Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Унгария даде 10 г. затвор на сириец хвърлил камък срещу полицай, в България съдят полицаите?!!
Бунтът на машините или как се калява стоманата!
Внимание! Ето как да познаете троловете, провокаторите и чуждите агенти!!!
Г-да продажни политици, съсипали българската държава и продали народа в робство, няма как да ни спрете!
В България идва контингент от международни наблюдатели от 600 до 1200 души!
Репортаж на италианска телевизия относно патрулите на Воински съюз "Васил Левски", които защитават суверенната българска граница и европейската такава!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Българска Народна Армия: Клетва

 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВОЕННА КЛЕТВА
в Българската Народна Армия

Българската Народна Армия (БНА) е върховен защитник на суверенитета, териториалната цялост, независимост и национални интереси на Отечеството и народа на България. Тя защитава нашата свята земя и НАРОДА НА БЪЛГАРИЯ от всички вътрешни и външни врагове и престъпни посегателства срещу националните интереси, правата, земята, ресурсите, свободата, мирния труд, власт и достойно съществуване на Суверена.  Българската Народна армия е длъжна да бъде добре подготвена и въоръжена, за да отстоява и защитава ВЛАСТТА НА ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН, интересите на страната и българските граждани когато и където и да се наложи по света и без значение от силите и средствата на възможните противници!

ВОЕННАТА КЛЕТВА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Военната клетва е най-важният тържествен ритуал в повечето армии по света и по своята същност представлява тържествено обещание, което се дава от всеки встъпващ в техните редове. Едновременно с това тя е и важен законов и морален акт, характерен за военната служба и подлежащ на безпрекословно изпълнение от страна на личния състав на всяка армия.

През годините клетвата е била изменяна няколко пъти. В чл. 89 от Закона за отбраната и въоръжените сили от 1996г. е записано, че всеки военнослужещ, се заклева изричайки тези думи:

Като отчитат огромното значение на военната клетва, още при приемането през април 1879 г. на основния закон на Княжество България – Търновската конституция, нашите първи законотворци отделят в нея място и на този изключително важен за бъдещото развитие на българската армия правен акт.

 В чл.11 на приетата Конституция се казва: „Който постъпя във военна служба, дава клетва, че ще да е верен Князю“1. По такъв начин първите ни народни представители дават външен израз на схващането си, че по конституционен ред най-добре ще се гарантира изпълнението на отечествения дълг от встъпващите в редовете на армията.

Разбира се, служещите в редовете на Българската земска войска, създадена малко след Освобождението на България, също полагат клетва. Тя има следния текст:

Аз, долуподписаният, се кълна пред Всемогущия Бог, че призован на служба в частите на Българската земска войска, ще служа честно и усърдно, изпълнявайки заповедите на началниците си и няма да напускам своята част, докато не получа разрешение да се завърна у дома. В свидетелство на което целувам думите и кръста на Спасителя. Амин. Заклех се!

На 25 ноември/7 декември 1880 г. Великото народно събрание гласува и приема Закон за земание на новобранци в българската войска. С документа се уточняват процедурата по набирането и постъпването на младите войници „в постоянните войски и в запаса“ и срокът на военната им служба. Предвижда се всички приети на действителна военна служба младежи да се подвеждат под клетва от изградените в съответните селища приемателни (наборни) комисии.

Определен е и първият текст на военната клетва за постъпващите в редовете на българската армия, който гласи:

Обещавам се и се кълна в името на Всемогъщия Бог, че аз, който съм повикан в редовете на войската на Българското княжество, ще слугувам честно и вярно на Негово Височество българский княз и отечеството, като изпълнявам точно и безпрекословно всичките му заповеди и няма да пожаля живота си, както в мирно време за запазване на порядъка и законността, тъй също и във война против враговете на моето Отечество. В свидетелство на което целувам кръста и думите на светото евангелие. Амин. Заклех се!

Първите промени, свързани с даването на военната клетва в българската армия, са от декември 1893 г. Като отчита обстоятелството, че е значително по-целесъобразно новобранците да полагат клетва не при постъпването си в редовете на армията, а след придобиването на основните военни навици и умения, със заповед № 491 от 30 декември 1893/11 януари 1894 г. военният министър се разпорежда занапред клетвеният ритуал в българската армия да се осъществява след провеждането на едномесечно военно обучение на новопостъпилите в нея младежи, при това не вече пред приемателните комисии, както до този момент, а „непременно в църква“ в гарнизона, в който служат.

По време на обучението специално упълномощен от командира на съответния полк офицер запознава младите войници със съдържанието, значението и същността на военната клетва, както и с историческите й корени. Войниците научават каква е връзката между клетвата и бойното знаме, между клетвата и военната дисциплина, кое налага осъществяването на клетвения акт, кога и как се дава клетвата.

Военната клетва се полага пред полковото знаме, кръста и светото евангелие, като на ритуала задължително присъстват всички войници (в това число не само новобранците, но и вече положилите клетва), при това в парадно облекло. На клетвения акт присъстват също началникът на гарнизона, командирите на частите и командите, разположени на негова територия, както и всички служещи в тях офицери. Активно участие в тържествената церемония взема военната музика, както и знаменни полуроти, които приемат и отнасят полковите бойни знамена.

