Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Чужди спец служби готвят откъсването на Южна България с помощта на радикализирани групи от роми, хилядите ислямски мигранти и частни военни компании!
Официална подписка за защита на България !!!
Това ще ви изуми! Ето колко са незаконните партии на Прехода!
Пускат ГМО ?! Новият Закон за храните е публикуван за обществено обсъждане!
«90% болгар настроены пророссийски» | EADaily
Българи от цялата страна заедно в Средец срещу Трафикантите на нелегални имигранти!!
Среща на Воински съюз "Васил Левски" и Българско народно опълчение "Шипка" - 09.04.2016, Варна

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!Превръщат България в Мигрантски център! (Разследване!)


РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - БНД "ШИПКА"

ТАЗИ МИГРАЦИЯ Е СЪВЪРШЕНО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ОРГАНИЗИРАНА ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОРПОРАЦИИ И СВЕТОВНИТЕ БАНКЕРИ, КАТО Е ФИНАНСИРАНА С МИЛИАРДИТЕ, КОИТО БАНКИТЕ ОТКРАДНАХА ОТ СВОИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ, ПРЕДИЗВИКВАЙКИ ЕДНА ИЗКУСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА 2008 ГОДИНА.

И вместо да бъдат принудени да върнат обратно на вложителите билионите долари, които банкерите им откраднаха, и да бъдат изпратени в затворите, ТЕ С ТЕЗИ ПАРИ, ЗАЕДНО СЪС СОРОС И САУДИТСКА АРАБИЯ, ФИНАНСИРАТ ТАЙНО ИСЛЯМСКАТА ЕКСПАНЗИЯ И НАШЕСТВИЕ НА МИЛИОНИ РАДИКАЛНИ ИСЛЯМИСТСКИ ЕМИГРАНТИ, БОЙЦИ НА ИДИЛ И ТЕРОРИСТИ В ЕВРОПА, ЗА ДА УНИЩОЖАТ ТИТУЛНИТЕ НАЦИИ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ.

Европейските компании също бяха измамени, защото се надяваха по този начин да си осигурят безплатна работна ръка на гърба на експлоатираните безпощадно емигранти и да си увеличат огромните печалби като съкратят заплатите на местните работници и служители, но се оказаха жертви, защото нито емигрантите искат да работят и да се интегрират като се изучат и приемат задълженията, морала и културните ценностите на приемащите ги нации, нито да се откажат от насилственото налагане на исляма над местните етнически и религиозни общности.

Според ЕС на Мигрантите с предоставен статут "бежанец" трябва да се осигурят равни условия за живот с тези на местното население - ТОВА ОЗНАЧАВА ДА ГИ ОСТАВИМ БЕЗРАБОТНИ, ГЛАДНИ, БЕЗ ЖИЛИЩА И БЕЗ НОРМАЛНИ ЗАПЛАТИ, КАТО ГИ ЗАДЪЛЖИМ ДА СИ ПЛАЩАТ САМИ ВСИЧКИ ОСИГУРОВКИ И СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ И ДА ГЛАДУВАТ, ИЗМИРАТ И СТУДУВАТ КАТО МЕСТНИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА ОТДАВНА ОГРАБЕНИ И ПОРОБЕНИ.

ПРИПОМНЯМЕ И, ЧЕ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ПОЛУЧИ ПО 4000 ЕВРО ЗА ВСЕКИ ПРЕЗАСЕЛЕН! (цък и цък)

ПО ДАТИ !

18.02.2003 "Регламент Дъблин II", наследник на "Дъблинската конвенция"
/"Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна"/
01.12.2009 Заседание на Съвета (ЕС; Цветан Цветанов, Маргарита Попова)
14.04.2010 "Тристранен мемурандум" между БХК, Гранична полиция и ВКБООН
20.04.2010 "План за действие по Стокхолмската програма"
04.05.2010 "Стокхолмска програма"
07.07.2011 "План за действие при временна закрила в република българия",
приет с решение N506 на Министерския Съвет
20.07.2011 Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите. Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни
20.06.2013 Конференция „Национална система за закрила на чужденци в република българия“
26.06.2013 "Регламент Дъблин II" - добавя се "лице без гражданство"
/"Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство"/
13.05.2015 Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите. Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни
10.08.2016 Сключен договор NBG05M20P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"
12.08.2016 Постановление N208 за предоставяне на безплатни жилища, храна, здравни осигуровки, социални помощи, и т.н., и .т.н. на Мигрантите, получили статут "бежанец"
02.12.2016 Българският Парламент приема на 2-ро четене промени в Закона за чужденците в България, с което ще се предоставя статут "лице без гражданство" на лица, с изхвърлен/изгорен преди границата паспорт

