Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Премиерът на Словакия: Решения на ЕС са в ущърб на националните интереси на страната ни! Не допускам
Джамбазки: Русия стои зад случващото се в Македония, трябва да се намеси НАТО
Време е да сложим край на геноцидът, ограбването и унищожението на българския народ!
СЪЗДАВА СЕ НОВО БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ
Воински съюз "Васил Левски" формира клубове за изграждане на отбранително-воински навици
Втори репортаж на руска телевизия относно патрулите на Воински съюз "Васил Левски", които защитават суверенната българска граница и европейската такава!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (23.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА, ПЪРВОМАЙ, АСЕНОВГРАД, ХАСКОВО И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ПО ДОСЕГАШНА ИНФОРМАЦИЯ НИТО ЕДИН ОТ ПОЛИЦАИТЕ НЕ Е ВИДЯЛ ПИСМЕНА ЗАПОВЕД! ТЕЗИ АРЕСТИ СА НЕЗАКОННИ И ЧРЕЗ ФАШИСТКИ МЕТОДИ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕКРАТЯТ ПОБЕДОНОСНАТА ОСВОБОДИТЕЛНА СИЛА НА НАРОДА?!!ВЪРНАХА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 208 !


Министрите от третия кабинет „Борисов“ върнаха отмененото от служебния кабинет „Герджиков“ постановление за интеграцията на мигранти!!!(цък)

ОФИЦИАЛЕН АНАЛИЗ И КОМЕНТАР НА ЩАБА НА ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Превръщат България в мигрантски център!

Постановление 208 e прието на основание чл. 37 а, от Закона за убежището и бежанците, който гласи:

На чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България се предлага сключване на споразумение за интеграция, в което се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните държавни или общински органи.

Законът, който определя условията и реда за предоставяне на статут на бежанец, правата и задълженията на бежанците, както и държавните органи и техните компетенции по закрилата на бежанците в Република България е ЗАКОНЪТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ.

СПОРЕД Чл. 3 на ТОЗИ ЗАКОН:

Убежището е закрилата, която Република България предоставя на чужденците, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признатите права и свободи. То включва статут на бежанец, хуманитарна закрила и право на убежище по чл. 98, т. 10 във връзка с чл. 27, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България.

БЕЖАНЕЦ
Според Чл. 6, ал. 4 от ЗАКОНА ЗА БЕЖАНЦИТЕ
(4) Чужденец, влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да поиска статут на бежанец, не се наказва за това деяние, ако пристига направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му по смисъла на чл. 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.

Влизащите нелегално в България чужденци следователно следва да бъдат наказани за това си деяние тъй като не пристигат от територия, където са били застрашени живота и свободата им по смисъла на чл. 1 от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., тъй като Турция е обявена за сигурна страна, а Гърция е член на ЕС, а именно това са двете страни от чиято територия в България незаконно преминават южната граница и навлизат лица с неизвестна или фалшива самоличност.

Списък на сигурните страни: ec.europa.eu

Това на практика означава, че в България никое лице не може да получи статут на бежанец, освен гражданите на съседни нам държави, които са преследвани в собствената си родина, т.е. само граждани на Турция, Гърция, Румъния, Македония и Сърбия биха могли да поискат статут на бежанец в България и то ако успеят да докажат, че наистина са преследвани за своите убеждения. Истински бежанци по смисъла на Конвенцията и международното право бяха само тези десетина човека които избягаха от едноличният радикално ислямизиран режим на Ердоган и които бяха незаконно и веднага върнати от правителството на ГЕРБ в Турция за да ги преследват, лишат от свобода и измъчват.

Хуманитарна закрила
Според ЗАКОН ЗА БЕЖАНЦИТЕ, Раздел II. Чл. 10.

"Хуманитарна закрила" е временна закрила, оказвана от Република България на лица, принудени да напуснат държавата, чиито граждани са, или ако са без гражданство. Ако в държавата на постоянното им местоживеене има вътрешни или междудържавни въоръжени конфликти, нарушаване на човешките права в големи размери, чужда агресия, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет по програмата на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците.

Хуманитарната закрила се предоставя за срок до една година. Този срок може да бъде продължен с една година, когато основанията за постановяване на хуманитарната закрила /при това законно доказани с документи и факти/ не са отпаднали.

