Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Връх Шипка не е "виждал" толкова хора от 1979 година
Системата за наблюдение на границата с Турция не работела от месец
България загуби заводи, училища, безплатното здравеопазване и хляба на масата, а получихме нереални обещания и безочливи лъжи!
Срам! Директорът на "Гранична полиция" към Патрулите на България: Пречите ми, когато пазите границата!
Воински съюз "Васил Левски" формира клубове за изграждане на отбранително-воински навици
Клетвата на Опълченците по време на международното учение "Южен Щит - Есен 2017"!

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайНовини

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (23.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА, ПЪРВОМАЙ, АСЕНОВГРАД, ХАСКОВО И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ПО ДОСЕГАШНА ИНФОРМАЦИЯ НИТО ЕДИН ОТ ПОЛИЦАИТЕ НЕ Е ВИДЯЛ ПИСМЕНА ЗАПОВЕД! ТЕЗИ АРЕСТИ СА НЕЗАКОННИ И ЧРЕЗ ФАШИСТКИ МЕТОДИ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРЕКРАТЯТ ПОБЕДОНОСНАТА ОСВОБОДИТЕЛНА СИЛА НА НАРОДА?!!Предателство: Дадоха право на турска армия да потушава всеки един български протест в България!


Ужасяващо: Дадоха право на турска армия да потушава всеки един български протест в България!

ЗА ТАКИВА ПОДЛИ И ПРЕДАТЕЛСКИ ДЕЙСТВИЯ НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО Е ПОДПИСАЛО ТАЕН ДОГОВОР С ТУРЦИЯ ТЯ ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ГЛАСУВАЛИТЕ ТОЗИ ПРЕДАТЕЛСКИ И ПОЗОРЕН АКТ НА КАПИТУЛАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТРЯБВА И ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА.

МОБИЛИЗИРАЙТЕ СЕ И САМИ СЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ В КОМИТЕТИ И ЩАБОВЕ НА ОПЪЛЧЕНИЕТО ПО ГРАДОВЕ И СЕЛА, БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ. СКОРО ЩЕ НИ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СРАЖАВАМЕ ЗА СВОБОДАТА И БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ И ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА, НЕДЕЛИМОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА НАШАТА ЕДИНСТВЕНА И СКЪПА РОДИНА! РОДИНАТА И СВОБОДАТА ИЛИ СМЪРТЬ ВРАГАМ НАШИМ!

Воински съюз "Васил Левски" - Българско Народно Опълчение "Шипка"

 

Парламентът одобри с 96 гласа „за“ и съюзнически въоръжени сили да могат да охраняват въздушното ни пространство. Това стана с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), съобщи „Фокус“.

В рамките на дебата народният представител от парламентарната група на БСП Атанас Зафиров посочи, че този законопроект е част от плана за унищожаване на българското национално самосъзнание. Група народни предтавители от БСП заедно със заместник-председателя на Красимир Каракачанов предложиха охраната на въздушното пространство да се осъществява само със съюзнически държави, които нямат обща граница с България,но то не бе прието, тъй като за него гласуваха едва 41 депутати.

Народният представител от ПГ на ПФ и заместник председател на Народното събрание Красимир Каракачанов заяви, че вследствие на всички дълго натрупвани проблеми между България и Турция и агресивната политика, която води към Балканските страни предизвиква основателни страхове в българското общество. Депутатът от ГЕРБ Валентин Радев обясни, че България ще реши с коя държава ще сключи договор за съвместна охрана и увери, че това няма да бъде Турция. Ген. Михо Михов посочи,че този закон, не само, че е неприемлив за ПГ на АБВ, но и според него е неприложим.

В отрицателен вот депутатът от „БСП лява България“ Таско Ерменков посочи, че с гласуването на този текст е подписана несъстоятелността на министъра на отбраната и цялото правителство за осъществяване на нормална защита на държавата.

Основните опасения на червените са, че Турция била имала неприятелски интереси спрямо България, предава Флагман.

