Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Чужди спец служби готвят откъсването на Южна България с помощта на радикализирани групи от роми, хилядите ислямски мигранти и частни военни компании!
Джон Пъркинс: Аз бях икономически убиец
Васил Левски: Предателите се наказват със смърт!
ШАНТАЖЪТ СВЕТОВНА ВОЙНА
Низамов, кой открадна и кашона с камуфлажи от Дрезден?!!
Воински съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" защитават Вълкан Хамбърлиев и Петър Низамов!
Българи от цялата страна заедно в Средец срещу Трафикантите на нелегални имигранти!!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ВЕЧЕ МОЖЕЛИ ДА СЛУЖАТ НАЕМНИЦИ-ЧУЖДЕНЦИ


ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от платформата на Българско Народно Опълчение "Шипка", засягаща главно отбраната и националната сигурност на страната


Частичен анализ на
ЗАКОНА
за отбраната и въоръжените сили
на Република България

Обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г. с изменения и допълнения до 2014 г.

 

ИЗВЪНРЕДНО И ТРЕВОЖНО СЪОБЩЕНИЕ
преди анализа, което получихме току що от официалните медии:

Готвят нов Закон за отбраната, или вече е внесен…

В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ВЕЧЕ МОЖЕЛИ ДА СЛУЖАТ
НАЕМНИЦИ-ЧУЖДЕНЦИ

1. Познайте кой ще ги подбира и по какви критерии?
2. Къде ще бъдат обучени преди това?
3. Каква ще е МОТИВАЦИЯТА на тия войници?
4. Чии заповеди и ИНТЕРЕСИ ще изпълняват:
    на българския НАРОД или на тия, които са ги обучили отвън?
5. Кой ще ги храни?

Така нашите (все още) родни войници, мотивирани (все още) да защитават народа, ще бъдат подменени в достатъчно количество за преврат, по какъвто план стана и фашисткият преврат в Украйна. Пет години бяха обучавани с модерни ПСИХО-ТЕХНИКИ бедни украински момчета, но и подбрани престъпници, в бази на НАТО в прибалтийските републики, които се превърнаха в дресирани психопати-киборги с отнета и сменена самоличност, настроени като компютърна програма, готова с едно натискане на бутона за безпаметни безчинства и убийства…

Тия психо-техники за превръщане на нормални хора в зверски убийци, не са изобретение на НАТО. По такива техники са обучавани някога българските еничери, а сега бойците самоубийци на Ал Кайда и последните ДЖИХАДИСТИ…

Всяка една религиозна секта (било ислямска, християнска или каквато и да се нарича за заблуда), произвежда точно такива био-роботи. Ето защо всички религиозни секти у нас са също толкова опасни за националната сигурност в момента…

Така че, никога не е късно нещата да станат още по-зле, както и тоя закон – готвят съвсем да го превърнат в Закон за поробване и изтребване на българския народ и то не с политически и икономически измами, както до сега, а направо с военен преврат и убийства.

***********************

След началото на т.нар. "Преход" (никой не уточнява по какви причини и с каква цел) бяха приети множество антинародни закони, подзакони и наредби за изпълнението им. Този "Закон" не прави изключение, но въпреки всичко, макар и целенасочено сбъркан, той има и някои правилни насоки, които все още остават неразбрани, пренебрегнати и погазени.

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с отбраната и въоръжените сили на Република България.

Анализ: "…обществените отношения" – този израз ясно посочва, че отбраната, въоръжените сили и от там и националната сигурност не зависят само и единствено от въоръжените сили (армия и полиция), но и от други, неоказани тук точно какви "обществени отношения". Дали това е бягство и прехвърляне на отговорност от държавата към гражданите сами да си защитават страната, или това е съзнателно размиван и пренебрегван проблем на останалите институции, трябва сами да си направим изводи като тоя:Всички обществени отношения са съзнателно обърквани и насочвани към …разложение на обществото и страната и от там към разложение на отбраната и въоръжените сили.