След като "Хуманитарната закрила" е временна закрила, за срок до една година, това означава че евентуалното “споразумение за интеграция” трябва също да бъде за срок максимум от 1 една година.

Относно разпространената информация, че “интеграцията на чужденци” е изцяло финансирана от ЕС, това не отговаря на истината, тъй като според Глава 5, чл. 18, ал. 4 на постановление 208, един от източниците на финансиране е: “национално финансиране.”

Във връзка с гореизброените факти, приветстваме отмяната на постановление 208 и считаме за незаконосъобразно приемането на друго подобно постановление, което на практика не е съобразено с Женевската Конвенция, а освен това представлява опасност за националната сигурност поради неизвестния и непроверен произход на лицата - най често с фалшива самоличност и прикрити бойци на Ислямска държава, които незаконно влизат на територията на България, което на практика е престъпление по член 279 от НК. Тъй като в последните две години зачести незаконното преминаване на южната българска граница от хиляди граждани на Афганистан и Пакистан много от които са прикрити членове и бойци на движението Талибан с което САЩ са във война то всеки опит да им се предостави убежище за нас означава само едно - че продажните ни управници всъщност подпомагат международният тероризъм - което е равносилно на обявяването на война на САЩ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 208 набързо и тайно прието от Правителството на ГЕРБ и подкрепящите ги партийни централи: СЪДЪРЖА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГРУБИ ФАКТОЛОГИЧЕСКИ /ПРАВНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ КОИТО ДЕ ЮРЕ ГО ОБЕЗСМИСЛЯТ И ПРЕВРЪЩАТ В ПРАВНО НИЩОЖНО:

Според ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА, ал. 1:

§ 1. (1) Чужденец с предоставено убежище или статут на бежанец има
правата и задълженията на български гражданин с изключение на:
1. правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
3. да бъде военнослужещ;
4. други ограничения, изрично предвидени със закон.


Едновременно с това, чл. 10 в същото Постановление посочва правата и привилегиите, които чужденецът получава, а именно:

Чл. 10. Кметът на общината или определено от него длъжностно лице:
1. организира приемането и жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство;
2. предоставя материална или финансова помощ за посрещане на основни битови нужди на чужденеца и членовете на неговото семейство съобразно индивидуалния интеграционен план;
3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;

НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НЕ СЕ ПОЛЗВА С ПРАВАТА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ОПИСАНИ В чл. 10 т. 3, което на практика облагодетелства чужденците за сметка на българските граждани и ги прави НЕ -равнопоставени.
Това е в противоречие с българската Конституция, тъй като равенството на всички граждани пред закона е основен принцип на всяко демократично общество.
В преамбюла на Конституцията равенството е прокламирано като общочовешка ценност наред със свободата, мира, хуманизма, справедливостта и търпимостта.
В чл. 6, ал. 2 равенството на гражданите пред закона е формулирано като конституционен принцип, който стои в основата на гражданското общество и държавата. Този принцип е общ за цялата правна система на Република България. Той е основа за тълкуване и прилагане на Конституцията и за нормотворческата дейност.

Чл. 6.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Според чл. 4, ал. 1 Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Съгласно чл. 5, ал. 1
Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат. Това означава, че правото се изгражда като единна и непротиворечива система на принципа на йерархията на нормативните актове. И нито един друг закон или под законов нормативен акт не може да и противоречи! Всяко друго тълкувание от страна на власт имеющите управници означава че те са извършили доказано престъпление или извършват духовен, икономически, финансов, културен и физически геноцид над гражданите на страната в угода на чуждестранни такива.

Интересен е факта че именно българските политици и временни управници са тези които най грубо нарушават и потъпкват действащите в страната закони и международното право което пък категорично се противопоставя на нелегалният трафик на хора, оръжие и наркотици и използването на фалшива самоличност.

Чл. 279. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от сто до триста лева.

Призоваваме политиците строго е неотменно да спазват и прилагат българското законодателство относително извършваните от хора с неизвестна, недоказана или най често фалшива самоличност престъпни деяния като незаконно и нелегално преминавана на държавната граница, нелегален трафик на хора оръжия и наркотици. Както и да не приемат постановления които не само го нарушават, но и заплашват националната сигурност на страната и сигурността на нашите партньори от САЩ както и сигурността на техните войски и военни бази в страната.
Възползваме се от момента строго да напомним на всички властимеющи /временни слуги на народа/ чл. 59 от Конституцията на РБ който гласи:

Чл. 59. (1) Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.

