Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Хорото в Пловдив - българското хоро не е забранявано дори по Турско робство!
Сиромашията затисна Пиринско, хората си продават зъбните коронки
Опровержение на абсурдните медийни лъжи, отправени по патриота Джим Доусън и граничните патрули на България!
Открито опровержение на манипулативните лъжи и незаконните изисквания на БХК!
ВКЛЮЧИ СЕ В НАРОДНОТО ОПЪЛЧЕНИЕ!
ВОИНСКИ СЪЮЗ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОРГАНИЗИРА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПАТРУЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайПубликации

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (22.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ВЛАСТИТЕ В ТАЗИ СТРАНА НЕ СЛУЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЪРЖАВА, А НА ЕРДОГАН, ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ И СОРОС!Правен анализ на новия проектозакон за уж противодействие на тероризма


Правен анализ на новия проектозакон за уж противодействие на тероризма

Подготвили са ни същата измама като това, което се случи с народа на САЩ, който беше окончателно поробен след измамата с разрушаването на двете кули на Световният търговски център. Ако не вземем мерки да вдигнем целия български народ против този тотално поробващ го фалшив юдейско-фашистки антидемократичен и антиконституционен лъже-закон, който цели да смачка в зародиш всеки, който дори само пише или се е изказал против тях, то всичко вече е свършено и народа ни ще бъде изтребен без всякаква възможност за съпротива. Да не говорим да си направил и нещо друго полезно, като например да си пробуждал и обединявал народа, за да си освободим и възродим страната или да върнем бъдещето и ресурсите на децата си. Според този подготвян от тях фашистки, антиконституционен и престъпен антинароден закон те получават правото винаги, когато си поискат или, ако ги разобличаваш и пречиш на престъпната дейност, да ти нахлуят в къщата, и да разрушат всичко, да те лишат от всичките ти права, и да убият и теб, и децата ти - уж заради оказана съпротива. При това дори без да са доказали че си виновен...След въвеждане на понятието тероризъм, напълно логично изглежда да има и противодействие срещу него. На подсъзнателно ниво всички вече са го приели. А ДО СЕГА НЯМАШЕ ЛИ ?

Такава борба за мир и срещу тероризма се вихри по света, че скоро камък върху камък няма да остане.

Логично и за да не се отклоните от „хуманната” и защитна цел на законопроекта са изложени и мотиви.

Няма да ги изброяваме и цитираме подробно тъй като, ще обидим повечето от вас, които четат този анализ, защото ще си помислят, че ненужно им изброяваме ясни и абсолютно очевидни неща.

1. Обяснява ни се за първи път, че „Тероризмът е едно от най-сериозните посегателства върху всеобщите ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност, зачитане на правата на човека и основните свободи и е едно от най-сериозните нарушения на принципите на демокрацията и правовата държава.”

Тук ще обясним, че самият закон е посегателство срещу гореизброените принципи, каквото и да означават вече те.

Тук би трябвало да бъдете учудени и уплашени. Та за първи път се казва публично и категорично, че тероризмът е заплаха. До сега не го знаехме.

2. Допълнително ни се пояснява, че: През последните години терористичната заплаха се разрасна и промени. Нападенията, извършени на европейска територия през 2014, 2015 г. и 2016 г. са доказателство, че този риск може да се превърне в реалност, което налага реакцията на всяка една държава, с оглед адаптиране към заплахите. Терористичният акт, осъществен на 18 юли 2012 г. на летището в Бургас, постави Република България във фокуса на вниманието на световната общественост. Участието на страната в световната антитерористична коалиция поражда допълнителни рискове и заплахи за Република България, като потенциален обект на тероризъм.

Забележете: ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА Е АДАПТИРАНЕ КЪМ ЗАПЛАХАТА. Адаптиране означава свикване, приемане на ситуацията с ограничаване на основните ни човешки права, които ще прочетете в закона. Е въведението в мотивите е да ви подготви да го приемете.

