Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Чужди спец служби готвят откъсването на Южна България с помощта на радикализирани групи от роми, хилядите ислямски мигранти и частни военни компании!
Оградата ни с Турция се пази толкова зорко... че чак я откраднаха...
Българите в Украйна призовават да се вдигнем в тяхна подкрепа
Нужно е навременно действие
Опорочиха протестите в цялата страна! Някой го е страх от обединението на българите, което предстои!
През юли 2017 ще се проведат ускорено обучение на кандидат-инструктори и специален курс по антитероризъм!
Среща с няколко международни организации, обединяващи арменските общности по света

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Дейност

ЧУЖДИ СПЕЦ СЛУЖБИ ГОТВЯТ ОТКЪСВАНЕТО НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ С ПОМОЩТА НА РАДИКАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ОТ РОМИ, ХИЛЯДИТЕ ИСЛЯМСКИ МИГРАНТИ И ЧАСТНИ ВОЕННИ КОМПАНИИ!!

НУЖНО Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ПОЛ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ ИЛИ ПАРТИЙНИ ЗАБЛУДИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЦЯЛОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ!Меморандум на Воински съюз "Васил Левски" до 48 световни патриотични организации!


 Меморандум на Воински съюз Васил Левски до 48 световни патриотични организации!

40 стъпки към освобождението на националните държави и еврейския народ от робството на световната мафия.

Написан от щаба на Воински съюз "Васил Левски", БНД "Шипка" и Комитета за Национално Спасение за Международната акция и движението "Будни нощем” (Nuit Debout) във Франция както и за още 47 европейски организации за съвместно разпространение и реализация от всички националноосвободителни, родолюбиви и патриотични движения по света.

