, военни училища, спецслужби, МВР, разузнавателен и отбранителен потенциал на страната от страна на продажните български политици, президент, депутати и министри. Всеки подобен опит в този страшен за страната ни исторически момент, на тотална външна етно религиозна агресия насочена срещу стабилноста на страната и промяна на етно религиозният състав на населението в Южна България /с помощта на радикалните главорези пристигащи под прикритието на хилядите бежанци от Сирия/, ще бъде преследван и наказван жестоко и незабавно от СУВЕРЕНА като държавна измяна.

21. Съдействие за ускореното възраждане на Въоръжените сили, армия, Военно Промишлен комплекс, техническа обезпеченост, отбранителна способност и комплексната система на структурата за Националната сигурност на България. Неутрализиране на всички опити за по нататъшно увеличение на трудовия стаж и пенсионна възраст на офицерите и сержантите от българската армия, служителите от службите за сигурност и МВР.

22. Неутрализиране на всички опити за изкуствено ограничаване раждаемоста на български майки както и на средствата за издръжка на българските деца.

23. Изпреварващо неутрализиране на всички опити за демографски, бактериологични, химически и генномодифицирани хранителни и фармакологични диверсии и саботажи против народа на България.

24. Пресичане на всички опити за химически, радиационни, бактерилогични и пестицидни замърсявания на свещенната българска земя, морско и въздушно пространство.

25. Пресичане на всички опити за психотронно, фармакологично, информационно, генетично и психофизиологично въздействие върху населението и територията на България.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!


26. Издирване, арест, разследване, съд и конфискация на цялото движимо и недвижимо имущество и финансови активи /в страната и чужбина/ на всички държавни служители, министри, депутати и политици които със своите действия или престъпно бездействие са виновни за поредната национална катастрофа, разграбването, разрушаването или разпродажбата на националните богатства, предприятия, стратегически отрасли, земя и природни ресурси на българския народ и държава.

27. Подпомагане структурите на българските държавни органи и народна власт в събирането и анализа на нужната информация, арест, следствие, съд и разстрел за всички наркобарони, крупни наркотрафиканти и ръководители на престъпни мрежи за разпространяване на наркотици на територията на България заради умишленото наркотизиране, изтребление и убийство на българските деца и граждани. В момента България е на първо място в Европа по наркозависимост на децата от 10-14год. възраст

28. Изпреварващо неутрализиране на всички опити за източване на държавната хазна и бюджет с неизгодни за държавата и българския народ държавни заеми или чрез сделки и обществени поръчки извършвани с помощта на партийно обвързани частни фирми и подставени бизнесмени. Арест, следствие, съд и затвор на всички виновни длъжностни лица, конфискуване на цялото тяхно и на обкръжението им имущество и финансови активи. Забрана за заемане на държавни и обществени длъжности за тях и членовете на техните семейства.За злоупотреба с държавна власт и средства от народната хазна или вземане на неизгодни за българския народ държавни кредити /превръщащи ни във вечни длъжници/ присъдата е разстрел или доживотен затвор.

29. Пресичане на всички опити за корупция във висшите органи на държавната власт, привличане на виновните длъжностни лица, министри, депутати и политици към наказателна отговорност, конфискация на имуществото им и доживотна забрана за заемане на държавни и обществени постове и длъжности.

30. Привличане към съдебно преследвани и наказателна отговорност на всички длъжни лица, депутати, политици и министри които са извършили каквито и да е било разпоредителни действия със Държавния резерв, военно временни запаси, златния резерв, валутните средства на БНБ, държавния дълг и опрощаване дълговете на трети страни към НРБ, стратегическите отрасли, естествени монополи и природни рисурси на страната, със статута собственоста и подчинеността на БНБ на българският народ и държава. Доживотен затвор и конфискация на цялото им имущество и пожизнена забрана за тях и членовете на техните семейства да заемат държавни и обществени длъжности.

31. Привличане към съдебно преследване и наказателна отговорност на всички политици, държавни служители, министри, депутати и други български граждани нанесли вреди или участвали във разрушаване на българското образование, дух, култура, родолюбие или в други действия насочени срещу патриотизма, духа, героизма и морално етичните норми на българските граждани или към такива престъпни промени в българските учебници и образователна система.