С това се изчерпват мотивите към законопроекта. Останалото е, че във връзка с горното бил изготвен законопроект, който накратко пояснява как се реагира адекватно на терористичните заплахи. Забележете – ДОСЕГА НЕ СЕ Е РЕАГИРАЛО АДЕКВАТНО И Е НЯМАЛО КАК ! СЕГА ВЕЧЕ Е НАМЕРЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАКЦИЯ, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - АДЕКВАТНА.

Дава ни се определение за това що е противодействие на тероризма : Противодействието на тероризма се осъществява с цел превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на тероризъм, разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете, минимизиране и/или ликвидиране на последствията от тероризъм и предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тероризъм.

БРАВО ! И ТОВА Е ВЯРНО ! Само че е ненужно да се дава учебникарско определение за противодействието, като действие в обективната действителност. Това определение важи и за противодействие на престъпността, включително противодействие на корупция.

В заключение на коментара към мотивите е възмущението ми по отношенише на изразената крайна цел на противодействието на тероризма. Целта била защитата на основните права на гражданите, по-специално правото на живот и правото на физическа и психическа неприкосновеност. В проекта е отчетено спазването на задълженията, свързани с основните права. Всяко ограничаване на упражняването на основните права и свободи е предмет на условията, определени в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права.

Целта на противодействието на тероризма никога не може да бъде защита на правата на гражданите. Целта като гаранция е липсата на тероризъм и престъпност, а не адаптиране към заплахите и противодействие, защото винаги ще има действие докато тероризмът се спонсорира от всички защитници на човешките права на национално и наднационално ниво.

При анализа няма да сочим конкретни нарушения на конституционни норми и основни принципи за неприкосновеност на човешки права и достойнство. ЗАЩО ! ЗАЩОТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА РАЗБИРАЕМИ И СЛЕДВА ВСЕКИ ДА МОЖЕ ДА ЧЕТЕ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

1. Предлага се въвеждането на задължение за собственици и ползватели на сгради и съоръжения за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, както и в училища и детски градини от по-ниска категория, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Това е класически похват за прехвърляне на задължения на съответните институции към гражданите. Базите данни за сградите се съхраняват в Агенция по геодезия картография и кадастър и в Имотен регистър при съответните служби в Р.България и са служебно достъпни до службите.

Забележете гражданите следва да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма !! Колко демократично. Класически пример за интензивни дейности при фактическо бездействие на държавни органи и институции.

Службите не действат така. Не е ли странно ? Всеки жилищен блок, вход, кооперация и какъвто и да е жилищен или офис обект се включват в едно публично дискутиране за взаимно оповестяване и информиране. Само потенциалните „терористи” ще стоят на страна и няма да участват или да узнаят !?

2. Въвеждат се превантивни мерки, които да се вземат, когато са налице данни, от които може да са направи обосновано предположение, че лице е свързано с терористична дейност. Тук е и разковничето. „Обосновано предположение” е юридическа постановка, която зависи единствено от субективното усещане и разбиране на предлагащият мярката и утвърждаващият орган – съда и обикновено не са подкрепени с доказателства. Следователно всеки е вече потенциална заплаха. Разбирайте, политически опоненти, партии, организации, социални и  обществени групи обединени по какъвто и да било признак и цел с изключение на тероризъм.

3. Стигаме и до същественото. Включените превантивни мерки са: забрана за промяна на местоживеенето без разрешение; забрана за напускане на страната без разрешение;забрана за посещаване на определени места, райони и обекти; забрана за напускане на определено населено място без разрешение; забрана за достъп до интернет; забрана за притежаване и използване на повече от един телефонен номер; забрана за осъществяване на контакт с определени лица; периодично явяване в районно управление на Министерството на вътрешните работи; отнемане на паспорти и заместващи ги документи и забрана за издаване на нови. Законопроектът разписва съответната процедура за вземане и обжалване, съответно оспорване, на превантивните мерки. Предвидено е превантивните мерки да се вземат за срок до 6 месеца.

