Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Черни списъци - Илиян Василев
Македонският парламент в кръв, биха депутати
ОБЩЕСТВОТО срещу ПАРТИИТЕ: КОЙ ПРОДАДЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА НИ И НИ ОСТАВИ БЕЗ ХЛЯБ
Опасността за България се увеличава! Опомни се!
20.04.2016 - Поредната победа по пътя към Свободата на България!
Воински съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" защитават Вълкан Хамбърлиев и Петър Низамов!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайНовини

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (22.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ВЛАСТИТЕ В ТАЗИ СТРАНА НЕ СЛУЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЪРЖАВА, А НА ЕРДОГАН, ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ И СОРОС!Официално всеки момент 500 000 сирийски бежанци готови да тръгнат към България, чакат да отворят границите!


Официално всеки момент 500 000 сирийски бежанци готови да тръгнат към България,
чакат да отворят границите

Близо 500 000 сирийски бежанци в Турция са готови да тръгнат за България, която е тяхна мечта, а заканата на президента Ердоган да отвори границите съживи тази идея.

Анадолската агенция уточнява, че Турция е страната, която е отворила най-широко обятията си за бягащите от вътрешните конфликти в Сирия. Заради географската близост първите лагери от палатки и фургони бяха изградени в Югоизточен Анадол, а настанените там бежанци искат да започнат нов живот.

Думите на Ердоган за отварянето на границите вдъхнаха нови надежди на хората в лагерите и извън тях. Председателят на дружеството на сирийските тюркмени Екрем Деде смята, че Европа трябва да позволи преминаването на бежанците през границите си и да ги приеме.

„Според международните договорености затворените гранични пунктове са нарушение на човешките права. Те трябва да се отворят, а европейските държави – да предоставят по-добри условия за мигрантите. Необходимо е нашите сънародници да имат възможността да отидат в Европа, защото ние бягаме от кланетата и смъртта.

Европа не пожела да приеме много от нас, но Турция даде подслон на над 3 милиона сирийци. Само в община Акчакале в провинция Шанлърфа броят на сирийците надвишава този на бежанците, установили се в повечето европейски страни. Европа тръби, че спазва човешките права, но те са валидни само за нейното население, а когато стане въпрос за нас, те не се прилагат“, коментира Деде пред Анадолската агенция.

Той призовава президентът Реджеп Ердоган да отвори граничните пунктове, а европейските държави да проявят малко саможертва.

Председателят на местното събрание на сирийския град Ракка Сади Сювейш е избягал след гражданската война в Сирия и е намерил убежище в турския Килис, където са му предоставени всички условия за живот. Той изразява надежда, че европейският свят ще направи необходимото за бежанците и ще разбере човешката им драма. Настоява също Ердоган да изпълни обещанието си за отваряне на границите.

„Така ще се предостави шанс на желаещите бежанци, които сега са в Турция, да заживеят в Европа. Отворят ли се пунктовете, като начало 500 000 души ще мигрират към Европа. Културни и млади сирийци мечтаят за по-добро бъдеще и го виждат в Европа“, посочва Сювейш.

Източник: www.newsbp.com

Абзаци от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 12 август 2016 г. :

 "§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

(2) Споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция, като:
1. осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства;
2. записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка;
3. провеждане на обучение по български език;
4. здравно осигуряване и обслужване;
5. професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни;
6. включване в програми и мерки за заетост и обучение;
7. информиране за обявени свободни работни места.

3. оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
а) вписване в регистъра на населението;
б) подаване на заявление за издаване на български лични документи;
в) избор на личен лекар;
г) регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
д) насочване към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
е) достъп до други административни услуги;
4. осигурява и контролира задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст;
5. заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението;
6. организира обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца;
7. предоставя месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година;

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков"

Източник "Държавен вестник": dv.parliament.bg

 

ПЛАНЪТ "ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

Обърнете внимание на: "Изпълнението на плана ... във взаимодействие с ... Европейската комисия ... Международната организация по миграция... и други български и международни неправителствени организации" (БХК...) !