Източник на новината, без коментара отгоре:
http://bultimes.com/bezrodnitsite-go-prieha-turtsiya-shte-ni-pazi-nebeto/

 

Припомняме ви писмото, което изпратихме до:

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р.БЪЛГАРИЯ
ДО ПРЕМИЕРА НА Р.БЪЛГАРИЯ
ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА
КОПИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА Р.БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА Р.БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО ОМБУДСМАНА НА Р. БЪЛГАРИЯ

ОТ СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ВОЙНСКИ СЪЮЗ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с БУЛСТАТ 176683247, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Пирот 8А, представлявано от председателя Дико Ангелов Соколов.

Налице е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 502-01-89 от 06.11.2015 г., 43-то НС)

1. ПО ПРОЕКТА:
§ 2. от същия, в чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. предложенията до министъра на отбраната за изготвяне на акт на Министерския съвет по чл. 130, ал. 2, т. 2;“. ТОЕСТ НАЧАЛНИКЪТ НА ОТБРАНАТА
§ 3. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Охраната на въздушното пространство на Република България се осъществява от Българската армия самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Съвместните действия по ал. 1 се извършват:
1. при условия и по ред, определени в международен договор;
2. извън случаите по т. 1 или при необходимост от предприемане на неотложни действия - при условия и по ред, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.
(3) Съвместните действия по ал. 2, т. 2 с държави - членки на НАТО, се осъществяват в рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS) съгласно приложимите документи на НАТО.“

Сегашният текст е:
Чл. 130. (1) Охраната на въздушното пространство на Република България се осъществява от Българската армия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Контролът над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при осъществяване на дейността по ал. 1 се извършва от Българската армия съвместно със специализирани структури от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Охраната на държавната граница на Република България се осъществява от съответните структури на Министерството на вътрешните работи.

2. ПО ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА.
§ 4. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г. и бр. 23 от 2011 г.), в чл. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и по отношение на преминаването и/или пребиваването на съюзнически въоръжени сили при осъществяване на съвместни действия по чл. 130 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“.

Сегашната разпоредба на Закона гласи:
Чл. 4. Този закон не се прилага при обявяване на положение на война, военно или друго извънредно положение.
Видно от чл. 9 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, който сам по себе си е противоконституционен е дадено нормативно определение на следното:
Чл. 9. Действието на разрешението за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили може да бъде прекратено от компетентния за неговото издаване орган, АКО ТОВА СЕ НАЛАГА ОТ СЪОБРАЖЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, при спазване на международните задължения.
Последното стои в основата на нарушение на долупосочените ви Конституционни принципи и съставлява само по себе си национално предателство.
Разпоредбата на чл. 9 означава, че предателството е вече извършено, тъй като прекратяването на пребиваването на чужди въоръжени сили трябвало да се налага от съоръжения за национална сигурност!
Веднъж влезли чужди въоръжени сили няма да напуснат, тъй като сами вие сте забранили това. Вие отдавна злоупотребявате и боравите свободно манипулирайки общественото мнение с лични съображения за национална сигурност, като просто твърдите, че е свързано с националната сигурност на Р. България, но народа знае, че отдавна предадохте Родината си и тя вече не е защитена.

„УПРАВЛЯВАЩИ” !
Сега с приетия законопроект доразвивате и продължавате да предавате отечеството си, без някой да ви е давал това право. Нямате това право защото не ви е позволено от Конституцията на Р. България която има непосредствено действие.
Напомняме ви и ви ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, че съгласно, чл. 2, ал. 2 от Конституцията на Р. България, Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Този принцип е вече опасно застрашен.
Напомняме ви и ви ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ, че съгласно чл. 5 Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат, както и че разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
На основание чл. 9 от Конституцията, Въоръжените сили НА БЪЛГАРИЯ /А НЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ТАКИВА/ гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост. Ал. 2 на същата конституционна разпоредба гласи, че ДЕЙНОСТТА на въоръжените сили се урежда със закон, но не и че със закон се доразвива или изменя принципа, че именно Въоръжените сили на Р. България гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост и никой друг.
Знаете че това изменение е противоконституционно, но въпреки това го предлагате и осъществявате !
Извършвате ново поредно национално предателство, като засягате допълнително и безвъзвратно неприкосновеността на територията на Р. България.