32. Неутрализиране на всички опити за насаждане на чужди за българският дух, бит, морал и народопсихология сексуални извращения нанасящи непоправими вреди върху подрастващото поколение и българския генетичен фонд, култура и духовност.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

33. Неутрализиране и привличане към наказателна отговорност на всички длъжностни лица, политици, депутати и министри допринесли за разрушаването на перфектно функциониращата до 1989 година държавна система за здравеопазване, болнично лечение, санаториуми, почивни бази, националната аптечна мрежа и фармацевтична промишленост, разграбването и разпродажбата на българските фармацевтични заводи от страна на местни и чужди престъпници и техните политически покровители.

34. Привличане под наказателна отговорност на всички длъжностни лица, политици, депутати и министри допринесли за умишленото разрушаване на цялата напоителна иригациона, отводнителна и хидро-мелиоративна система на българската държава, разрушаване на колективните, кооперативни и държавни земеделски стопанства, агро комплекси, опитни станции, институти и лесозащитни пояси.

35. Ускорено възстановяване и възраждане на всички видове и родове войски на Въоръжените сили, възстановяване на тяхната отбранителна мощ и наситеност с високо технологични оборудване, свръх съвременни оръжейни системи, транспортни и комуникационни средства, най добрите системи за електронно и радиолокационно разузнаване, специално оборудване, апарати за безпилотно разузнаване, възстановяване на ВВС, ВМФ, ПВО на страната за да се гарантира сигурността на територията, морската акватория и въздушно пространство над страната.

36. Възстановяване в пълен обем на всички военни и полицейски училища, школи и центрове за подготовка в страната, и създаване на допълнителни такива за подбор и подготовката на командните кадри и личен състав на силите за специални операции, диверсионни и въздушно десантни подразделения и алпийските части на възродената българска армия.

37. Привличане към наказателна отговорност на всички политици, депутати, министри, държавни чиновници, и на всички офицери от ГЩ и РУМНО допринесли за разрушаването на българската армия, закриването на военните гарнизони и бойни поделения в южна България, унищожаването на ракетните ни комплекси, танкови бригади, на военно въздушният ни и военноморски флот, на граничните ни войски, отбранителните, защитни и сигнално охранителни съоръжения по българските граници, разрушаване и разпродажбата на предприятията от ВПК и закриването на военните училища във страната.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

38. Привличането към наказателна отговорност на всички участвали в съкращенията и унищожаване или подаряване на чужди армии на огромната част от техниката и складовите наличности на ВВС, ВМФ и останалите видове и родове войски на БНА, унищожаване на силите на ПВО и ракетните и артилерийски подразделения и комплекси.
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗВЪРШИЛИ ИЛИ ИЗВЪРШВАЩИ И В МОМЕНТА ПОДОБНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ ВИНОВНИ ЛИЦА, КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!

39. Привличане към наказателна отговорност на всички политици, министри, депутати и длъжностни лица присъединили българската държава и въоръжени сили към чужди агресивни военнополитически блокове като на НАТО или подпомогнали окупацията и построяването на чужди военни бази на българска територия без изричното и предварително категорично заявено съгласие на 92% от българският народ, като ЕДИНСТВЕН и Върховен Суверен и разпоредител със властта и съдбините на България.

Членовете на Военният съюз участват доброволно във всички форми за всеобща съпротива на народите по света борещи се за съхранение на националните си държави и финансово - икономическата, технологична и военно политическа независимост на своите страни от силите на световното зло.


Членовете на Военинят съюз задължително работят и активно защитават  реализирането на СУВЕРЕННОТО ПРАВО на българските граждани като Върховен Суверен, ПРЯК РАЗПОРЕДИТЕЛ СЪС ВЛАСТТА и защитник на своето Отечество да управляват пряко страната и да разполагат с оръжие за защита на своят дом, страна, права, свобода, национални идеали, семейството и българските национални интереси. След освобождението на България членовете на Военният съюз в трудоспособна възраст се вливат в Българската народна армия за да помогнат за гарантиране сигурноста на българските граждани, защитата на Отечеството и възраждане бойната мощ на Въоръжените сили. 


Военният съюз продължава дейноста си след освобождението, но само като организация за защита правата на всички бивши офицери, сержанти и воиници от българската армия и служители от МВР и на техните семейства. 

 

 

 

П.С. 

Във връзка с многобройни писма и запитвания от страна на нашите сънародници в страната и чужбина свързани с целите на Военният съюз и Българското Народно опълчение „Шипка“ - отговаряме едновременно на всички.

