Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Чужди спец служби готвят откъсването на Южна България с помощта на радикализирани групи от роми, хилядите ислямски мигранти и частни военни компании!
Анадолската агенция: България е бивша османска територия
КАК СЕ УНИЩОЖАВА ЕДИН НАРОД – БЪЛГАРСКИЯТ!
Кой целенасочено внедрява мутри в МВР, за да компрометира чрез тях почтените полицаи и да накара народа да ги намрази???
Опасността за България се увеличава! Опомни се!
Варна, 20.11.2016 - Християни и мюсюлмани на протест срещу нелегалните имигранти и националните предатели!
Честване на деня на храбростта и Българската армия! - 6-ти до 8-ми май 2017, с. Ситово, Родопите

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайНовини

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!Крайно време е да започнем да наричаме нещата с истинските им имена!!!


КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ЗАПОЧНЕМ ДА НАРИЧАМЕ НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА!!!

Политическа мафия в България

Из "Доктрината Народовластие"

ЖАЛОНИ НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Няма лоши раси, племена, етноси, народи, нации и държави! В тях има първосигнални примати и приспособими безгръбначни мекотели!

1. Раса - обозначаване на групи хора, отделени по външни физически белези - цвят на кожата, форма на очи, чело, устни, дължина на крайници, …, т.е. генетично диференцирани популации, дефинирани от техния гео- и фенотип в резултат на геофизически условия на живот /географски ширини, климат, слънце греене, употребявана храна…

2. Племе - /род, семейство, фамилия/ група от хора, свързани помежду си въз основа на родовата си връзка.

3. Етнос /племенен съюз, клан/ - племена с близък и далечен наследствен родов произход /пра-пра – баби, дядовци, майки, бащи, братя, сестри, лели, чичовци, вуйчовци, вуйни, братовчеди …/, исторически утвърдили общи обичаи и ритуали, общ език в резултат на постоянна комуникация, придобили общо самосъзнание.

4. Народ - исторически самоопределила се общност от хора, съхранила родовата си памет /ритуали, традиции, обичаи/, изградила своя култура, живееща в една или в различни територии, ползваща различни наречия и диалекти на един и същ език. Исторически е възможно самосъзнанието на част от тази общност да бъде променено чрез асимилация или в резултат на различната им религиозна принадлежност. Всички народи са номади до формиране на нация и държава.

5. Нацията е население, носещо името на народа основал държавата и приобщил към себе си различни етнически или народностни групи чрез консолидация или миксация. Разделението на нацията по етнос е третата крачка за връщане на човечеството към стадото. Приобщените групи безусловно приемат правилата на народа създал държавата.

6. Държавата е исторически изградена, международно приета форма за живот на конкретна нация върху конкретна територия. Държавата по принцип е еднонационална, а не етнонационална и защитава своя суверен. За народа създал държавата, тя е Отечество, а за цялата нация - Родина. 7. Многонационалната държава е държава, обособена на федеративен или конфедеративен принцип, с общо правителство упражняващо властта и гарантиращо държавния, но не и национален суверенитет на два и повече народи.

8. Суверен е нация, чийто население упражнява своя вътрешен и външен суверенитет и влиза в отношения с други суверенни държави.

9. Суверенитет е изключителното право на самостоятелност на нацията и държавата. Политическият субект реализиращ суверенните права се нарича власт.

10. Държавен суверенитет е неотчуждаемо юридическо състояние на властта в държавата, символ на морално-правната си самостоятелност, гарантиращо независимостта на държавата от властта на други държави.

11. Национален суверенитет е исторически наследено, неотчуждаемо право на всяка нация, свободно да се разпорежда със себе си, със своята територия и природни ресурси в нея, независимо от волята и интересите на други държави.

Националният суверенитет е висша степен на свобода и независимост, на национална гордост, лична чест и зачитане на човешкото достойнство, гарантираща моралната и политико-правна самостоятелност на нацията. В многонационалните държави национален суверенитет не съществува.

12. Национализъм е форма на държавно управление в защита на нацията от чужди сили, опитващи се да отнемат националния суверенитет и наложат чужда воля над нацията. Той прокламира свободата и равенството между хората не само вътре в обществото, но и между всички нации и държави. Национализмът не е шовинизъм, ксенофобия или расизъм, а преградна стена слещу превръщане държавата в разграден двор и анархия!

13. Демокрацията е антипод на народовластието. Тя е форма за управление на държавата в защита на частния капитал чрез присвояване политическия субект. Демокрацията разделя хората на самозвани правоимащи фарисеи /привилегирован „елит“, който си предава властта по наследство/ и стадо безправни плебеи раболепно изпълняващи волята на фарисеите. Фарисеите са богати, а обезправените плебеи унизени, зависими и бедни. Фарисеите са каста шизофреници. За тях мнозинството /нацията/ не е общество, а стадо /електорат, членска маса - бройка животинска твар/.

За налагане волята си, фарисеите изграждат свои партийно-елитарни структури, които:
- чрез съглашателство формират консенсусна демокрация;
- чрез „избор“ на представители
- парламентарна демокрация;
- чрез „референдуми“ - първична форма на примитивно народовластие.

 

Източник:
Анонимус Инфо Агенция/Anonymous Info Agency
https://www.facebook.com/AnonymousInfoAgency/posts/426457570861352
https://www.facebook.com/AnonymousInfoAgency/posts/263232113850566


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2015-06-12 15:06:19