Чл. 2. (1) Законът се прилага спрямо българските граждани, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, регистрирани по българското законодателство.

Анализ: Тук ясно се посочва, че всички български институции без изключение, както и ВСЕКИ български гражданин, носят еднаква отговорност за отбраната и националната сигурност. Законът до тук не конкретизира кой, как и с какво, но това е ясен знак за всички хора и институции да поемат своята отговорност за сигурността на страната, а не да очакват някаква митична божествена сила или само армията и полицията да ни опазят от всички вътрешни и външни врагове и заплахи. И че ако те не се справят, вината за посегателствата и заплахите към обществото, групи от граждани или спрямо отделни хора, трябва да бъде поета от всеки от нас – поотделно. Защото изконно право и задължение на гражданите на всяка държава е да знаят, да искат и да разбират всички свои права и задължения. И да ги отстоявят с цената на всичко, като при нужда дори да въстанат срещу тия, които ги погазват. Защото нашите права са ни предоставени свише не само за да защитават отделния гражданин, но и държавата като цяло. И ако нещо в държавата не върви и това ни засяга, да се попитаме първо дали сме направили достатъчно да разберем защо, както и дали сме направили достатъчно това да не се случи.

Чл. 3. (1) Отбраната на Република България е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.

Анализ: Тук ясно се посочва, че отбраната е многофакторна обществена система от дейности, някои от които са посочени горе. А според нас социалните дейности са най-важните за отбраната, защото ограбен и от това беден народ няма възможност да издържа боеспособна армия и ефективна полиция по чисто икономически причини.

По тази причина, за да я превърнат в лесна плячка и бъдеща чужда колония, политиците ни умишлено разграбиха, разпродадоха и съсипаха българската държава.

Следователно партийно-олигархичната хунта, която е виновна за днешната бедност на този ограбен народ, е виновна и за съсипаната ни армия, отбрана, полиция и национална сигурност.

Затова, колкото и да ни залъгват политиците и техните кукловоди, че се грижат за националната сигурност и отбраната, вие ще познаете дали това е вярно по джобовете и хладилниците си. Достатъчно е само да прецените дали можете да се РАЗВИВАТЕ И СЪЩЕСТВУВАТЕ НОРМАЛНО като ПЪЛНОЦЕНЕН ГРАЖДАНИН НА ТАЗИ ДЪРЖАВА. Дали средствата, които получавате за труда, който полагате, след като сте ограбени от чуждите частни предприемачи, ви осигуряват нормално образование, здравеопазване, възможности за творческа, физическа, емоционална, интелектуална и духовна реализация на всички ваши способности.

Изводът е ясен! Щом народът като цяло е ограбен и беден и принуден насила да емигрира в чужбина, превръщайки се в икономически роб и покорен слуга на граждани на чужди държави, то със сигурност вече е разрушена отбраната на страната, а независимостта, суверенитета и териториалната ѝ цялост са ликвидирани или под заплаха.

И обратно, щом армията и полицията са допуснали СУВЕРЕНЪТ т. е. народът, които им плаща заплатите и ги издържа, да бъде доведен до такова робско икономическо и духовно падение, то те (макар и неволно) са спомогнали за унищожаването на системата за Национална сигурност и отбрана и предстоящата окупация на страната от външни сили. Означава че армията и полицията не са изпълнили своят свещен дълг и основно задължение да защитят гражданите от продажната политическа сган, която със своите действия или престъпно бездействие разрушава техните ведомства и унищожава тях и националната сигурност и отбрана.

Т.е. армията и полицията поради вътрешния саботаж на своите политически ръководства не са изпълнили вменените им от закона задължения и не са оправдали средствата, които народът заделя от своите данъци, за да ги издържа.

ПОЗОР!!!

Защото ПО ЗАКОН полицията е длъжна да посочи виновните (политици и техните кукловоди) и да ги арестува, а армията да неутрализира и унищожи всеки външен и вътрешен агресор, противник и враг на своя народ и Отечество. И в двете институции служителите са се заклели във вярност към своя народ и отечество, а не във вярност към корумпираните и продажни партийни елити, антибългарски правителства и собствени началници.