 * В статията предстои да се добавят споразуменията "Дъблин-II" от 2003-та и 2013-та.

 

30.11.2009 и 01.12.2009 - ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА

"Председатели:
Г‑жа Beatrice ASK - Министър на правосъдието
г‑н Tobias BILLSTRÖM - Министър по въпросите на миграцията и политиката на убежище"

"България:
- Г-н Цветан ЦВЕТАНОВ Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

- Г-жа Маргарита ПОПОВА Министър на правосъдието"

"Основни резултати от заседанието на Съвета: Многогодишна стратегическа работна програма за пространство на свобода, сигурност и правосъдие, Стокхолмската програма, беше обсъдена както от министрите на правосъдието, така и от министрите на вътрешните работи."

"Агенция за широкомащабни информационни системи ще отговаря за оперативното управление на ВИС, ШИС II и Евродак, информационните системи за сравняване на пръстовите отпечатъци на търсещите убежище лица и на незаконните имигранти, с цел да се улесни прилагането на регламента „Дъблин II“, който позволява да се определи държавата‑членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище."

Източник: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-355_bg.htm?locale=BG

 

 

14.04.2010 - "ТРИСТРАНЕН МЕМУРАНДУМ" МЕЖДУ БХК, ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ И ВКБООН

Забележете, че този Мемурандум между БХК, Гранична полиция и ВКБООН ("Върховен комисариат на ООН за бежанците") е подписан още на 14.04.2010 !

"Главна дирекция "Гранична полиция" част от националната система за закрила на лицата, търсещи убежище в република България" - да видим как е наредено на "Гранична полиция" да пази границата и какъв е този "Тристранен меморандум", който е подписан още през 2010-та година с БХК...

"София, 15 април 2010 - Външните граници на ЕС са все по-непробиваеми и за бежанците става по трудно да влезнат на територията на ЕС и да имат достъп до процедура по предоставяне на закрила. В България, този проблем сега се разрешава с тристранен Меморандум за разбирателство, подписан на 14 април между Гранична полиция, Върховния комисариат за бежанците на ООН и Български хелзинкски комитет.

"Хора, които са трябвали да избягат от страните си обикновено пристигат на границата без необходимите документи. Този Меморандум за разбирателство подчертава правото им да влезнат в България и да им бъде разгледана молбата за закрила от отговорните власти," обясни Лейнес." (цялата статия)

Меморандума, сключен БХК, можете да прочетете на:
http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/news/bg/2010/MoU_BUL.pdf

Източник на Презентацията - официалния сайт на Президента:
https://www.president.bg/docs/1372712824.pdf

 

 

20.04.2010 - "ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА"

"Действията са предназначени още за борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм, ксенофобия и хомофобия.

Европа на солидарността. Комисията възнамерява да преследва динамична и изчерпателна имиграционна политика, която ще съдържа мерки за:
- допълнително развитие на глобалния подход на ЕС към миграцията за разширяване на сътрудничеството с държави извън ЕС;
- подкрепа на миграцията, за да удовлетвори потребностите на пазара на труда в държавите-членки на ЕС;
- насърчаване на интеграцията и правата на мигрантите;
- ...

Комисията също цели да развие общата политика в областта на убежището, за да установи общо пространство за закрила на търсещите убежище чрез споделяне на отговорността от държавите-членки на ЕС. Планът за действие предвижда още укрепване на външното измерение чрез сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците и разработване на Програма на ЕС за презаселване, както и нови програми за регионална защита."

