Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Предателство: Дадоха право на турска армия да потушава всеки един български протест в България!
Холокостът и Геноцидът над българи, извършен от - демократи, комунисти, капиталисти, масони...
Обръщение от Щаба: Време е цялата власт да се върне обратно на Суверена!
Важна информация! Как да разпознаем терорист! Сподели!!
ВТОРО ИНТЕРВЮ НА КАРБОВСКИ С ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ООН: Воински съюз "Васил Левски" защитава България и Европа!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!Указания за действията на подразделенията на Воински Съюз "Васил Левски"


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! РАЗПРОСТРАНИ!

1. Допълнителни указания за действията на подразделенията на Български Воински Съюз „Васил Левски“ и Народното опълчение „Шипка“ по места:

- членовете на групите трябва да си събират поне веднъж ежеседмично на подходящо и сигурно място за да могат да те сплотят и да обсъдят извършеното, получат информация за реалната обстановка в страната и възникналите заплахи и да разпределят и координират следващите си действия и задачи;
- групите трябва да изградят и поддържат оперативна готовност за бърза мобилизация при възникването на извънредна и дестабилизираща ситуация или оперативна обстановка като: чужда военна агресия, масово нахлуване на големи групи мигранти и главорези на ИДИЛ, арести на членовете ни по указания на окупационните корумпирани власти, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии и катастрофи; 
- при организирането на срещите да се спазва строг ред и субординация – като се назначи охрана на срещите, извърши проверка на присъстващите лица за принадлежност към нашите структури, определи водещ, изготви план на срещата и се прояви експедитивност, творчество и дисциплина;
- всеки регион т.е. /област, град, община/ да си избере Местен Оперативен Щаб и да подаде имената на включените в него към Обединения Команден Щаб на Воинският съюз и Народното опълчение! Задължително условие е в градските и областни щабове поне един-двама от членовете да са бивши военни с реален военен опит
- към регионалните структури /с помощта на членовете които са бивши служители на МВР, ВР и Военна полиция/ да се изградят подразделения на Службата за вътрешна сигурност на опълчението! За да може своевременно да се проверяват новите кандидати и неутрализират или поставят под наблюдение и оперативен контрол внедряваните лица и агенти на чужди държави и служби
- да се подберат по силните физически и по добре подготвени мъже и младежи сред членовете на местните структури и с тяхно помощ да се създаде група за оперативно реагиране и само охрана.
- по места да се наблегне на сплотяващи подразделенията мероприятия като: участие в съвместни тренировки по ръкопашен бой или военно полеви занятия, протести, митинги и други масови мероприятия, тренировъчни стрелби, братска взаимопомощ в личния и в служебния живот /включително при нужда от осигуряването на кръв и лечение/ И чрез създаване на Взаимно-спомагателна каса за подпомагане и финансиране на членовете /;
- всяка група да си осигури каса за дарения, където чрез спонсори и приятели, и при редовните срещите доброволно, да се събират по малко средства за неотложните нужди /униформи, екипировка, транспорт, средства за комуникации, наеми на зали и заплащане на боеприпасите за тренировка / на местната структура. Да се избере касиер и да се води строга финансова отчетност, като вземаме пример от Апостола;
- регионалните структури да се заемат активно с военно-патриотичното възпитание на подрастващото поколение чрез - открити уроци в училищата, провеждане на военно-полеви занятия и лагери, излети и екскурзии с патриотична насоченост, поставяне на плакати, постери и билбордове с тази тематика на ключови места и др.
- с помощта на тези от членовете ни които имат съответната подготовка или чрез инструктори осигурени от Щаба да се провеждат редовни тренировки по ръкопашен бой и общо физическа подготовка като за целта се привлекат и наши симпатизанти разполагащи с подходящи зали, стрелбища и други полезни за Общото дело възможности.

2. Във всеки един град и регион на страната да се изгради и Местен: /Областен, Общински и Градски/ Комитет за самоуправление, който при възникване на извънредна ситуация или по решение на местните български граждани, да поеме управлението на региона в ръцете си. Включително и ръководството на Силите за местна самоотбрана. За да може гарантирано да се осигури: спасението, реда, спокойствието, благоденствието и достойният труд и живот на местното население при каквито и да е било обстоятелства. Като се отчитат не само индивидуалните нужди на всеки, а най вече това, с което той е допринесъл за общото благо. За разлика от времената преди извършеният на 10.11.1989 г. антидържавен и антибългарски олигархичен преврат, когато лозунга беше „От всекиго според способностите, на всекиго според потребностите“ /и това облагодетелстваше само алчните партийни велможи и многодетните малцинствени групи, които дори биваха приемани да следват без изпити/, то сега и завинаги за нас е валиден принципа "От всекиго според способностите, на всекиму според заслугите!" Тоест този, които е дал повече за общото благо, има правото не само да работи и влага повече сили и разум в полза на обществото, а и да получи много повече като признание и средства за това, което сам е заслужил с труда си!

При възникването на допълнителни предложения или въпроси се свържете веднага с щаба за да обсъдите нужното - BGMilitaryUnion@gmail.com

За спешна връзка - skype - ValterSpecnaz

НЕКА ВЪРНЕМ ЦЯЛАТА ВЛАСТ, СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВО, РЕСУРСИ И БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА И НАРОДА СИ. Обединението прави силата!

ДА ЖИВЕЕ ЕДИННА, НЕЗАВИСИМА, ВЕЛИКА И СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ!

 

За мен е чест!
подп. Валтер

За контакти с щаба: 
Vasil-Levski-Armya@hushmail.com,
SvobodnaBulgaria@hushmail.com,
VDVSpecnaz@gmail.com
Skype: ValterSpecnaz, LegyaSerbia
Военен съюз - https://www.facebook.com/groups/MILITARUUNION/
БНО Шипка - https://www.facebook.com/pages/Българско-Народно-Опълчение-Шипка/478675875543125


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2015-11-30 04:11:11