Всички мерки обаче ще се вземат само на базата на твърдения най често изсмукани от пръстите на незаконните власти и партийно олигархично оБвързаните правителства и министри. Гореизброените права подготвени за накърняване при това са КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ: Промяната на местоживеене е право за свободно избиране на местоживеене без каквито и да било ограничения освен ако няма влязла в законна сила присъда за налагане на наказание лишаване от свобода. Забрана за напускане на страната е засягане на правото на свободно придвижване. Забраната за свободно посещаване на места и определени райони е още по драстично погазване на това право. Забрана за ползване на достъп до интернет е всъщност забрана за свободна кореспонденция,получаването и разпространяването на информация и изразяването на лични убеждения. Отнемане на паспорт и забрана за издаване на нов и отричане на задължение на държавата да издаде документ за самоличност, тоест касае се за лишаване от самоличност. Забраната за ползване на повече от 10 СИМ карти и тяхното отнемане при условията на закона е намеса в частноправни договорни правоотношения и т.н.

4. Проектът предвижда когато са налице данни, от които може да са направи „обосновано предположение”, че юридическо лице е свързано с терористична дейност, то да може да бъде прекратено по ред, предвиден със закон. Вече споменахме за какво става въпрос.

5. Регламентирано е участието на въоръжените сили, които всъщност не достигат и за опазване на незащитената ни граница, като е предвидено при участие в тази дейност въоръжените сили да имат правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи први това, въпреки че на Въоръжените сили е забранено да изпълняват полиицейски функции..

Предвидено е и замазване на очите на гражданите, като уж било предвидено обезщетяване за физическите и юридическите лица за реално причинени имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установените действия за предотвратяване и пресичане на заплаха от тероризъм или за преодоляване на последствията от тероризъм. Забележете, че лицата трябва да доказват реално причинени вреди, а в действащото право вече съществуват норми за установяване и претендиране на вреди. А всички прекрасно знаем как корумпираните ни управници разграбили и разпродали българската държава плащат за своите грешки дори след присъди от европейските съдилища. Особенно след като имаме примера с многократните глаби и присъди за престъпленията и анти законните операции на Цветан Цветанов.

6. Стигаме и до едно от най-важните обстоятелства и цели на закона. Финансовите средства за осигуряване на дейностите за изпълнение на задачи във връзка с противодействие на тероризма и за допълнително привлечените сили и средства при провеждане на антитерористична операция или при обявено извънредно положение се предвиждат в централния бюджет със Закона за държавния бюджет за съответната година и се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Честито драги съграждани нови служби, агенции, комисии, дирекции и всякакви допълнителни структури които ще усвояват народна пара. И разбира се многократно увеличени данъци но пак за сметка не на алчните ни и продажни управници а на бедните и ограбени от тях български граждани.

7. С промените в Закона за държавна агенция „Национална сигурност“ се предвиждат и правомощия на органите на Агенцията да: Поемете си въздух....... да провеждат интервюта с незаконно влезли на територията на страната чужденци или пребиваващи на територията на страната чужденци без законово основание. Не стига, че преминаването на държавната граница е престъпление, което трябва да се ограничи и да не се допуска да бъде извършвано, не стига че се арестуват български граждани за изпълнение на задълженията си да предотвратяват подготовката или извършването на престъпление незаконно преминаване на държавната граница, ами сега се узаконява незаконното преминаване, като службите провеждат интервюта с незаконно преминали границата !?

8. Това не е всичко. Едва сега започваме. Налице са и промени Закона за специалните разузнавателни средства, които целели създаване на специален ред за използване и прилагане и контрол върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати по отношение на тероризма, с цел осигуряване на възможности за ефективно противодействие на това тежко престъпление. Какво е ефективното противодействие си мислите: Ами посредством допълването на чл. 4 на Закона за специалните разузнавателни средства с ал. 2 се създава възможност ДА НЕ БЪДАТ ИЗГОТВЯНИ веществени доказателствени средства при прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на дейности, свързани със защита на националната сигурност, извън предвидените вече случаи по чл. 26 - 28 от закона (прилагането не дава резултати или др.). По този начин получената от прилагането на специални разузнавателни средства информация ще се използва само за оперативни нужди. Понятието оперативна нужда в родината ни е известно, като съхраняване на информация по законен и незаконен ред, съхранявана и разпространявана на флашки, тефтерчета и други средства с цел убеждение на групи от хора, народни представители, народни будители, борци за правда и законни свободи. Мислите си, ама такива ли хора ще записват !? Не нищо подобно. Достатъчно е да бъдат записани, подвластни, подкупни магистрати, власт имащи и административни служители като им се напомни, че подобни веществени доказателства не съществуват официално, но пък могат да бъдат обосновани като съставени по Закона за противодействие на тероризма. Така неудобните лица ще бъдат отстранявани, осъждани, по отношение на тях ще бъдат вземани превантивни мерки по този закон именно от изнудваните и то мотивите срещу вас ще бъдат написани именно от тях по Закона за противодействие на тероризма.