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

ИЗВАДКИ ОТ ПЛАНЪТ (приет още 2011-та година!):

"Министерство на вътрешните работи (МВР):
- приема и настанява навлизащи в страната чужденци чрез използване ресурсите на специализираните домове за временно настаняване на такива;
- организира изграждането на пунктове за първоначален прием (ППП) в граничната зона и предоставя материални активи за изграждането на временните приемателни центрове (ВПЦ);
- осигурява охраната по маршрутите за транспортиране и опазването на обществения ред, пропусквателния режим и пожарната безопасност в районите на ППП и ВПЦ;
- оказва съдействие на органите на изпълнителната власт, правителствените и неправителствени организации при изпълнение на задачите им по оказване хуманитарна помощ на чужденците, потърсили временна закрила.

(2016) Журналисти казаха на Бъчварова истината: Българите са дискриминирани, а не Нелегалните!

Министерство на финансите (МФ): планира ежегодно в централния републикански бюджет финансови средства за първоначални разходи при криза вследствие на масово навлизане на лица, търсещи временна закрила на територията на Република България.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): разработва и предоставя географската си информационна система, съдържаща местоположението на времените приемателни центрове, тяхното инжинерно, инфраструктурно, комуникационно, водоснабдително и канализационно осигуряване."

Министерство на труда и социалната политика (МТСП): МТСП и регионалните структури изпълняват задачи и оказват съдействие по приемане, настаняване, психологическо обслужване, подпомагат осигуряването с храна, вода и други социални дейности по осигуряването на лицата, търсещи временна закрила." /стр. 5 от Планът/

"Министерство на отбраната (МО): предоставя при необходимост райони на бивши военни обекти за развръщане на временни приемателни центрове, както и личен състав за тяхното изграждане.

Министерство на външните работи (МВнР): предоставя информация за възможност от риск за навлизане на територията на Република България на лица, търсещи временна закрила.

ДАНС обикалят тайно и търсят нови терени за лагерите!
Страх ги е от местното население случайно да не излезе на протести,
а някои даже са и по-крайни в намеренията си спрямо лагерите!

Министерство на здравеопазването (МЗ):
- организира чрез регионалните си структури осъществяването на санитарно-хигиенен контрол, в това число и първичен медицински филтър в ППП и оказването на спешна медицинска помощ;
- съдейства на областните управители при организиране на дейността по оказване на специализирана медицинска помощ, транспортиране и последващо болнично лечение по договор с лечебно заведение.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ): извършва контрол за качество на компоненентите на околната среда /почва, въздух и вода/ при изграждане и фунциониране на временните приемателни центрове.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС):
- осигурява превоз на хора и товари чрез „БДЖ” ЕАД;
- поддържа съвместно с МВР маршрутите за транспортиране на хора и товари;
- планира и контролира изграждането на електронни съобщителни връзки, пощенски и куриерски услуги;
- предоставя на областните управители и кметовете на общини информация за лицензираните превозвачи, извършващи транспортни услуги.

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ): изпълнява функции по предоставяне на временна закрила и действия в ППП и ВПЦ, съгласно настоящия план." /стр. 6 от Планът/

"Областните управители на областите Видин, Монтана, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Русе и Добрич: организират и координират действията на силите и средствата и изпълняват задачи, посочени в настоящия план на територията на съответната област и община." /стр. 7 от Планът/


Полицаи пазят границата ни в палатки при -20 градуса!!

В ТОЧКА 4 Е ОПИСАНО КАК, ПРИ МАСОВО НАХЛУВАНЕ ПРЕЗ НЕПРИКОСНОВЕНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ, ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, А НЕ ЗАТВАРЯНЕ НА ГРАНИЦАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА АРМИЯ, КОЯТО ДА ВЪЗСПИРА ОРДИТЕ НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ И ТЕРОРИСТИ НА ИДИЛ ?!!

"4. Реагиране. При наличие на кризисна ситуация или Решение на Съвета на Европейския съюз за въвеждане на временна закрила, органите на централната и териториална администрация изпълняват следните мероприятия: (...)

4.4. Съветът по сигурност към Министерския съвет предлага на министър-председателя въвеждането на настоящия план в действие и създаване на Национален щаб, който се подпомага от МЕРГ. (...)

4.10. Областните управители организират приемането на определените за развръщане на ВПЦ терени, собственост на МО, с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. (...)