1. Да бъде върнат контрола на суверенните национални държави над управлението на националните им банки и природни ресурси, както и правото им сами да печатат националната валута, за да не се превръщат народите в икономически роби на транснационалните корпорации и световни банкери.
2. Да се забрани на частните банки да оперират като национални такива като печатат и предоставят в заем на правителствата собствените им национални валути.
3. Да се признаят за незаконни всички дългове на националните държави и всички суверенни народи към частните банки, защото са им били манипулативно наложени с цел да бъдат направени финансово и икономически зависими.
4. Националните държави не носят отговорност за дълговете на местни частни юридически и физически лица към чуждестранни частни банки и фирми.
5. Печатането на националните валути и държавни ценни книжа от частни банки и фирми, а не от Националната банка на която и да било държава по света трябва да се счита за престъпление и да подлежи на международно съдебно преследване в целия свят.
6. Територията, природните ресурси, валутите и златните резерви на всяка една страна в света са изключителна държавна (общонародна) собственост и могат да бъдат разработвани, добивани и използвани само в полза на притежаващите ги народи. Същите следва да се отнемат без всякакви компенсации от придобилите ги частни банки и фирми и да се върнат на националните държави. Корумпираните управници, които са ги продали трябва да бъдат изправени пред съда и да погасят за своя сметка сумите към „купувачите“.
7. Незабавно да се върне правото на гражданите на САЩ да печатат националната си валута само и единствено под контрола на Конгреса или съответния щат и да се анулират всички дългове на САЩ, изкуствено и престъпно натрупани от частните собственици на „Федералната Резервна Система” към техните банки.
8. Всички банки в света се задължават незабавно да върнат обратно, заедно с дължимите законови лихви, всички златни, сребърни и други финансови средства собственост на други народи оставени на съхранение при тях, дори когато отделните нации са променяли в различни исторически периоди своите имена или формата на държавно управление.
9. Всички частни банки в света трябва да върнат незабавно в държавната хазна на всяка една страна финансовите средства, внесени по тайните сметки на нейни граждани, партийни лидери, министри или депутати, ако се докаже, че същите са тайно изнесени от страната или са били незаконно присвоени.
10. Трябва незабавно да се забрани и анулира, без всякакви компенсации, дяловото участие на частни банки, лица и фирми в собствеността на националните банки, Световната банка и Международния Валутен Фонд (МВФ).
11. Трябва да се обяват за омразни, незаконни и не подлежащи на връщане всички дългове и заеми на националните правителства към каквито и да билобанки и финансови институции в света, ако същите са били взети без одобрението на народа, след провеждането на национален референдум, и не са били използвани за благоденствието и просперитета на нацията.
12. Трябва да се забрани притежанието или дяловото участие в стратегически предприятия и сектори (медии, транспорт, комуникации, енергетика, фармацевтика, здравеопазване, образователна и национална финансова система) на всяка една държава в света от страна на чуждестранни организации, банки, компании и частни лица (включително такива с двойно гражданство). Същите задължително трябва да бъдат собственост само на нацията и дейността им да бъде насочена в полза на общото благоденствие, сигурност и просперитет на всички граждани.
13. Всички международни и между-държавни договори, които съдържат засекретени за гражданите клаузи или са подписани без провежданото на общонационален референдум, който ги е одобрил с мнозинство от две трети, трябва да се считат за невалидни и подлежат на назабавно денонсиране.
14. Трябва да се разсекретяват всички военни архиви на нацистките концентрационни лагери, за да спрат спекулациите свързани с Холокоста. Така ще стане публично известно кои нации са дали най-много жертви и са били подложени на изтребление, преследване и разграбване на техните ресурси.
15. Трябва да се разсекрети и оповести публично информацията за състава, участниците (и техния етнически произход), съдебните протоколите, документите и решенията на международната общност, свързани с финансирането на Първата и Втората световна война, мирните конференции и конгреси след края на Нюрнбергския процес, както и тези свързани с Болшевишката революция в Русия и умишленото разрушаване на СССР, Югославия, оранжевите революции и преврати в Източна Европа и държавите от Арабската лига.
16. Всички документи и участници, свързани със създаването и дейността на Лигата на нациите, ООН, Световната банка, Световната Търговска Организация, МВФ, ЕС, ЕЦБ Международния наказателен съд, войните в Афганистан, Ирак, Либия и Сирия трябва да бъдат незабавно разсекретени и публично оповестени.
17. Всички документи, свързани с ТПТИ (TTIP – търговското споразумение САЩ - ЕС), CETA (търговското споразумение Канада - ЕС), Транс Тихоокеанското
споразумение за партньорство (ТТП) и Северноамериканския съюз трябва да бъдат разсекретени и публично оповестени.
18. Трябва да се наложи категорична световна забрана за дейността на производителите на ГМО продукти и опасни химикали (като Монсанто, Syngenta, Байер, BASF, Дау, Дюпон и други) и незабавно да се анулират присъдите на американски и други фермери осъдени от тези корпорации. Трябва незабавно да се върнат незаконно присъдените милиарди долари глоби, ведно с дължимите наказателни лихви, на преследваните и пострадалите от Монсанто и други подобни компании американски фермери и граждани. Да се изплатят компенсации на граждани на други държави, където Монсанто и другите производители на ГМО са изнасяли своите продукти.
19. Трябва незабавно да се забрани дейността на всички чуждестранни секти, фондации и НПО и намесата им във вътрешните работи на суверенни държави, извън юрисдикцията на на съдебната им регистрация и да се закрият финансираните от тях местни такива!
20. Трябва да се наложи незабавна забрана на дейността на всички финансирани от чужбина медии, НПО, тръстове, фондове, партии, банки, фондации и т.н., тъй като те се превръщат в „Пета колона“ и са проводник на интересите на чужди държави и служби, а не работят в полза на националните интереси на местното население.
21. Трябва да се прекрати преследването и да се освободят всички лица, осъдени за изказване на лично мнение и убеждения, както и за разпространение на каквато и да е информация, противна на официалните гледни точки и правителствени доктрини, тъй като това е грубо погазване на свободата на словото и правата на личността.