Ако служителите на армията и полицията твърдят, че не разполагат с факти за държавната измяна и престъпната дейност на отделните партии, депутати, правителства и министри, то ние ще им ги посочим… Хиляди подобни факти и доказателства са публикувани в огромно количество и в интернет и на нашите сайтове и могат да бъдат открити при анализ на дейността на всяко правителство, партия и министър.

"Който търси, намира." (Христос)

Явно повечето от натоварените с това задължение не са търсили добре и не желаят да го изпълняват, след като за 25 години незаконна власт и антибългарска дейност на престъпната и безродна партийно-олигархична грабителска хунта така и не арестуваха и не вкараха в затвора нито хилядите чужди агенти, нито тези, които ограбиха, разрушиха и разпродадоха на чужденци българската държава, нито тези, които съсипаха и доведоха до нищета собствените им ведомства и семейства. Макар че основна вина за това носят не обикновените служители, а техните покорно служещи на партийната мафия началници, те трябва да знаят и помнят, че заплатите, които получават, им се изплащат от данъците на народа, а не от джоба на алчните партийни велможи и продажни министри…

И че вече е време да си изпълнят дълга и си заслужат заплатите, като арестуват и изправят пред съда тези, които ограбиха не само народа, а и собствените им деца и семейства.

Чл. 3. (2) За подготовката и осъществяването на отбраната на страната се възлагат права и задължения на въоръжените сили на Република България, на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация, на юридическите лица и на гражданите.

Анализ: Тук ясно се посочва, че всички институции и лица в държавата имат права и задължения по осъществяване на отбраната. И щом като държавата и нейната отбрана са разложени, а виновниците са на лице, всички, които се чувстват отговорни и желаят реални промени и възраждането на страната, трябва да се обединят и да действат за смяна на системата и създаване на нормална такава, способна не само да защити страната, но и да предостави възможности за човешко развитие на всички български граждани, без значение от тяхната партийна, религиозна и социална принадлежност.

Чл. 4. (1) Отбраната на Република България е част от националната сигурност, която се определя от националните интереси.

Анализ: Забележете словосъчетанието "националните интереси". Думатанационален произлиза от английското national (народен). Защо ли е използвана ЧУЖДИЦАТА national, вместо нормалната българска думанароден? Защото подмяната на понятията и техните истински значения е част от сатанинският план за съсипване на българския НАРОД и ДЪРЖАВА!

Ако беше ползвана думата "народни", значението на закона щеше да е още по-ясно. Т.е. сигурността на НАРОДА и отбраната се определят отНАРОДНИТЕ ИНТЕРЕСИ, а не от интересите на олигархията и техните местни марионетки (политиците).

Думата национален в българския език обаче има своето ново етимологическо значение. Защото тя се използва като СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО обединение на много народи и етнически групи в рамките на една държава, докато думата народен се ползва като родово понятие. Така че думата "национални", макар като умишлено абстрактно понятие, е правилно употребена от една страна, но от друга страна политическите мошеници я използват за залъгалка.

По същата причина думата народ(ен)(а)(о) беше премахната от много словосъчетания като народна армия, народна милиция, народен съд, народно читалище… Само Народно събрание остана, но като символ на измамата и грабежа, защото по би му отивало словосъчетанието ОЛИГАРХО-СЪБРАНИЕ.

Чл. 4. (2) Отбраната на Република България се осъществява и при условията на колективната отбрана на съюзниците от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), както и в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана.

Анализ: Да не мислите, че олигархо-политиците ще седнат да мислят толкова много за някакви си закони? Не, те просто възлагат на по-грамотни от тях учени хора, които не са забравили чак до там морала и логическото мислене като първите. Ето защо пишещите не случайно са поставили ВАЖНИЯ СЪЮЗ "и" след думата осъществява, което означава, че отбраната може да се осъществи не само заедно с НАТО и ЕС, но и с всички угодни народу страни и групировки! Този съюз "и" обаче не изключва излизане от НАТО и ЕС, защото може да става "и" с тях, но "и" без тях!!! Ако това е угодно на народа!!!