4.13. При изчерпване на националния ресурс се задействат механизмите за привличане на международна помощ по линия на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, ВКБООН, ЕС и партньорски държави с оглед създаване на допълнителни модули за настаняване на чужденци, търсещи закрила." /стр. 12 и 13 от Планът/

А, КОГАТО СВРЪШИМ ПАРИТЕ, ЩЕ СЕ ТЪРСЯТ ПАРИ ОТ ЧУЖБИНА (ВЕРОЯТНО И ВЪНШЕН ДЪЛГ, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ОЩЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ??!

Бюджет 2016 – 5,3 млрд. лева нов дълг заради бежанците (цък)

Плана можете да прочетете на: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=706

Източник на извадките, че всеки, получил статут на "бежанец" има равни права с българите относно социални помощи, социални услуги: http://www.minfin.bg/document/18580

 

ДА ВИДИМ КАКВО СТОИ ГОРДО НА САЙТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Целият документ можете да прочетете на официалния сайта на Президента на Република България - Росен Плевнелиев.

ДОКУМЕНТ #1:

"Главна дирекция "Гранична полиция" част от националната система за закрила на лицата, търсещи убежище в република България" - да видим как е наредено на "Гранична полиция" да пази границата и какъв е този "Тристранен меморандум", който е подписан още през 2010-та година с БХК...

РЕШЕНИЕ № 506 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 07.07.2011 г.

"София, 15 април 2010 - Външните граници на ЕС са все по-непробиваеми и за бежанците става по трудно да влезнат на територията на ЕС и да имат достъп до процедура по предоставяне на закрила. В България, този проблем сега се разрешава с тристранен Меморандум за разбирателство, подписан на 14 април между Гранична полиция, Върховния комисариат за бежанците на ООН и Български хелзинкски комитет.

"Хора, които са трябвали да избягат от страните си обикновено пристигат на границата без необходимите документи. Този Меморандум за разбирателство подчертава правото им да влезнат в България и да им бъде разгледана молбата за закрила от отговорните власти," обясни Лейнес." (цялата статия)

Меморандума, сключен БХК, можете да прочетете на: http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/news/bg/2010/MoU_BUL.pdf

Източник на Презентацията - официалния сайт на Президента: https://www.president.bg/docs/1372712824.pdf

Заселването на България с НЕЛЕГАЛНИ е организирано още през 2011 !!!

Заселването на България с НЕЛЕГАЛНИ е организирано още през 2011 !!!

ДОКУМЕНТ #2:

Конференция „Национална система за закрила на чужденци в Република България“, 20 юни 2013 г. :

Заселването на България с НЕЛЕГАЛНИ е организирано още през 2011 !!!

Презентации:
1. Настоящата глобална ситуация във връзка с търсещите убежище, бежанците и вътрешно разселените лица. Роланд–Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България.
3. Развитие на политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището. Пламен Ангелов, началник на отдел „Европейски политики и инициативи“, дирекция „ЕСМС“ в МВР.
5. Главна дирекция „Гранична полиция” като част от националната система за закрила на лицата, търсещи убежище в Република България. Главен комисар Захарин Пенов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР.
7. Българската миграционна политика. Институционална рамка. Габриела Килфанова, началник на сектор „Координация на превантивните и миграционни политики“ в МВР.

Блок 2:
2. Програма за правна защита на бежанци и мигранти при БХК. Илиана Савова, директор на програмата.
3. Опитът на „Каритас България“ в прилагането на европейски политики на национално ниво в полза на търсещи закрила и бежанци. Радосвета Хаджиева, координатор на Миграционна служба при Каритас България.

Източник на документа: https://www.president.bg/docs/1372712702.pdf

 

ПРИПОМНЯМЕ ВИ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

ВНИМАНИЕ! НАД 15 000 НЕЛЕГАЛНИ СА ВЛЕЗЛИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ДНИ!

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

1. е пълнолетно;

2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България; - ПОЛУЧИЛО РАЗРЕШЕНИЕ - НИКЪДЕ НЕ СЕ КАЗВА, ЧЕ "ИМА НЕПРЕКЪСНАТ ПРЕСТОЙ В СТРАНАТА В ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ НАЗАД" - Т.Е. МОЖЕ ДА СИ ПЪТУВА КЪМ УНГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ И ШВЕЦИЯ, И, КОГАТО ГО ИЗГОНЯТ ОТ ТАМ, ДА БЪДЕ БЕЗПРОБЛЕМНО ЗАСЕЛЕН И ПОДСИГУРЕН С ВСИЧКИ ПРОИЗТОЧАЩИ ТО ТОВА ПРАВА (И ОПАСНОСТИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ !!)