План за действие по Стокхолмската програма:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV:jl0036

 

 

04.05.2010 - "СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА"

Видео-изказване на Петя Георгиева от ИК "За Харманли"
https://www.facebook.com/pages/За-Харманли/363643040441565

"6.1.4. Активни политики за мигрантите и техните права:
Съюзът трябва да гарантира справедливо третиране на гражданите на трети държави, които пребивават законно на територията на държавите-членки. Целта на една по-активна политика на интеграция следва да бъде да им се предоставят права и задължения, сравними с тези на гражданите на Съюза. Това следва да се запази като цел на общата имиграционна политика и следва да бъде изпълнено възможно най-бързо и не по-късно от 2014 г.
Във връзка с това Европейският съвет приканва Комисията да представи предложения за:
— консолидиране на цялото законодателство в областта на имиграцията, започвайки със законната миграция, въз основа на оценка на съществуващите достижения на правото, и което включва необходимите изменения за опростяване и/или, при необходимост, разширяване на съществуващите разпоредби, както и да усъвършенства прилагането им и тяхната последователност,
— оценка и, при необходимост, преглед на Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството, като се отчита значението на мерките за интеграция.

6.1.5. Интеграция:
Успешното интегриране на законно пребиваващите граждани на трети държави остава ключът към извличането на максимални ползи от имиграцията. Европейското сътрудничество може да допринесе за по-ефективни интеграционни политики в държавите-членки, като осигури стимули и подкрепа за техните действия. Целта да се предоставят сравними права, отговорности и възможности за всички е в основата на европейското сътрудничество и интеграция, като се отчита необходимостта за постигане на равновесие между правата и задълженията на мигрантите.
Интеграцията е динамичен двустранен процес на взаимодействие, който изисква не само усилия от националните, регионалните и местните власти, но и по-голяма ангажираност от страна на приемната общност и имигрантите.
Интеграционните политики на държавите-членки следва да бъдат подпомогнати от по-нататъшното създаване на структури и инструменти за обмен на знание и координация с други свързани области на политиката като заетостта, образованието и социалното приобщаване. Достъпът до заетост е от съществено значение за успешната интеграция.
Европейският съвет приканва също Комисията да подпомогне усилията на държавите-членки:
— чрез създаването на механизъм за координация с участието на Комисията и държавите-членки, посредством обща референтна рамка, който да подобри структурите и инструментите за обмен на знания в Европа,
— да включат по всеобхватен начин интеграционните въпроси във всички съответни области на политиката,
— за установяване на съвместни практики и европейски модули за подпомагане на процеса на интеграция, включително съществени компоненти, напр. въвеждащи и езикови курсове, силна ангажираност от страна на приемната общност и активно участие на имигрантите във всички сфери на съвместния живот,
— за създаване на основни показатели в ограничен брой свързани области на политиката (например заетост, образование и социално приобщаване), за да се наблюдават резултатите от интеграционните политики, с оглед да се подобри съпоставимостта на националния опит и да се засили процесът на учене в Европа,
— за по-засилено отчитане на мнението на гражданското общество и по-голямото му участие, като се вземе предвид нуждата от интеграция в различни области на политиката и като се използват европейският форум за интеграция и европейския уебсайт за интеграция,
— да укрепят демократичните ценности и социалното сближаване във връзка с имиграцията и интегрирането на имигрантите, както и да насърчават междукултурния диалог и контактите на всички равнища.

6.2. Убежище — общо пространство на закрила и солидарност:
Европейският съвет запазва ангажимента си по отношение на целта да се създаде общо пространство на закрила и солидарност въз основа на обща процедура за предоставяне на убежище и еднакъв статут за лицата, на които се предоставя международна закрила. CEAS следва да се основава на високи стандарти за закрила, като същевременно следва да се обърне надлежно внимание на справедливи и ефективни процедури за предотвратяване на малтретирането."

Сговарянето с Турция:

"В Западните Балкани споразуменията за стабилизиране и асоцииране все повече набират скорост и е постигнат значителен успех в областта на визовата политика с облекчаване на визовия режим и споразумения за обратно приемане, като с някои държави вече е реализиран всеобхватен диалог за либерализиране на визовия режим, а с други в момента протича такъв диалог. Необходими са по-нататъшни усилия, включително използване на финансови инструменти, за борба с организираната престъпност и корупцията, за гарантиране на основните права и свободи и изграждане на административен капацитет при управлението на границите, правоприлагането и съдебната система, за да може да се реализира европейската перспектива.