През 1897 г. са направени две нови промени във връзка с клетвата и с организирането на клетвения обред. Най-напред в допълнение и изменение на заповедта от 1893 г. със заповед № 334 се разпорежда „да се подвеждат под клетва младите войници два месеца след постъпването им на служба“.

На 9/22 декември същата година с влизането в сила на новоприетия Закон за носене на военните тегоби това положение е последвано от нова промяна, свързана с изменение в текста на клетвата. Съдържанието на клетвения текст е частично допълнено, като новобранците отново се кълнат в името на монарха и отечеството, но без държавният глава да се титулува: Обещавам се и се кълна в името на всемогъщия Бог, че аз, който съм повикан в редовете на войската на Българското княжество, ще слугувам честно и вярно на Княза и Отечеството и няма да пожаля живота си както в мирно време за запазвание реда и законите на страната, тъй и във време на война против враговете на моето отечество, в свидетелство на което целувам кръста и думите на Светото Евангелие. Амин.

Полагането на военната клетва от младите бойци се отличава със своята подчертана показност и тържественост. По време на единичното обучение още преди клетвения ритуал командирите запознават младите войници и със скрития смисъл и значението на клетвените символи. Всеки млад войник научава, че кръстът и евангелието символизират присъствието на бога на клетвения ритуал, военните лица и гражданите – народа, а знамето и началниците – монарха, ако той не участва в тържеството. На младежите се внушава, че „клетва се нарича само туй обещание, при което човек помислюва и съзнава присъствието на Бога и го провъзгласява за свой съдия“.

През 1903 г. министърът на войната обявява нова своя заповед (№ 149), която е изцяло посветена на полагането на военната клетва и разширява обхвата на мероприятията, свързани с осъществяването на клетвения акт. С документа се разпорежда „за в бъдеще денят на полагането на клетва от страна на младите войници да бъде празник на цялата армия“, като се предвижда клетвата да се дава „от младите войници от всичките части на гарнизона заедно“. По повод клетвения акт се разпорежда също провеждането на църковен парад, подобряване на войнишката храна и организирането на воински увеселения.

От 1950 г. в Българската народна армия се полага следната клетва:

Аз, гражданин на Народна република България, като встъпвам в редовете на Въоръжените сили, тържествено се заклевам да бъда честен, храбър, дисциплиниран и бдителен воин, да пазя строго военната и държавната тайна, безпрекословно да изпълнявам законите, военните устави и заповедите на своите командири и началници. Заклевам се добросъвестно да изучавам военното дело, с всички сили и средства да пазя военното и народното имущество и до последния си дъх да бъда предан на своя народ, на своята социалистическа родина и на народното правителство. Готов съм винаги по заповед на народното правителство за защитя своята родина – Народна република България – и като воин от Въоръжените сили се заклевам да защищавам родината си мъжествено, умело, с достойнство и чест, без да щадя кръвта си и дори живота си за постигане на пълна победа над враговете.  Ако наруша тази моя тържествена клетва, нека ме постигне суровото наказание на закона на Народната република и всеобщата омраза и презрение на трудещите се.

В чл. 89 от Закона за отбраната и въоръжените сили от 1996г. узурпиралите властта над народа продажни партийни елити са записали, че всеки военнослужещ, се заклева изричайки тези думи:

Заклевам се в името на Република България да служа честно на народа си, да спазвам Конституцията, законите на страната и военните устави, да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници, храбро да защитавам целостта и независимостта на моята Родина и ако се наложи, да дам живота си за нея, за воинската чест и за славата на бойното знаме. Заклех се!

Забележка: престъпните партийни елити вече са премахнали и названието НАРОДНА от името на държавата защото според тях и техните тайни чуждестранни кукловоди България вече не е държава под УПРАВЛЕНИЕТО НА НАРОДА - т.е. СУВЕРЕННА а партийно олигархична република под чуждестранна финансово икономическа и военно-политическа окупация!

Клетвата на българския воин
в Новата Българска Народна Армия

Аз, като достоен гражданин на велика и независима България, встъпвайки в редовете на Въоръжените сили на родината и Българското Народно Опълчение, тържествено се заклевам да бъда честен, храбър, дисциплиниран и бдителен воин, да пазя строго военната и държавната тайна, независимостта, суверенитета и териториалната цялост на нашето свято Отечество, да защитавам до последна капка кръв свободата, достойнството и мирният труд и живот на българските граждани, безпрекословно да изпълнявам народните закони, военни устави и заповедите на своите командири.

Заклевам се добросъвестно да изучавам военната наука и бранно дело, с всички сили и средства да пазя народното имущество и до последния си дъх да бъда предан на своя народ, Отечество и Народно правителство.

Готов съм винаги по заповед на своят народ, командири и народно правителство за защитя българският народ и Отечеството от всички вътрешни и външни врагове. Като воин от несъкрушимите Въоръжените сили на Българската държава се заклевам да защищавам страната храбро, мъдро, умело, с достойнство и чест, като не щадя своите усилия, кръв и живот за постигане на съкрушителна победа над всеки наш противник и враг.

Ако наруша тази моя тържествена клетва и опозоря своята съвест, достойнство и войнска чест, нека ме постигне суровото наказание на закона и всеобщата омраза и презрение на всички БЪЛГАРИ по света.

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

Заклех се!


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаКлючви думи за търсачките: Военна клетва, Българска Народна Армия, Конституция, Велико народно събрание, Закон за отбраната, Въоръжени сили