9. За „целите” на закона всеки ваш служител, може да се окаже служител на заплата в МВР на прикритие по всяко време. Мотиви за заплащането ? Ами ниските доходи, които получават, банковите кредити в които банките са ги оплели с безумните лихви които само в България плащаме. Въпросният ваш служител ще спре да получава възнаграждение от МВР, като си завърши задачата, а той ще има стимул да не свърши скоро ! Как, ами ако и това не можете да се сетите не четете по-нататък.

10. Стимулирането на доносниченето /под доносничене имам предвид предоставяне на невярна информация с цел омаскаряването на един или друг/и  за целите на противодействието на престъпността, предотвратяването на терористични действия и ограничаване на нелегалната миграция, в Закона за Министерството на вътрешните работи се създава правна възможност служители в държавни органи, организации и юридически лица да могат да стават служители на прикритие на Министерството на вътрешните работи след назначаването им на служба в министерството. По този начин се оптимизирал съществуващия модел на организиране на дейността на служители на прикритие.

11. Въвежда се промяна в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) като се урежда срок за произнасяне на компетентния съдебен орган по искания за извършване на справки за трафични данни, когато данните са необходими за предотвратяване и разкриване на престъпления по чл. 108а - чл. 110, ал. 1, предложение шесто и ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния кодекс. Кога се произнася органът ли ? Ами значителен срок след като вече данните са били предоставени. Въвежда се забрана за предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани и/или мобилни наземни мрежи, да регистрират и/или активират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги. В случаите на непосредствена опасност от извършване на тероризъм, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, ще предоставят незабавен достъп до трафичните данни въз основа на искане на съответния ръководител на структурите по чл. 251в, ал. 1 от ЗЕС, за което ще се уведомява съответния съд с оглед осъществяване на контрол.

12. Потребителите по Закона за електронни съобщения, на чието име са регистрирани и/или активирани повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги, ще имат право в 2 -месечен срок от влизане в сила на този закон да заявят пред предприятието по чл. 138г от Закона за електронни съобщения кои телефонни номера ще продължат да ползват. В случай че потребители не упражнят това право в срок, предприятията по чл. 138г от Закона за електронни съобщения са длъжни да деактивират (закрият) всички регистрирани и/или активирани на името на съответния потребител телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги.

Всъщност, когато влезе в сила този мракобесен закон, нали се досещате, че щом тези „принципи” влязат в действие ще има промени. Как ви звучи, следната норма:

За целите на противодействие на тероризма при непосредствена опасност и при нужда на съответните органи да ползват определен жилищен имот за оперативни цели, в случай че собственикът не заяви, че желае да го ползва, същият да преминава в ползване и на разпореждане на Министерство на вътрешните работи.”

Какво незаконно има в подобна разпоредба, ако и тази с отнемането и закриването на телефонни номера е законно ?

Нали пак е за целите за противодействие на тероризма като най-голям бич и опасност за всички български граждани ? Нали е за целите на противодействие ?

Следователно уважаеми съграждани, достатъчно е едно изречение да започне със: за целите на противодействие на престъпността, за защита на правата и законните свободи на гражданите, за защита на евроатлантическите ценности /които никой не може да ми посочи/, за нуждите на защита правата и законните свободи и т.н. и всеки от вас, вече е приел, че е необходимо ограничаване на правата му, заради защита на някакви ценности. Тогава очаквайте още повече ограничения и потъпкване на правата ви, при това срещу цена която вие ще си платите за новите бюджетни разходи.

Прозорецът на Овертон е преместен. Аз обсъждам законопроекта, вие ще го обсъждате. Ще има за и против, ще го обсъждат „видни” експертчета по национална сигурност, с твърдения, че това наистина е необходимо, като че ли до сега не е било !