Ако прочетете този член БЕЗ "и", ще видите, че това направо ще ни задължи да нямаме други съюзници, освен НАТО и ЕС. Ето защо, когато искаме нови съюзници освен НАТО и ЕС и сключим договор за колективна отбрана (примерно с Русия, Китай и с който се сетите още), този нов договор с други съюзници няма да противоречи на този член от закона

Чл. 5. Дейностите, свързани с отбраната, се осъществяват в съответствие с Конституцията, законите и с международните договори, по които Република България е страна.

Анализ: Забележете! "Дейностите, свързани с отбраната", а не само самата отбрана трябва да са обвързани с горните неща. Но дали наистина са обвързани, или горе изброените неща са заобиколени?

Ето един ключов фактор за СПРАВЕДЛИВОСТТА (разпределението според труда и други трудови отношения), т.е. за нормалното функциониране на икономиката, която е основна за националната сигурност, е смачкан, потъпкан, изритан и забравен, отразен в Международна харта за правата на човека Член 7, по която България е страна.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ защо се прави на завлечена при това суспендиране от страна на олигархията и техните марионетки в Народното събрание на тоя международен договор (относно ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА на хората) за разпределението според труда и други трудови отношения?

Може ли да има въобще някаква сигурност при разложени икономически отношения в една държава, които са описани какви да бъдат в Хартата? И не идват ли всички беди точно от това суспендиране на точно тоя международен договор?

Чл. 5. (1) Отбраната осигурява:
1. създаване, поддържане и използване на необходимите ресурсина страната за формиране и поддържане на стабилна среда за сигурност;
3. създаване, поддържане и управление на националните ресурсии средства за отбрана на страната извън ресурсите и средствата по стратегическите и оперативните планове на въоръжените сили.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез: 
(2) 4. подготовка на инфраструктурата на страната за отбрана; 
(2) 7. охрана на държавната граница;
(2) 8. подготовка на населението и икономиката за действие при заплахи от военен характер и/или във военно време;
(2) 13. военно-патриотично обучение и възпитание на населението на страната.

Анализ: Националната сигурност е ЕДИНСТВО от много направления на обществения живот, бихме казали – няма някаква обществена дейност или отделен човек, които да не са свързани пряко или косвено с националната сигурност. Т.е. не само армията, полицията и пожарната са отговорни за сигурността, но и всички вътрешни и външни условия като икономика, образование, култура, екология, външна политика и т.н.

Защото целият обществен живот трябва да е изграден именно с цел оцеляване, развитие и просперитет на ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА, за да бъде предпазена тя както от външни, така и от вътрешни влияния, независимо били те чужди армии или вътрешни диверсанти, природни бедствия или планетарни катаклизми, лични или обществени болести…

И след като всички държавни и обществени структури като предприятия и селско производство, образование и здравеопазване, култура и възпитание е в непрекъснат разгром и което е по същество разгром на националната сигурност, защо чакат армията и полицията да не санкционират по някакъв начин политиците и техните кукловоди, които им пречат да си свършат работата, защото какво струват те без икономика и без население (без тил и снабдяване), без хора, не обучени военно и не възпитани патриотично (без боен резерв)?!

Това не са ли ЖИВИ МИШЕНИ (армията и полицията), които ще бъдат принесени в пуста жертва и служеща сега само за оправдание на ничии политико-олигархични съвести и за заблуда на населението, че има армия и полиция, която да ги защити от външни и вътрешни …проблеми?

Не че служителите на тия преки ИЗПЪЛНИТЕЛИ на националната сигурност са безотговорни, слепи или глупави, та да не разбират какво става, макар че има и такива, а техните началници и всички останали власти по върха и по места не са си свършили и продължават да не си вършат работата по националната сигурност.