Съюзът и Турция постигнаха съгласие да активизират сътрудничеството си, за да отговорят на общите предизвикателства, свързани с управлението на миграционните потоци и по-специално с въпросите на незаконна имиграция. Това сътрудничество следва да се съсредоточи върху съвместната отговорност, солидарността, сътрудничеството с всички държави-членки и общото разбирателство, като се вземе предвид, че Турция се намира на външната граница на Съюза, преговорният процес с тази държава и съществуващото финансово подпомагане от страна на Съюза в съответните области, в т.ч. граничния контрол."

Целият текст на "Стокхолмската програма":
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Ajl0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52010XG0504%2801%29

 

 

07.07.2011 - "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ",
ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ N506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Забележете, че това решение N506 е подписано още на 07.07.2010, преди Съобщението от Комисията относно Европейската програма за интеграция на граждани на трети страни!

Обърнете внимание на: "Изпълнението на плана ... във взаимодействие с ... Европейската комисия ... Международната организация по миграция... и други български и международни неправителствени организации" (БХК...) !

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

ИЗВАДКИ ОТ ПЛАНЪТ (приет още 2011-та година!):

"Министерство на вътрешните работи (МВР):
- приема и настанява навлизащи в страната чужденци чрез използване ресурсите на специализираните домове за временно настаняване на такива;
- организира изграждането на пунктове за първоначален прием (ППП) в граничната зона и предоставя материални активи за изграждането на временните приемателни центрове (ВПЦ);
- осигурява охраната по маршрутите за транспортиране и опазването на обществения ред, пропусквателния режим и пожарната безопасност в районите на ППП и ВПЦ;
- оказва съдействие на органите на изпълнителната власт, правителствените и неправителствени организации при изпълнение на задачите им по оказване хуманитарна помощ на чужденците, потърсили временна закрила.

(2016) Журналисти казаха на Бъчварова истината: Българите са дискриминирани, а не Нелегалните!

Министерство на финансите (МФ): планира ежегодно в централния републикански бюджет финансови средства за първоначални разходи при криза вследствие на масово навлизане на лица, търсещи временна закрила на територията на Република България.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): разработва и предоставя географската си информационна система, съдържаща местоположението на времените приемателни центрове, тяхното инжинерно, инфраструктурно, комуникационно, водоснабдително и канализационно осигуряване."

Министерство на труда и социалната политика (МТСП): МТСП и регионалните структури изпълняват задачи и оказват съдействие по приемане, настаняване, психологическо обслужване, подпомагат осигуряването с храна, вода и други социални дейности по осигуряването на лицата, търсещи временна закрила." /стр. 5 от Планът/

"Министерство на отбраната (МО): предоставя при необходимост райони на бивши военни обекти за развръщане на временни приемателни центрове, както и личен състав за тяхното изграждане.

Министерство на външните работи (МВнР): предоставя информация за възможност от риск за навлизане на територията на Република България на лица, търсещи временна закрила.

ДАНС обикалят тайно и търсят нови терени за лагерите!
Страх ги е от местното население случайно да не излезе на протести,
а някои даже са и по-крайни в намеренията си спрямо лагерите!

Министерство на здравеопазването (МЗ):
- организира чрез регионалните си структури осъществяването на санитарно-хигиенен контрол, в това число и първичен медицински филтър в ППП и оказването на спешна медицинска помощ;
- съдейства на областните управители при организиране на дейността по оказване на специализирана медицинска помощ, транспортиране и последващо болнично лечение по договор с лечебно заведение.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ): извършва контрол за качество на компоненентите на околната среда /почва, въздух и вода/ при изграждане и фунциониране на временните приемателни центрове.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС):
- осигурява превоз на хора и товари чрез „БДЖ” ЕАД;
- поддържа съвместно с МВР маршрутите за транспортиране на хора и товари;
- планира и контролира изграждането на електронни съобщителни връзки, пощенски и куриерски услуги;
- предоставя на областните управители и кметовете на общини информация за лицензираните превозвачи, извършващи транспортни услуги.