03. 04. 2017
Български Воински съюз Васил Левски, БНД Шипка
www.bnoshipka.org

 

НАД 3 000 000 НЕЛЕГАЛНИ ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕЛЕНИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ЗАВИНАГИ С БЛАГОСЛОВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?!!

ВМЕСТО ДА СЕ ПОСТРОИ БЕТОННА ОГРАДА ПО ГРАНИЦАТА, С КУЛИ И НАДПИСИ НА 4 ЕЗИКА "СТРЕЛЯ СЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", ДА СЕ МИНИРА ГРАНИЦАТА И ДА НЕ СЕ ДОПУСКА НИТО ЕДИН ТЕРОРИСТ ИЛИ НЕЛЕГАЛЕН ИМИГРАНТ ДА ВЛЕЗЕ В БЪЛГАРИЯ...

 Над 3 000 000 НЕЛЕГАЛНИ ще бъдат заселени в ЮЖНА БЪЛГАРИЯ с благословията на правителството?!!

Абзаци от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 12 август 2016 г. :

"§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

(2) Споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция, като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства;
2. записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка;
3. провеждане на обучение по български език;
4. здравно осигуряване и обслужване;
5. професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни;
6. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
7. информиране за обявени свободни работни места.

3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;
7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година;

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков"

Източник "Държавен вестник": dv.parliament.bg

 Над 3 000 000 НЕЛЕГАЛНИ ще бъдат заселени в ЮЖНА БЪЛГАРИЯ с благословията на правителството?!!

Извадки от ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ от 7 април 2017 г. :

"С предложения проект на Наредба се цели създаване на условия за успешно интегриране в българското общество на чужденците с предоставено убежище или международна закрила чрез предоставяне на широк кръг услуги и дейности. Съгласно Наредбата процесът на интеграция започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги."

"Посочено е също, че правата на чужденците с предоставено убежище или международна закрила са приравнени с правата на българските граждани ..." (с изключение на гласуване, партии и т.н. - засега!)

"Проектът на Постановлението е съгласуван с всички министерства ..."

"Чл. 14. Кметът на общината, подал заявление за сключване на споразумение за интеграция, или определено от него длъжностно лице:
1. организира приемането и оказва съдействие относно жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство;
2. вписва чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението;
3. съдейства на чужденеца за подаване на заявление за издаване на български лични документи;
4. оказва съдействие при регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
5. насочва към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
6. организира разработването на интеграционен план за дете, член на семейството на чужденеца, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и законния представител на детето;
7. съдейства за осигуряване на достъп до други административни услуги;
8. при вписване на чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението се насочват към Регионалното управление на образованието при необходимост;
9. осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици, в това число малолетните и непълнолетните чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
10. уведомява Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците за сключените споразумения за интеграция, за предсрочно прекратените споразумения и основанията за прекратяването им;
11. уведомява за сключените споразумения за интеграция съответните регионални здравна инспекция и здравноосигурителна каса;
12. предоставя възможност за практикуване на спорт и за спортна изява;
13. контролира изпълнението на споразумението за интеграция."

"Чл. 21. (1) Министерството на образованието и науката ...
1. обучение по български език на малолетни и непълнолетни лица;
2. посещаване на подготвителни групи за задължително предучилищно образование;
3. посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на семейството на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.

Чл. 22. (1) Министерството на труда и социалната политика ...
1. социални услуги
2. социално помощи;
3. програми и мерки за закрила на децата.

Чл. 23. (1) Министерството на здравеопазването ...
1. предоставянето на информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и съставянето на план за приоритетно провеждане на съответните за възрастта задължителни имунизации и реимунизации при липса на данни за проведени такива;
2. провеждането на задължителните имунизации и реимунизации по т. 1 до осъществяването на избор на личен лекар;
3. предоставянето на информация относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
4. предоставянето на информация относно правото му на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми;
5. предоставянето на информация относно здравните изисквания за прием в детско и учебно заведение;
6. извършването на противоепидемични мерки при необходимост.