 

ЦЕЛИТЕ  НА ВОЕННИЯТ СЪЮЗ  и БНО Шипка са формулирани категорично и ясно, още  в средата на така нареченият и пагубен за страната ни „ПРЕХОД“:  - премахване на престъпният партийно олигархичен модел за управление, разграбване и съсипване на Отечеството, освобождението на България от чуждата финансово икономическа и военно политическа окупация, заемане на властовите позиции в държавата само от достойни български граждани без двойно гражданство, възмездие и съд за виновниците за Третата Национална Катастрофа и техните тайни кукловоди, стартиране на новото Българско Национално /военно, икономическо, духовно, научно-технологично, иновационно и културно - историческо/ Възраждане и връщането независимостта и суверенитета на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 

ПЪТЯТ Е КАТЕГОРИЧЕН И ЯСЕН - с мирни методи и средства, ако продажната политическа класа незаконно узурпирала, разграбила и разпродала българските национални богатства, земя и природни ресурси  и предала без срам и свян БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ  И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ, прояви достатъчно здрав разум и желание за оцеляване. Или със силата на духа и оръжието ако същата се опита незаконно и с престъпното използване на силовите структури на държавата -  да спре национално освободителната борба и жизнеутвърждаваща съпротива на БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД - т. е. да продължи да оказва престъпно насилие над ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН - ПРЯК И ЕДИНСТВЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ СЪС ВЛАСТТА И СЪДБИНИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ТАКТИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ  - СЪЩО СА ИЗВЕСТНИ И ЯСНИ. ТЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИЗНЕНО ВАЖНИТЕ ЗА  СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЦЕЛИ,  КОНКРЕТНИ СИТУАЦИИ И ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПРОДАЖНАТА И АЛЧНА ПОЛИТИЧЕСКА  СГАН И ОТДЕЛНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПАРТИЙНИ ВЪРХУШКИ, НЕЖЕЛАЕЩИ ДА ПОНЕСАТ СЪДЕБНАТА И ЗАКОНОВА  ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ 

 

НИЕ НЕ СМЕ :- привърженици нито на национал социализма на немските евреи, нито на капитализма, юдео-болшевизма, троцкизма, либерализма, капитализма, и на марксизма на еврейските равини, на лъже демокрацията и всякакви други престъпни и фалшиви идеологии и изми, зад които продажната нашенска алчна политическа върхушка и нейните клонинги и дъщерни партийки се опитват да прикрият своята престъпна разрушителна дейност. НЕ СМЕ - защото те използват тези фалшиви идеологии за да може да разделят и скарват народа ни, и така да си запазят властта и награбеното. А след като пак го измамят да продължат да го яхат, доят и ограбват, докато окончателно не го довършат и не съсипят и до-разрушат страната.

 

ЗА НАС ИМА САМО ЕДНА ИСТИНСКА ПАРТИЯ И ТОВА Е НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ И САМО ЕДИН ЕДИНСТВЕН БОГ -  НАШЕТО МИЛО И МНОГОСТРАДАЛНО, НО ВЕЛИКО ОТЕЧЕСТВО!

 

Нямаме намерение да отстъпваме нито на крачка от това което е нужно и НИЕ, трябва и ще направим за народа и децата на България. Няма да отстъпим защото само то, е единственото полезно нещо което ВСИЧКИ НИЕ ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО  МОЖЕМ И ЩЕ НАПРАВИМ -  за народа и най вече за бъдещето на България и вашите деца и внуци.  Дори и за тези които все още,  не са родени. 

 

Дали някои от низовите структури, редовите членове и симпатизанти на отделните уж родолюбиви и патриотични партии, движения и общности ще ни подкрепи  в битката за свободата на народа и България, за нас е без всякакво значение.

 

ЗА НАС Е ВАЖНО КАТО МЪЖЕ С ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ,  ДА СИ изпълним клетвата пред бойните знамена и дълга към БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД , пък да става каквото трябва и сме заслужили със кръвта и делата си. 

 

Няма кой друг освен ТЕЗИ ОТ НАС, които СЕ КЛЕХМЕ НА КОЛЕНЕ ПРЕД БОЙНИТЕ ЗНАМЕНА и преминахме през военните училища и бойните части на БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ , МВР и Вътрешни Войски да го направи. НИЕ СМЕ СИНОВЕТЕ НА ТОЗИ НАРОД И ЩЕ ТРЯБВА ДА СИ ИЗПЪЛНИМ ДЪЛГА И ОПРАВДАЕМ НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДНИ НАДЕЖДИ!

 

Ако не го направим сега, навеки ще опозорим не само своята собствена съвест, достойнство и чест а и честта, паметта  и достойнството на своите деца, ВЕЛИКИ ПРЕДЦИ И ОТЕЧЕСТВО.