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ): изпълнява функции по предоставяне на временна закрила и действия в ППП и ВПЦ, съгласно настоящия план." /стр. 6 от Планът/

"Областните управители на областите Видин, Монтана, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Русе и Добрич: организират и координират действията на силите и средствата и изпълняват задачи, посочени в настоящия план на територията на съответната област и община." /стр. 7 от Планът/


Полицаи пазят границата ни в палатки при -20 градуса!!

В ТОЧКА 4 Е ОПИСАНО КАК, ПРИ МАСОВО НАХЛУВАНЕ ПРЕЗ НЕПРИКОСНОВЕНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ, ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, А НЕ ЗАТВАРЯНЕ НА ГРАНИЦАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА АРМИЯ, КОЯТО ДА ВЪЗСПИРА ОРДИТЕ НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ И ТЕРОРИСТИ НА ИДИЛ ?!!

"4. Реагиране. При наличие на кризисна ситуация или Решение на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на временна закрила, органите на централната и териториална администрация изпълняват следните мероприятия: (...)

4.4. Съветът по сигурност към Министерския съвет предлага на министър-председателя въвеждането на настоящия план в действие и създаване на Национален щаб, който се подпомага от МЕРГ. (...)

4.10. Областните управители организират приемането на определените за развръщане на ВПЦ терени, собственост на МО, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. (...)

4.13. При изчерпване на националния ресурс се задействат механизмите за привличане на международна помощ по линия на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, ВКБООН, ЕС и партньорски държави с оглед създаване на допълнителни модули за настаняване на чужденци, търсещи закрила." /стр. 12 и 13 от Планът/

А, КОГАТО СВРЪШИМ ПАРИТЕ, ЩЕ СЕ ТЪРСЯТ ПАРИ ОТ ЧУЖБИНА (ВЕРОЯТНО И ВЪНШЕН ДЪЛГ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ОЩЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ??!

Бюджет 2016 – 5,3 млрд. лева нов дълг заради бежанците (цък)

Плана можете да прочетете на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=706

Източник на извадките, че всеки, получил статут на "бежанец" има равни права с българите относно социални помощи, социални услуги: http://www.minfin.bg/document/18580

 

 

20.07.2011 - СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

"Мигрантите от трети страни представляват около 4 % от цялото население на ЕС."

"В Общите основни принципи се подчертава, че интеграцията е динамичен двупосочен процес на взаимно приспособяване от страна на мигрантите и на приемащите ги общества." - нали щяха да се "интегрират", а!!

"Европа се нуждае от положителна нагласа по отношение на многообразието и от стабилни гаранции за основните права и равното третиране — нагласа, основаваща се на взаимното зачитане на различните култури и традиции. Необходими са и действия, насочени към особено уязвимите групи мигранти." - нали щяха да се "интегрират", а!!

"2. УПРАВЛЯВАНЕТО НА ИНТЕГРАЦИЯТА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

От горепосоченото става ясно, че политиките за интеграция следва да създадат благоприятни условия за икономическото, социалното, културното и политическото участие на мигрантите с цел реализиране на потенциала на миграцията." - в скоро време и партия ще може да си направят, и да определят кое как да се случва????

"1.4. Осигуряване на по-добри условия на живот

Целта на мерките за социално приобщаване, насочени към мигрантите, следва да бъде премахването на потенциалните препятствия за ефективен достъп до социални и здравни услуги и борбата с бедността и изолацията на най-уязвимите. Особено внимание изисква интеграцията на ползващите се от международна закрила лица. Те често са преживели травмиращи моменти, за което се изисква специфични социални и психологически грижи. Затова политиките следва да бъдат изработени така, че да свеждат до минимум изолацията на тези лица и ограниченията на техните права, както и да предвиждат ефективно езиково обучение, достъп до жилища, достъп до здравни грижи в рамките на системи за здравеопазване, които насърчават интеграцията, и здравни програми, които са адаптирани към различните култури. Достъпът до професионално обучение и съдействието при търсене на работа също следва да бъдат определени като цел.