Чл. 25. Министерството на младежта и спорта насърчава и подпомага:
1. спортните организации за включване на чужденците в двигателна активност и практикуване на спорт с цел поддържане и усъвършенстване на двигателните им възможности, здравословен начин на живот и интеграция в българското общество;
2. младежките неправителствени организации и организациите, които работят със и за младите хора за реализиране на дейности, насочени към младежи-чужденци на възраст от 15 до 29 години."

Източник "Портал за обществени консултации на Министерски съвет":
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2635

Журналисти казаха на Бъчварова истината: Българите са дискриминирани, а не Нелегалните!

 

ПО ДАТИ

18.02.2003 "Регламент Дъблин II", наследник на "Дъблинската конвенция"
/"Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна"/
01.12.2009 Заседание на Съвета (ЕС; Цветан Цветанов, Маргарита Попова)
14.04.2010 "Тристранен мемурандум" между БХК, Гранична полиция и ВКБООН
20.04.2010 "План за действие по Стокхолмската програма"
04.05.2010 "Стокхолмска програма"
07.07.2011 "План за действие при временна закрила в република българия",
приет с решение N506 на Министерския Съвет
20.07.2011 Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите. Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни
20.06.2013 Конференция „Национална система за закрила на чужденци в република българия“
26.06.2013 "Регламент Дъблин II" - добавя се "лице без гражданство"
/"Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство"/
13.05.2015 Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите. Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни
10.08.2016 Сключен договор NBG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"
12.08.2016 Постановление N208 за предоставяне на безплатни жилища, храна, здравни осигуровки, социални помощи, и т.н., и .т.н. на Мигрантите, получили статут "бежанец"
02.12.2016 Българският Парламент приема на 2-ро четене промени в Закона за чужденците в България, с което ще се предоставя статут "лице без гражданство" на лица, с изхвърлен/изгорен преди границата паспорт

Припомняме и, че българското правителство ще получи по 4000 евро за всеки Презаселен! (цък и цък)

 

МОН: БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА ЩЕ ПРИЕМАТ МИГРАНТИ ОЩЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА!

Сключен договор N BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ , приет на 10.08.2016 (2 дни ПРЕДИ долното Постановление), а самия договор е уговорен още през 2015-та година!!!

Т.е. всичко е било предварително организирано и решено!

Бройките на включените в тази програма във ВСЯКО едно от училищата в списъка, варират между 52 и 746 !

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

Цялата информация и сумата, която НИЕ ще платим чрез собствените си данъци (а тя е - 5 880 540 лв. и 37 ст.) по Програмата, можете да намерите на сайта на Министерството на образованието!

1. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=402

2. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341

3. http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=138

Първоначално правителството отрече. Впоследствие започна да говори за палаткови лагери в пограничните райони, в близост до Турция (така, при което всеки Нелегален веднага да бъде записван като "бежанец")... докато в същото време оглеждаше за стари казарми! И, когато окончателно се разбра, че от началото са били подписали горното Постановление № 208 от 12 август 2016 г, и вече няма накъде да се лъже, признаха, че ще им раздават и жилища, освен всичките останали осигуровки, джобни, детски, градина/училище, и т.н.!

А колко бъгарски висшисти ровят в същото време по кошовете за боклук (цък) ; а колко български пенсионери биват принудени да откраднат парченце сирене и няколко маслини (и биват арестувани веднага, за разлика от Нелегалните - цък); а колко български семейства живеят в адска мизерия, без ток, вода и храна (цък)...

"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково в отговор на въпрос за предстоящите действия, свързани с проблема с бежанците, предаде БНТ.

"В понеделник ще разпиша заповед за действия за справяне със ситуацията на българо-турската граница. Там са усилията ни в момента. Плановете, с които разполагаме, имат отделни етапи, в които са разписани мерки. Едни от тях са фургони и евентуално палатки. Това ще се обсъжда в групата, която взима решения", уточни Бъчварова.

"Преди 6 месеца има съставен план. Този план е свързан с различните възможни развития на ситуацията, които можем да предвидим като хипотези. Ние знаем при всеки един вариант, за който има индикации, че ще се случва, как да действаме. Имаме готовност", обобщи вътрешният министър.