22. Трябва незабавно да бъдат екстрадирани всички лица от мъжки пол и в пълнолетна възраст, незаконно мигрирали на територията на чужда държава без лични документи и легално получена виза. Всички лица от мъжки пол на всяка една страна в света са задължени да се сражават за своите и на народа си права и свободи на територията на собствената си родина.
23. Нито една държава в света или международна коалиция няма правото под какъвто и да е предлог да се намесва във вътрешните работи, обществен строй, икономика, финанси и политика на други страни и народи. Външната намеса унищожава национално-съпротивителните сили на отделните нации и води до още по-мащабни етнически и религиозни конфликти, хаос, болести, глад и разруха.
24. Всички държавни лидери в света, които без официално искане на законно избраните и действащи правителства на съответните държави или без единодушно решение на ООН са организирали, ръководили или провеждали военни и специални операции на територията на други държави, носят пълна съдебна и финансова отговорност за причинените жертви, щети и разруха. Те трябва да подлежат на съдебно наказателно преследване от всички страни членки на ООН, както и от Световния съд на суверенните държави.
25. Гражданите на нито една страна в света не са длъжни да предоставят убежище, закрила, прехрана, работа, социални помощи, права и свободи на незаконно пристигащите в страната им чужденци. Същите са длъжни да си осигурят такива чрез полагането на всички усилия, труд и борба, нужни за просперитета, независимостта и свободата на собствения им народ и държава.
Насърчаването на незаконната миграцията от едни държави в света към други по-благоденстващи такива, води до увеличаване на социалното неравенство и престъпността. Тя засилва паразитирането върху правата, свободите, живота и ресурсите на други народи, които благодарение на векове усилия, труд, образование и култура са успели да благоустроят своите национални държави.
26. Всяка една чужда етническа група, която доказано се е интегрирала през вековете сред държаво образуващата нация, разполага със същите права, свободи и задължения като останалите граждани.
27. Трябва да се забрани на членовете на чужди етнически групи, тайни общества и чуждестранни банки, да ръководят финансовата система на други национални държави.
28. Трябва да се наложи пълна и безусловна забрана за притежаване на ядрени оръжия, от която и да е страна в Близкия изток, ако същите не са произведени в нея със собствени технологични, финансови, научни и промишлени ресурси и не се контролират и инспектират редовно от експерти на международната общност. Всяка една страна, притежаваща такива, както и средства за тяхното доставяне, без да отговаря на горепосочените условия, трябва за подлежи ежегодно на финансови санкции в размер на 50 % от БВП, които е длъжна незабавно да превежда в бюджета и за хуманитарните операции на ООН.
29. Трябва да се забрани преминаването на чужди войски и полицейски сили, както и разполагането на военни бази на територията, на която и да е страна в света дори, когато същата е член на международни военни организации и съюзи. На нейната територия могат да бъдат базирани само части на нейната собствена национална армия и полиция.
30. Нито една страна в света няма право да участва в каквито и да е военни и полицейски организации и съюзи, както и във всякакви финансови и търговски такива, освен ако населението на държавата участник не е гласувало за това предварително на национален референдум и е изразило подкрепа с мнозинство не по-малко от 3/4.
31. Трябва категорично да се забрани дейността на всякакви лобистки органи и компании, поради това, че същите прокарват доказано във времето вредни за населението закони и интереси (на транснационалните корпорации и други структури), и то с помощта на създаването на корупционни и други порочни практики, влияещи върху вземащите решение и имащите право на глас участници.
32. По всички важни за населението на всяка една държава въпроси, включително търговски, финансови, икономически, политически, социални и военни такива, трябва задължително да се провеждат национални референдуми. За положително се счита само това решение, за което са гласували не по-малко от ¾ от имащите право на глас граждани.
33. Всички банки и фондове в света, които по време на икономическата криза ограбиха своите вложители, трябва в рамките на 1 година да ги възмездят за сметка на личното имущество на техните собственици, акционери и ръководен състав, както и на движимото и недвижимото имущество на съответните банки и фондове.
34. Всички частни банки в света, получили финансова помощ от дадена държава, трябва незабавно да възстановят сумите в бюджета ѝ заедно с дължимите наказателни лихви. При недостиг на финансови средства, собствениците на банката, ръководният ѝ мениджмънт и отпусналите помощта държавни служители трябва да бъдат изправени пред провосъдието и да излежават ефективно постановените от съда присъди, а банката да предостави цялата си собственост и ипотеки за управление на комитет, съставен от борда на вложителите и финансовото министерство.
35. Трябва да се забрани на всички частни банки в света да предоставят кредити на обща стойност по-голяма от фактически и физически наличните банкноти в трезорите и касите на банката и притежаваните от тях други материални активи.
36. Средства за финансиране на медиите във всяка една страна в света трябва да се предоставят само чрез Независимите Обществено Информационни съвети, изградени от гражданите, а не от заинтересованите да манипулират общественото мнение среди.
37. Трябва да се забрани на семействата на всички депутати, министри, президенти и т.н. народни слуги и ръководни чиновници да напускат страната, в която са им гласували доверие да управляват за два пъти срока на тяхното народно служение, защото само така може да се гарантира, че същите няма да продадат интересите на своите народи на чужди държави, банкери и служби и да избягат в чужбина след извършеното престъпление.
38. Всички пълнолетни и не намиращи се под съдебно запрещение, граждани на всяка една държава в света трябва да имат правото да разполагат с оръжие, за да могат при нужда да защитават своите и на народа си права, свободи, ресурси, живот и лично достойнство.
39. За да бъдат защитени правата и свободите на всички граждани в света и за да се гарантира истинска справедливост, равноправие и траен световен мир, както и за да се гарантират избирателните права на всички обществени, социални, етнически и религиозни групи в света, без разлика в техния пол и идеологически предразсъдъци, трябва да се промени избирателната система в целия свят.
40. За да може всички граждани да участват и да бъдат издигани и избирани, изборите трябва да се извършват не по партиен, расов, етнически, религиозен, финансов и социален признак, а чрез издигането на най-достойните сред достойните представители на всяка добре познаваща личните качества на участниците група от по 100 пълнолетни лица и разполагащи с избирателни права граждани, живеещи на една улица или в един квартал.