 

И ЩЕ БЪДЕМ НАВЕКИ ПРЕЗРЕНИ не само от тях а и ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ НАЦИИ В СВЕТА КАТО ПОДЛИ, СТРАХЛИВИ, НЕДОСТОЙНИ ДА БЪДАТ СВОБОДНИ - ЖАЛКИ ОВЦЕ И РОБИ!

 

Денят и часът на народната разплата, справедливо възмездие и съд вече наближава. ВИДОВДЕН ИДВА ГОСПОДА ПРОДАЖНИ ПОЛИТИЦИ! И това е денят не на поредните химерични лъже избори които пак ще са предварително нагласени, купени и опорочени! А в дните в които народът най после ще си отвори очите и разбере, че за пореден път тези нагли и алчни политически мърши са го измамили. Дните когато най после той ще прозре, че само с партии, купени лъже избори и беззъби протести никой и нищо няма да се промени. Че ако продължаваме робски покорно да си мълчим, бездействаме и си траем- сме обречени да останем навеки безправни икономически роби. И вечни длъжници на банките, частните монополи и хилядите натрапени ни от продажните политически мърши – изкуствени търговски посредници. Че нито цените на тока, водата, дрехите, лекарствата, храната и горивата ще станат отново такива, каквито бяха преди лъже-прехода, нито пък образование и лечението на децата ни, ще станат безплатни ако която и да е от съществуващите днес партии вземе еднолично властта във ръцете си. Денят на свободата ще настъпи само когато най после прозрете, че сте обречени на вечно робство от чуждите банки и техните убийствени лихви, и от родната политическа измет! Обречени да бъде драни, избивани, насилвани и ограбвани, така както дори и през 500 годишната анадолска окупация не са ни насилвали и ограбвали.

Ще настъпи - едва когато вместо днешната умишлено разделена от партии, религии, богатства и етнически различия безлична и хаотична тълпа се превърнем отново в ЕДИН ОБЕДИНЕН НАРОД ОТ ВОИНИ И ГЕРОИ. Когато се обединим около общата идея за национално освобождение от цялата тази крадлива окупационна колониална администрация наречена ПРАВИТЕЛСТВО, ПАРТИИ И ПАРЛАМЕНТ. Когато най после изпълним ЗАВЕТА НА КУБРАТ и сме готови да сътворим новото Българско Национално Възраждане! Именно тогава, ще дойде времето да се пробудим, обединим и тръгнем в бой за свободата, независимостта и възраждането на нашето Отечество и и за истинската Пряка демокрация - т.е. НАРОДОВЛАСТИЕ И РЕФЕРЕНДУМНО УПРАВЛЕНИЕ!

 

Гответе се именно за тези дни, братя и сестри по вяра, кръв оръжие и дух! Във всички трагични моменти на нашата величава и многострадална история народът и страната ни са раждали своите герои. БОТЕВ, ЛЕВСКИ, БЕНКОВСКИ, ПЕТЛЕШЕВ, КАРАДЖАТА, ХАДЖИ ДИМИТЪР и хиляди други знайни, незнайни и святи български титани, воини и герои!

 

Нашата родна земя е обилно полята с реки от тяхна кръв. Олтарът на Отечеството е издигнат върху костите и паметните плочи на тези величави наши предци и чутовни герои. Покажете ги на децата си. Разкажете им за техните подвизи. Покажете им със делата си, че никой и нищо не е забравено! Че ВИЕ, техните достойни родители сте готови да последвате пътя на предците си и да отвоювате със сила,   воля, дух и чест -  свободата и бъдещето на България. Не си губете времето в самосъжаление и не се отчайвайте. Няма земна сила която е в състояние да спре и победи един народ дръзнал да се изправи и сражава с оръжие в ръка и ако се наложи дори и да умре за свободата на децата си! Няма от какво да се страхувате, братя и сестри мои! Ще стане не това което ни желаят, враговете и крадливите политически боклуци и предатели а това което заслужим със делата си и ни е отредил-  Господ Бог! Не, тези жалки духовни пигмей и корумпирана политическа измет продали нашите национални идеали, а НИЕ и Господ Бог сами определяме какво и как ще се случи с всеки един от нас и страната ни. Изправете се гордо! Обединете около себе си всеки вече пробуден ваш приятел, роднина, познат и колега. Превърнете се с делата и примера си, в техните водачи!