НЕ НИ СЕ ОПРАВДАВАЙТЕ С ВАШИТЕ НАТОВСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НИКОГА НЕ Е ГЛАСУВАЛ НА РЕФЕРЕНДУМ /НИТО Е БИЛ ПРОВЕЖДАН ТАКЪВ/ ЧЕ ИСКА ДА ВЛИЗА ВЪВ НАТО. А и защото дори тези престъпни и подписвани само от вас бандата продажни управници - не могат да противоречат на посочените ви основни принципи. НАРОДЪТ НЕ Е ГЛУПАВ КАТО ВАШИТЕ ДЕБИЛНИ ПАРТИЙНИ ВОДАЧИ А ТЪРПЕЛИВ И МИЛОСТИВ. , НО ТЪРПЕНИЕТО НИ ВЕЧЕ СЕ ИЗЧЕРПА И СКОРО ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ ИЗПРАВИТЕ ПРЕД ВОЕННИТЕ ТРИБУНАЛИ.

Смятахте, че като въведете термина „съюзнически” ще може по лесно и бързо да измамите българската нация че уж не извършвате предателство ? “

ВИЕ презрени наши слуги и позорни роби НЕ МИСЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДА НИ! А САМО ЗА ВАШИТЕ ТАЙНИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЧУЖБИНА И ЗА ТАКА НАЗОВАНИТЕ СИ СЪЮЗНИЦИТЕ. ТОЕСТ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВАШИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ КУКЛОВОДИ И ГОСПОДАРИ.

С ВЧЕРАШНАТА СИ ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА ВИЕ ПОКРИХТЕ ДОРИ ДЕДИТЕ И ДЕЦАТА СИ С ВЕЧНОТО ПЕТНО НА ПОЗОРА НА ИЗМЯНАТА И ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ! ВИЕ САМИ ПРЕВЪРНАХТЕ ПРЕДАТЕЛСТВОТО СИ В СПОРТ И НАПРАВИХТЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И БАНКЕРИ СВОИ ГОСПОДАРИ БЕЗ ДОРИ САМИТЕ ТЕ ДА СА ВИ ПРИНУДИЛИ. НАПРАВИХТЕ ТО ЗАРАДИ ВАШАТА АЛЧНОСТ И СЛАГАЧЕСТВО, ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА ЧЕСТ И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. НАПРАВИХТЕ ГО ПОРАДИ ТОВА ЧЕ СТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, АГЕНТИ НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ И СЛУЖБИ ИЗВЪРШИЛИ ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА.

НЕЗАБАВНО ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТМЯНА НА ПОЗОРНИТЕ ПРЕДАТЕЛСКИ ТЕКСТОВЕ ИЛИ ЩЕ БЪДЕТЕ ИЗПРАТЕНИ В ЗАТВОРИТЕ ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА И ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ТЪРСЕНА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСЕКИ КОЙТО ПРЕЗ ТЕЗИ 25 ПОЗОРНИ ГОДИНИ Е БИЛ ВЪВ ВЛАСТТА, В АЛЧНИТЕ И ПРОДАЖНИ ПАРТИЙНИТЕ ЕЛИТИ ИЛИ В ПАРЛАМЕНТА ! ОТ ВСЕКИ ПРОДАЖЕН БОКЛУК И Е ГЛАСУВАЛ И/ИЛИ УЧАСТВАЛ ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН В ПОДОБНИ ПРЕДАТЕЛСКИ ДЕЙСТВИЯ И В РАЗГРАБВАНЕТО И РАЗПРОДАЖБАТА НА НАШАТА МИЛА РОДИНА.

ДЕЙСТВАЙТЕ БЪРЗО ЗАЩОТО ВИ ЧАКАТ ВЪЗМЕЗДИЕ И СЪД – ИСТИНСКИ, ПУБЛИЧЕН И НАРОДЕН /а не комунистически/ СЪД!

С НЕУВАЖЕНИЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ:
КОНСТИТУЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВИЕ САМИТЕ НЕЗАКОННО ПРИЕХТЕ, НО ДОРИ И НЕЯ НЕ СПАЗВАТЕ.
Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 502-01-89 от 06.11.2015 г., 43-то НС)
МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (№ 502-01-89 от 06.11.2015 г., 43-то НС)
ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-02-09 13:02:58