13. За тези които са против се падна числото 13 от коментара: Промяна в Наказателния кодекс цели предвиждане на наказателна отговорност за неизпълнение на разпореждане, с което е наложена превантивна мярка по Закона за противодействие на тероризма.

Така евентуалните и най-вероятно действителни терористи, които по историческо правило не са българи, ще преминават незаконно нашата граница, ще навлизат в територията ан страната и последствията за тях ще са какви…....интервю разбира се.

Българин който откаже да се предаде паспорта, поиска да му бъде издаден нов защото му е отнет, например за да види детето си което е на лечение в чужбина, ей така  аз да го види, го грози затвор, защото...ами защото така пише в закона !

14. Прекратява се автоматично със самото включване в списъка по чл.5 от закона, юридическо лице с нестопанска цел, а обикновено такива са фондации и организации за взаимно организирани граждани под обща кауза, която при учредяването на сдружението е проверена от съда като непротиворечаща на закона. Тоест проверяват се целите, правилата за постигането им, предмета на дейност и т.н. Прекратяват се поради предположението, че са свързани с организиране и извършване на терористична дейност.

Всъщност уважаеми съграждани, с това законодателят иска да ни подсети, че основната дейност на терористични организации е учредяване на юридически лица, чрез които да извършват незаконната си дейност и най-вероятно записват и в устава си като предмет на дейност – „тероризъм”. ЮЛНЦ са такива които не могат да извършват търговска дейност и следователно не извършват дейност с цел печалба. Терористичните организации имат нужда от финансиране и трансфер на средства което по правило става чрез търговски дружества, а не чрез НПО-та.

СЛЕДОВАТЕЛНО ПЪРВИТЕ КОИТО ЩЕ ПОПАДНАТ ПОД УДАРИТЕ НА ЗАКОНА СА ЮЛНЦ, които защитават българщината, крещят срещу власт имащите и цялата престъпна върхушка, искат отчет за ограбването на страната последните 25 години и съд за виновните, които търсят с лупа е едно останало предприятие от прехода, които събират изнурения и оскотял български народ.ЛИЦЕМЕРИЕТО ПРОЗИРА ПО-КОНКРЕТНО ОТ СЛЕДНИТЕ ТЕКСТОВЕ:Чл. 2. Основните принципи при противодействието на тероризма са:

 1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна, след като самия закон ги погазва.

 2. зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи, как като се въвежда превантивна следователно недоказана необходимост от намеса в техните права и свободи ?;

 3. предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности – лазунг, като, че ли сега е било обратното;

 4. сътрудничество с гражданите и техните организации – чрез доносничене;

 5. откритост и прозрачност при провеждането на политиките за противодействие на тероризма – цинизъм. Борбата с тероризма се водила с откритост и прозрачност. Остава да поканим терористични организации по хуманни подбуди да изразят становище по законопроекта.

 6. централизирано управление и контрол на дейността за противодействие на тероризма – постоянна и нескончаема бурна дейност при фактическо бездействие за постоянно и нескончаемо източване на държавния бюджет. Забележка – не е наш български патент. Справка САЩ и много европейски страни, които изсмукват бюджетите си под подобни лозунги

 7. своевременно предоставяне на информация по компетентност на друг орган или структура – лицемерие. От една страна се извършват незабавни действия, а от друга се предоставя информация на друг орган ?!

 8. съгласувано провеждане на дейностите за противодействие на тероризма Следователно досега е било несъгласувано.

НОВИ СТРУКТУРИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ: Съвета по сигурността, Секретариатът, Националният контратерористичен център, разположен в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), Национален оперативен щаб за управление на силите и средствата за противодействие на тероризма.

ДА ПРИПОМНИМ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ:

Пояснявам защо се използва думата мерки. Защото мярката не е наказание, не засяга права и законни свободи на граждани като основна терминологична същност на думата, или не иби трябвало. Но от такива мерки е видно, че, свободно и безпрепятствено могат да се налагат:

 1. забрана за промяна на местоживеенето без разрешение;

 2. забрана за напускане на страната без разрешение. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ НЯМА ЗАБРАНА ЗА ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ.