Питаме се тогава, защо служителите на МВР и БА се оставят да бъдат жертвени агнета пред "олтара" на явните или скрити управляващи? Толкова ли не виждат, че заплатите, които получават сега, за да им приспят съвестите, няма да ги спасят от изтребление, каквото става в Украйна и къде ли не другаде? И че по същия начин ще бъдат насъскани против народа, когато той се опита да извоюва правата си, когото всъщност трябва да защитават, и ще го избиват по същия начин, както това става в Украйна. И нещо повече – каквито и заплати да получават, колкото и да се правят на невиждащи и нечуващи народния стон, те ще бъдат първите, които ще станат жертва в един горещ конфликт и то без възможност да изпълнят дълга си, колкото и да им се иска да го сторят.

О П Р А В Д А Н И Е  1
МВР и БА са НЕПОЛИТИЧЕСКИ държавни структури и техните служители нямат право да участват в политически организации и дейности.

Това е само ОПРАВДАНИЕ, а не довод за безхаберието на военнослужещите по отношение на обществото и на тия от МВР, защото виждаме ясно, че именно ЗАКОНЪТ за ОТБРАНАТА и ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, отнасящ се догражданските обществени отношения, формиращи отбраната, е суспендиран и нарушен от управляващите. Нима е толкова трудно служителите на МВР и БА да изкажат поне мнението си, че отбраната и сигурността са нарушени по гражданските направления и че това пречи на изпълнението на техните задължения до невъзможност да ги изпълнят? Нима са безгласни буквички и нима не са граждани на България и нима нямат същите ЧОВЕШКИ ПРАВА като другите граждани и ПРАВО на мнение…?!

Това е само ОПРАВДАНИЕ, но има и утежняваш момент – уж тия структури са неполитически, а имат началник (съответния министър), който задължително е политическо лице. Това прави цялата организация политическа, понеже всички ще изпълняват заповеди на политически министър. Да не говорим, че и Президентът, върховният главнокомандващ, също е политическо лице.

Нима никой служещ от тия структури не забелязва тоя правен парадокс и не разбира, че е дискриминиран по отношение на правата си? Или че "има нещо гнило в Дания", т.е. в армията, щом за едни политизираността важи, а за други – не? 

И това не е ли явен знак пред военните да поискат ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ на ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, т.е. ликвидиране на партийната система и изграждане на система, съобразена със способностите и трудовия принос на човек към обществото, вместо сегашната, съобразена с количеството париоткраднати чрез приватизации и политически назначения, разиграни в политическите избори и други подобни мафиотски далавери?

Т.е. или целите МВР и БА ще бъдат неполитически, заедно с министрите и Президента, или всичко сега е само фарс за униожение на националната сигурност и отбрана.

О П Р А В Д А Н И Е  2
МВР и БА са ЙЕРАРХИЧНИ организации по единоначалие и субординация и това правело долния чин безгладна буква пред горния.

Това е само ОПРАВДАНИЕ, а не довод, защото долният чин е безгласна буква пред горния само при водене на военни действия и вътрешни операции. В мирно време всеки има право на мнение и да доказва способностите си, по които именно трябва да растат в йерархията, а не по изслужени години. Пишещият тези редове е служил в соц армията и винаги открито е изказвал мнение и критика пред най-висшия офицерски състав, пренебрегвайки обичайната стълбица на йерархията и, напротив, дори и да не е бил прав, мнението му е било уважавано и стимулирано да се изявява.

Освен това съществуват нещо като синдикални организации на силовите структури (Национален полицейски синдикат; Федерация на независимите синдикати от отбраната "БА", Национален синдикат "Отбрана"), в които всеки може да участва, което ставаше по някое време. Така че служителите на двете министерства отгоре до долу не са никакви безгласни букви и могат винаги да изкажат и дори да наложат мнението си, особено ако то е в полза насигурността на народа, което е главна тяхна задача.

Затова ги приканваме да се обединят с нашето НАРОДНО опълчение и задно да свалим тираните заедно с партийната систем!

Скоро ще продължим темата по "Закона".

Очаквайте ни.
До нови срещи


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2015-03-18 12:03:56