По-ефективна занапред щяла да бъде работата в центровете за мигранти. Новите центрове за настаняване, за които се оглеждат терени, ще бъдат изградени в пограничните райони и там, където има съответния натиск, уточни главният секретар на МВР Георги Костов. Ако например имало натиск от македонска страна, лагер щял да бъде ситуиран там.

Източник: www.epicenter.bg

След като всички съседни държави от запад и север затвориха своите граници с армия полиция, телени мрежи и бронетранспортьори, и хеликоптери, а продажното ни правителство от национални предатели /според думите на вътрешната пишман - пардон пиар министърка/ се готви да изгражда лагери край границата в Южна България за милионите нахлуващи от Турция радикални ислямисти, това означава само едно - ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРОДАДЕНА И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ЕТНО-РЕЛИГИОЗНО-АСИМИЛИРАНА ОТ МИЛИОНИТЕ НАХЛУВАЩИ ОТ ЮГ НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ, А БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОСТАВА БЕЗ СВОЯ ДЪРЖАВА. Особено като се има предвид, че всички нахлуващи остават и ще бъдат регистрирани в страната ни, а /според последните европейски директиви и допълнения към Дъблинското споразумение/ послушното ни антибългарско правителството дори ще ги заставя насила да подадат молби за убежище в България!

ДАНС обикалят тайно и търсят нови терени за лагерите!
Страх ги е от местното население случайно да не излезе на протести,
а някои даже са и по-крайни в намеренията си спрямо лагерите!

И всичко това само за подкрепата от страна на европейските лидери - пред които антинародното ни правителство се кланя - да подкрепят алчните и продажни партийни елити от коалиционната сбирщина да продължат да ни управляват още един мандат. Не че БСП или пишман патриотите от НФСБ, ВМРО и сие са по малко продажни, след като именно Първанов и Калфин ни натресоха навремето американските окупационни войски и техните бази.

За да си спасим народа и запазим ДЪРЖАВНОСТТА И ДЪРЖАВАТА трябва народът да спре да се дели на партии, етноси, пол и религии, и да се обедини около България. Защото не се ли обеденим, и то по-бързо, скоро няма да имаме нито държав,а нито ще я има българската нация, нито дори и българските мюсюлмани, изповядващи традиционния ислям.

Събудете се българи. Нека вземем съдбата си в своите отрудени ръце и сами да изритаме всички нагли нелегални имигранти (претъпници - нарушителите на свещена държавна граница!) от своята свята земя, заедно с всички родни продажни партийни елити и техните кукловоди от Брюксел. Защото иначе видният масон и соросоид Кънев от БХК заплаши да заведе милиони дела срещу България в чужбина само, ако се опитаме да въведем ред или какъвто и да е било контрол над незаконно нахлуващите пред държавните ни граници милиони нагли мигранти и бойци на ИДИЛ.

А иначе нямало пари за детски, за майките, за здравеопазване, за тежкоболните или за заслужилите и работили цял живот български пенсионери... Като има кой да вярва. "Не е луд този, който яде баницата, а този..."

В България извършват геноцид над нас - всеки трябва да го осъзнае и вземе мерки!

 

По случай на тези сигнали искаме да ви припомним следното!

1. Само за няколко месеца в София са регистрирани над 200 изснасилвания от Мигранти!
https://www.bnoshipka.org

2.Тези джихадисти щурмуват България с маски на бежанци (видео със смърт 18+)
http://www.blitz.bg

3. 4000 въоръжени ислямисти са проникнали в Европа като бежанци!
http://bultimes.com

4. Арабин кла момче пред дискотека в Студентски град
http://www.sosnovini.bg

5. Започна се! Мигранти прободоха 6 пъти 22-годишната Никол!
https://www.bnoshipka.org

6. 16-годишна сирийка призна: Бежанците ненавиждат християните! Мислят само как да ви избият!:
https://www.bnoshipka.org

7. 800 мигранти се млатиха в Харманли, нападнаха полицията с камъни !!!
https://www.bnoshipka.org

8. Отново! Мигранти помляха с ножове и камъни българин в "Овча Купел"
https://www.bnoshipka.org

9. Мигрант влезе в сервиз в София, извади пистолет и започна да стреля! Един българин е...
https://www.bnoshipka.org


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2017-04-03 15:04:33