Положението на законно пребиваващите в ЕС роми, които са граждани на трети страни, заслужава особено внимание." - Дали изведнъж българските роми не ги сложиха в графа "граждани на трети страни"? По този начин слагат цяла България в графа "трета страна", а не в "пълноправна страна-членка на ЕС, която всяка година си плаща данъците и за която все не достигат еврофондове, защото има по-важни, на които да се дадат"??!!

Цялото съобщение:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8121e1ea-a446-4f89-9502-5a47f6854333.0010.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/8121e1ea-a446-4f89-9502-5a47f6854333/language-bg

 

 

20.06.2013 - КОНФЕРЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА
ЗАКРИЛА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Заселването на България с НЕЛЕГАЛНИ е организирано още през 2011 !!!

Презентации:
1. Настоящата глобална ситуация във връзка с търсещите убежище, бежанците и вътрешно разселените лица. Роланд–Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България.
3. Развитие на политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището. Пламен Ангелов, началник на отдел „Европейски политики и инициативи“, дирекция „ЕСМС“ в МВР.
5. Главна дирекция „Гранична полиция” като част от националната система за закрила на лицата, търсещи убежище в Република България. Главен комисар Захарин Пенов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР.
7. Българската миграционна политика. Институционална рамка. Габриела Килфанова, началник на сектор „Координация на превантивните и миграционни политики“ в МВР.

Блок 2:
2. Програма за правна защита на бежанци и мигранти при БХК. Илиана Савова, директор на програмата.
3. Опитът на „Каритас България“ в прилагането на европейски политики на национално ниво в полза на търсещи закрила и бежанци. Радосвета Хаджиева, координатор на Миграционна служба при Каритас България.

Източник на документа: https://www.president.bg/docs/1372712702.pdf

 

 

13.05.2015 - СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

"Хората мигрират от край време. Днес мигрантите се опитват да достигнат европейските брегове по различни причини и по различни начини. Някои от тях търсят законни пътища, а други рискуват живота си, за да избягат от бедност, война и политически репресии, за да се съберат със семейството си или в търсене на знания, образование и бизнес възможности. Миграцията на всеки има своя собствена история." - ТУК ОПРАВДАВАТ НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАНЦИЯ ???

"Първата част на настоящата Европейска програма за миграцията се отнася до необходимостта от бързи и решителни действия в отговор на човешката трагедия в цялото Средиземноморие.

Тази бърза реакция трябва да послужи като модел за реагиране при бъдещи кризи, без значение коя част от общата външна граница на ЕС е подложена на натиск и от коя посока идва той.

Спасяване на човешки живот в морето:

Европа не може да стои безучастна, когато хора губят живота си. Операциите по издирване и спасяване ще бъдат засилени, за да се възстанови равнището на намеса, осигурявано по бившата италианска операция „Mare Nostrum“. За да утрои бюджета за съвместните операции на Frontex „Тритон“ и „Посейдон“, Комисията вече представи коригиращ бюджет за 2015 г. и ще представи предложение за 2016 г. до края на май." - ТУК КАЗВАТ, ЧЕ "FRONTEX" НЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ПАЗЯТ ГРАНИЦАТА НИ ОТ НЕЛЕГАЛНИТЕ ИМИГРАНТИ, А ЗА ДА ГИ СЪПРОВОЖДАТ ???

"Реагиране при голям наплив от пристигащи в ЕС: Преместване

Системите за убежище на държавите членки днес са подложени на безпрецедентен натиск и с настъпването на лятото потоците хора към държавите по външните граници ще се засилят. ЕС не трябва да чака докато натискът стане нетърпим: броят на пристигащите вече е мобилизирал до крайност капацитета на структурите за приемане и обработване на мигранти по места. За да се справи с положението в Средиземноморието, Комисията ще предложи до края на май да се задейства системата за реагиране при извънредни ситуации по член 78, параграф 3 от ДФЕС7. Предложението ще включва временна схема за разпределение на лица, които имат явна нужда от международна закрила, за да се гарантира справедливо и балансирано участие на всички държави членки в тези общи усилия. Приемащата държава членка ще отговаря за разглеждането на молбата в съответствие с установените правила и гаранции.