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано; - ПРОБЛЕМЪТ ТУК Е, ЧЕ НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ НЕ БИВАТ СЪДЕНИ ЗА НАРУШАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА, А ИМ СЕ ДАВАТ ЖИЛИЩЕ, ТОК, ХРАНА, ВОДА, ИНТЕРНЕТ, ДЖОБНИ, СОЦИАЛНИ, МЕДИЦИНСКИ, И Т.Н., И Т.Н. - КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ - ВМЕСТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕНА ГРАНИЦАТА НИ, ИМ СЕ ПРОДОСТАВЯ ГРАЖДАНСТВО СЛЕД 5 ГОДИНИ ??!?!

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България; - Т.Е. "КЪМ МОМЕНТА"! ТУК МОШЕНИЦИ ЛЕСНО МОГАТ ДА УДОВЛЕТВОРЯТ ТОВА ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО КАТО СИ ОСИГУРЯТ ФИКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СРОК ОТ 1 СЕДМИЦА 2 ДНИ ПРЕДИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО!

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

6. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2013 г.) Не се изисква освобождаване от досегашното им гражданство за:

1. лица - съпрузи на български граждани;

2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност.

Можете да прочетете целият закон и всички добавени след 2011-та точки на:
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2134446592

 

МОН: БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА ЩЕ ПРИЕМАТ МИГРАНТИ ОЩЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА!

Сключен договор N BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ , приет на 10.08.2016 (2 дни ПРЕДИ долното Постановление), а самия договор е уговорен още през 2015-та година!!!

Т.е. всичко е било предварително организирано и решено!

Бройките на включените в тази програма във ВСЯКО едно от училищата в списъка, варират между 52 и 746 !

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

МОН: Български училища ще приемат МИГРАНТИ още от тази година!

Цялата информация и сумата, която НИЕ ще платим чрез собствените си данъци (а тя е - 5 880 540 лв. и 37 ст.) по Програмата, можете да намерите на сайта на Министерството на образованието!

1. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=402

2. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341

3. http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=138

Първоначално правителството отрече. Впоследствие започна да говори за палаткови лагери в пограничните райони, в близост до Турция (така, при което всеки Нелегален веднага да бъде записван като "бежанец")... докато в същото време оглеждаше за стари казарми! И, когато окончателно се разбра, че от началото са били подписали горното Постановление № 208 от 12 август 2016 г, и вече няма накъде да се лъже, признаха, че ще им раздават и жилища, освен всичките останали осигуровки, джобни, детски, градина/училище, и т.н.!

А колко бъгарски висшисти ровят в същото време по кошовете за боклук (цък) ; а колко български пенсионери биват принудени да откраднат парченце сирене и няколко маслини (и биват арестувани веднага, за разлика от Нелегалните - цък); а колко български семейства живеят в адска мизерия, без ток, вода и храна (цък)...

"Един от вариантите е изграждане на фургони и евентуално палаткови лагери". Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в Хасково в отговор на въпрос за предстоящите действия, свързани с проблема с бежанците, предаде БНТ.

"В понеделник ще разпиша заповед за действия за справяне със ситуацията на българо-турската граница. Там са усилията ни в момента. Плановете, с които разполагаме, имат отделни етапи, в които са разписани мерки. Едни от тях са фургони и евентуално палатки. Това ще се обсъжда в групата, която взима решения", уточни Бъчварова.

"Преди 6 месеца има съставен план. Този план е свързан с различните възможни развития на ситуацията, които можем да предвидим като хипотези. Ние знаем при всеки един вариант, за който има индикации, че ще се случва, как да действаме. Имаме готовност", обобщи вътрешният министър.

По-ефективна занапред щяла да бъде работата в центровете за мигранти. Новите центрове за настаняване, за които се оглеждат терени, ще бъдат изградени в пограничните райони и там, където има съответния натиск, уточни главният секретар на МВР Георги Костов. Ако например имало натиск от македонска страна, лагер щял да бъде ситуиран там.

Повече информация на: www.epicenter.bg


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-11-30 07:11:14