 3. забрана за посещаване на определени места, райони и обекти;

 4. забрана за напускане на определено населено място без разрешение;

 5. забрана за достъп до интернет.

 6. забрана за притежаване и използване на повече от един телефонен номер;

 7. забрана за осъществяване на контакт с определени лица. Близките и роднините също са определени лица;

 8. периодично явяване в районно управление на МВР и подписване пред полицейски служител. Това е мярката по наказателния кодекс наречена пробация, налагана на осъдени лица, които са освободени от изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

 9. отнемане на паспорти или заместващи ги документи и забрана за издаване на

нови. Като че ли терористите имат нужда от стар или нов паспорт. Та нали е достатъчно да си „бежанец”, дори ще те интервюират.

Периодичността на явяването по ал. 1, т. 8 се определя от съда, но не може да е по-голяма от веднъж седмично. Имат предвид по-често от веднъж седмично, а не по-голямо !

Чл. 18. Превантивна мярка по чл. 17, ал. 1 се взема от председателя на Специализирания наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател по писмено мотивирано искане от министъра на вътрешните работи или председателя на ДАНС..

Чл. 19. Органът по чл. 18, ал. 1 се произнася в срок до 24 часа в закрито заседание с писмено мотивирано разпореждане, за което уведомява незабавно органът, направил искането. НЕ И ЗАСЕГНАТОТО ЛИЦЕ. ДО МОМЕНТА ТО НЕ УЧАСТВА В ПРОИЗВОДСТВОТО. С разпореждането делото се насрочва пред Апелативния специализиран наказателен съд в срок до 10 дни в случай на жалба от лицето. Въпросът е кога лицето би могло да узнае за подобна мярка.

 1. Разпореждането, с което се отказва вземането на превантивна мярка, може да се оспорва от органа, направил искането, в срок до 24 часа пред председателя на Апелативния специализиран наказателен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател, който се произнася в срок до 24 часа с писмено мотивирано разпореждане. Разпореждането, с което се потвърждава отказа за вземане на превантивна мярка, е окончателно.

 2. Органът, направил искането, уведомява незабавно лицето за разпореждането, с което спрямо него е взета превантивна мярка, и му връчва препис от него.

 3. Лицето може да обжалва разпореждането в 7-дневен срок от връчването на преписа. Обжалването не спира изпълнението на разпореждането.

 4. В случай на обжалване по ал. 4 Апелативния специализиран наказателен съд разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание с участие на лицето и органа, направил искането. Делото се гледа в отсъствие на лицето, когато заяви, че не желае да се яви.

 5. Лицето има право на адвокатска защита. ЕТО ПОРЕДНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВАТА. Адвокатската защита е регламентирана в Конституцията и не може едва на Апелативен съд лицето да има право на адвокат, тълкувайки разпоредбите по хронология.

 6. В производствата по ал. 1 и 5 съдът може да събира доказателства. По общо правило съдът е длъжен да събира доказателства, когато такива липсват.

 7. Делото по ал. 5 се гледа при закрити врати. Тоест без присъстваща аудитория, без медии. Всъщност при тези производства медиите и при открити врати няма да присъстват.

 8. Съдът се произнася незабавно с решение, което е окончателно.

Чл. 20. (1) Срокът за прилагане на превантивните мерки по чл. 17, ал. 1 е до 6 месеца.

(2) В случай на необходимост срокът по ал. 1 може да бъде продължен по реда на чл. 18 и 19, но с не повече от 3 месеца. ОБЩ 9 МЕСЕЦА ПОЧТИ ПЪЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВА БЕЗ НАДЛЕЖНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ.

ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА ТОЗИ СРОК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАНО НОВО ИСКАНЕ И ТАКА НОВИ 6- до 9 МЕСЕЦА.

Раздел II Административнонаказателни разпоредби

Чл. 38. (1) Който наруши този закон, наложените мерки и ограничения или не изпълни разпореждане на орган на власт, издадено по този закон, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

 

08 юни 2016

Воински съюз "Васил Левски" - БНД "Шипка"

 


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-06-08 13:06:46