Тази стъпка ще бъде предшественик на трайно решение." - НАЛИ СЕ ГОВОРЕШЕ ЗА "ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ" - А ОЩЕ ОТ 2015-та година Е БИЛО "ТРАЙНО РЕШЕНИЕ" !!!

"III.2 Управление на границите — спасяване на човешки живот и гарантиране на сигурността на външните граници

Описаните по-горе мерки за справяне с днешната ситуация в Средиземно море бяха разработени като извънредни мерки в отговор на конкретна криза. Би било илюзия да смятаме обаче, че подобна криза няма да се повтори. Укрепването на Frontex и създаването на нови форми на сътрудничество с държавите членки трябва да се превърнат в постоянен стандарт на подкрепа и солидарност."

"Въпреки наличието на правила за граничния контрол управлението на границите днес се основава на разнородна смесица от секторни документи и инструменти. През 2016 г. Комисията ще ги консолидира в стандарт на Съюза за управление на границите, обхващащ всички аспекти на управлението на външните граници на ЕС."

"Ефективна интеграция

...

За новия програмен период (2014-2020 г.) поне 20% от средствата от ЕСФ ще допринасят за социално приобщаване, което включва мерки за интеграция на мигрантите, като се обръща особено внимание на търсещите убежище и бежанците, както и на децата."

Цялото съобщение:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf

 

 

10.08.2016 - СКЛЮЧЕН ДОГОВОР „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Сключен договор N BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ , приет на 10.08.2016 (2 дни ПРЕДИ долното Постановление), а самия договор е уговорен още през 2015-та година!!!

Т.е. всичко е било предварително организирано и решено!

Бройките на включените в тази програма във ВСЯКО едно от училищата в списъка, варират между 52 и 746 !

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

Цялата информация и сумата, която НИЕ ще платим чрез собствените си данъци (а тя е - 5 880 540 лв. и 37 ст.) по Програмата, можете да намерите на сайта на Министерството на образованието!

1. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=402

2. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341

3. http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=138

 

 

12.08.2016 - ПОСТАНОВЛЕНИЕ N208

 Над 3 000 000 НЕЛЕГАЛНИ ще бъдат заселени в ЮЖНА БЪЛГАРИЯ с благословията на правителството?!!

"§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

(2) Споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция, като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства;
2. записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка;
3. провеждане на обучение по български език;
4. здравно осигуряване и обслужване;
5. професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни;
6. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
7. информиране за обявени свободни работни места.

3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;
7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година;

 

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков"

Източник "Държавен вестник": dv.parliament.bg

 

Първоначално правителството отрече. Впоследствие започна да говори за палаткови лагери в пограничните райони, в близост до Турция (така, при което всеки Нелегален веднага да бъде записван като "бежанец")... докато в същото време оглеждаше за стари казарми! И, когато окончателно се разбра, че от началото са били подписали горното Постановление № 208 от 12 август 2016 г, и вече няма накъде да се лъже, признаха, че ще им раздават и жилища, освен всичките останали осигуровки, джобни, детски, градина/училище, и т.н.!

А колко бъгарски висшисти ровят в същото време по кошовете за боклук (цък) ; а колко български пенсионери биват принудени да откраднат парченце сирене и няколко маслини (и биват арестувани веднага, за разлика от Нелегалните - цък); а колко български семейства живеят в адска мизерия, без ток, вода и храна (цък)...

"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково в отговор на въпрос за предстоящите действия, свързани с проблема с бежанците, предаде БНТ.

"В понеделник ще разпиша заповед за действия за справяне със ситуацията на българо-турската граница. Там са усилията ни в момента. Плановете, с които разполагаме, имат отделни етапи, в които са разписани мерки. Едни от тях са фургони и евентуално палатки. Това ще се обсъжда в групата, която взима решения", уточни Бъчварова.

"Преди 6 месеца има съставен план. Този план е свързан с различните възможни развития на ситуацията, които можем да предвидим като хипотези. Ние знаем при всеки един вариант, за който има индикации, че ще се случва, как да действаме. Имаме готовност", обобщи вътрешният министър.