 

Сформирайте свои местни щабове. Издигнете българските знамена по колите и домовете си. Оставете встрани всичко което ви разделя, като партии, религия, социално и обществено положение, защото всички НИЕ сме деца на майка България. Обединете се с всички други будни български граждани около ОБЩОТО НАРОДНО ДЕЛО! А то е ясно – освобождение на народа от настоящата окупация на враждебните нам външни сили и техните местни слуги и агенти на влияние! Прочистване на цялата власт и бизнес от чуждо влияние и конфискация на престъпно разпродадените български стратегически предприятия, отрасли и природни ресурси.

 

Арест, следствие, съд и затвор за цялата престъпната политическа върхушка ограбила и разпродала на безценица българските национални богатства на чужденци без категоричното, предварително ясно изразено съгласие и решение на народа. Конфискация и връщане във хазната на всичко откраднато и награбено от тази престъпна политическа сган и връщане на всички субсидии и държавното имущество получени от техните партийни ръководства.  Връщане на цялата власт, стратегически отрасли и природни ресурси на страната под контрола на народа като единствен ПРЯК ВЪРХОВЕН СУВЕРЕН И РАЗПОРЕДИТЕЛ СЪС ВЛАСТТА И РЕСУРСИТЕ НА СТРАНАТА.

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННО МОБИЛИЗАЦИОННИЯТ ПЛАН ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА И СТАРТИРАНЕ НА НОВОТО УСКОРЕНО БЪЛГАРСКО  НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ.

 

Влизайте във тотална физическа, психическа и интелектуална форма. Закалете тялото и духът си! Водете съвместна информационно пропагандна и психологическа война с нашите противници и техните платени слуги и агенти. 

 

Формирайте местните щабове на Опълчението и Комитети за местно самоуправление. Изберете си най достойните от достойните сред Вас, за свои командири и водачи, и ги подкрепяйте, във всяка една стъпка по пътя. Грижете се за своите престарели родители и помагайте на всеки брат и сестра БЪЛГАРИН, във беда.  Свържете се с щаба на опълчението за да може да получите помощ или съвети и да координирате своите действия по време, място и цели с останалите групи в страната.

 

Не чакайте Господ Бог да слезе от небесата. Той ще ни дари живот, свобода и победа, САМО АКО НИЕ , всеки  ден и час от своят съзнателен живот се сражаваме и сме достойни за тях.

 

Нямаме нужда от партии и избори за да си освободим народа и възродим Отечеството. Можем да го направим още днес и сами. Важното е да се почувстваме най после  горди и достойни за свободата, съдбата и бъдещето си, синове и дъщери на МАЙКА БЪЛГАРИЯ. Децата и страната ни, имат нужда от всеки един от НАС. Военни, служители в МВР, учени, учители, изобретатели, журналисти, програмисти, следователи, съдии и прокурори, финансови експерти и ревизори, лекари, инженери, свещеници, работници, селяни! От всеки един от нас! Има и кои да ни подкрепи ако някои се опита да ни притиска със сила.  Стотици хиляди доброволци от българските общности в чужбина и братските нам православни и славянски страни са готови да пристигнат и да се сражават рамо до рамо с нас за свободата и бъдещето на БЪЛГАРИЯ. На всички тях им е ясно, че освободим ли и спасим ли България то и целият останал свят ще последва този наш, светъл пример.

 

В момента сме в състояние на тотална война в която враговете ни и техните местни слуги се опитват окончателно да НИ изтребят и изтрият завинаги БЪЛГАРСКИЯТ РОД и име от тази свята земя. Поради нахлуването от юг на орди от главорезите на Ислямски Държава и милионите имигранти страната и народа ни са заплашени от бърза етно религиозна асимилация а българските християни, мюсюлмани и атеисти от тотално изтребление. Поради това трябва да се действа само по военному. Мъже, жени и деца – всички заедно! НИЕ сме милиони а те са малка и жалка банда предатели и партийни престъпници. КОГАТО ЕДИН НАРОД Е ОБЕДИНЕН И ЕДИНЕН, ТОЙ Е   НЕПОБЕДИМ!

 

Или те….. НАС, децата ни и България, или НИЕ тях!

 

Нека предстоящата 2015 година, бъде годината на освобождението на нашето мило Отечество от финансово икономическата и военно политическа окупация на световната еврейско масонска  мафия. Година на освобождението, възмездието и народният съд над престъпната нашенска политическа сган съставена от алчни и продажни партийни хиени най често с не български произход и националност. Нека 2015 бъде годината на Новото Българско Национално Възраждане, на неподозиран  икономически и духовен всенароден възход. Нашата Велика и многострадална България отново ще бъде земен рай! Ще бъде!

 


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - Прага