По-ефективна занапред щяла да бъде работата в центровете за мигранти. Новите центрове за настаняване, за които се оглеждат терени, ще бъдат изградени в пограничните райони и там, където има съответния натиск, уточни главният секретар на МВР Георги Костов. Ако например имало натиск от македонска страна, лагер щял да бъде ситуиран там.

Източник: www.epicenter.bg

След като всички съседни държави от запад и север затвориха своите граници с армия полиция, телени мрежи и бронетранспортьори, и хеликоптери, а продажното ни правителство от национални предатели /според думите на вътрешната пишман - пардон пиар министърка/ се готви да изгражда лагери край границата в Южна България за милионите нахлуващи от Турция радикални ислямисти, това означава само едно - ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ПРОДАДЕНА И СКОРО ЩЕ БЪДЕ ЕТНО-РЕЛИГИОЗНО-АСИМИЛИРАНА ОТ МИЛИОНИТЕ НАХЛУВАЩИ ОТ ЮГ НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ, А БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОСТАВА БЕЗ СВОЯ ДЪРЖАВА. Особено като се има предвид, че всички нахлуващи остават и ще бъдат регистрирани в страната ни, а /според последните европейски директиви и допълнения към Дъблинското споразумение/ послушното ни антибългарско правителството дори ще ги заставя насила да подадат молби за убежище в България!

 

И всичко това само за подкрепата от страна на европейските лидери - пред които антинародното ни правителство се кланя - да подкрепят алчните и продажни партийни елити от коалиционната сбирщина да продължат да ни управляват още един мандат. Не че БСП или пишман патриотите от НФСБ, ВМРО и сие са по малко продажни, след като именно Първанов и Калфин ни натресоха навремето американските окупационни войски и техните бази.

За да си спасим народа и запазим ДЪРЖАВНОСТТА И ДЪРЖАВАТА трябва народът да спре да се дели на партии, етноси, пол и религии, и да се обедини около България. Защото не се ли обеденим, и то по-бързо, скоро няма да имаме нито държав,а нито ще я има българската нация, нито дори и българските мюсюлмани, изповядващи традиционния ислям.

Събудете се българи. Нека вземем съдбата си в своите отрудени ръце и сами да изритаме всички нагли нелегални имигранти (претъпници - нарушителите на свещена държавна граница!) от своята свята земя, заедно с всички родни продажни партийни елити и техните кукловоди от Брюксел. Защото иначе видният масон и соросоид Кънев от БХК заплаши да заведе милиони дела срещу България в чужбина само, ако се опитаме да въведем ред или какъвто и да е било контрол над незаконно нахлуващите пред държавните ни граници милиони нагли мигранти и бойци на ИДИЛ.

А иначе нямало пари за детски, за майките, за здравеопазване, за тежкоболните или за заслужилите и работили цял живот български пенсионери... Като има кой да вярва. "Не е луд този, който яде баницата, а този..."

В България извършват геноцид над нас - всеки трябва да го осъзнае и вземе мерки!

 

По случай на тези сигнали искаме да ви припомним следното!

1. Само за няколко месеца в София са регистрирани над 200 изснасилвания от Мигранти!
https://www.bnoshipka.org

2.Тези джихадисти щурмуват България с маски на бежанци (видео със смърт 18+)
http://www.blitz.bg

3. 4000 въоръжени ислямисти са проникнали в Европа като бежанци!
http://bultimes.com

4. Арабин кла момче пред дискотека в Студентски град
http://www.sosnovini.bg

5. Започна се! Мигранти прободоха 6 пъти 22-годишната Никол!
https://www.bnoshipka.org

6. 16-годишна сирийка призна: Бежанците ненавиждат християните! Мислят само как да ви избият!:
https://www.bnoshipka.org

7. 800 мигранти се млатиха в Харманли, нападнаха полицията с камъни !!!
https://www.bnoshipka.org

8. Отново! Мигранти помляха с ножове и камъни българин в "Овча Купел"
https://www.bnoshipka.org

9. Мигрант влезе в сервиз в София, извади пистолет и започна да стреля! Един българин е...
https://www.bnoshipka.org


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-12-08 02:12:48