Будни нощем, БНД Шипка, Варна, България
Първоначално издигнатите на първия тур - по 1 представител на всеки 100 имащи право на глас - се събират в обща група и в последствие се разбъркват от компютър на случаен принцип. Така се сформират следващите групи от по 100 души, които имат задължението от своя страна да подберат и издигнат сред членовете на тяхната група най-достойния свой представител, който да бъде изпратен в парламента. Ако страната е огромна по население (като Китай, Индия, САЩ, Русия и т.н.) , формирането на групи продължава на същия принцип, докато не бъде достигнат нужния за функционирането на съответния парламент брой от най-достойни представители на отделната държава. Това ще помогне да бъдат ликвидирани завинаги възможностите за купуване на избори и корупционните практики, както и влиянието на отделни малцинствени етнически групи над живота и общественото развитие на държаво образуващия етнос. Само тази система предоставя равни права на всички граждани и социални категории (без значение дали са богати, бедни или безработни) не само да избират, а и да бъдат избирани. Тя дава възможност да се подберат и бъдат изпратени да служат на обществото само най-достойните сред достойните негови представители, които до момента не са заемали ръководни партийни, обществени или държавни длъжности. Всеки един народен представител трябва да може да бъде незабавно отзован, ако 1/10 от гражданите, имащи избирателни права в неговият избирателен район, поискат отзоваването му. Нито един депутат или министър не трябва да разполага с имунитет срещу съдебно преследване, дори и по отношение на естеството на вота му в пленарна зала. Всеки народен представител (депутат), министър и друг участник в държавното управление, за когото е установено, че е извършил нарушение срещу суверенитета, независимостта, благосъстоянието, сигурността или свободата на своята държава и нейните граждани, се счита за само-отзовал се и бива предаден на правосъдието. Задължение на съда е конфискация на личното му имущество. Задължително към присъдата на всеки депутат, министър и друг участник в държавното управление трябва да се добавя и два пъти срока, за който народът му е гласувал доверие да заема съответната длъжност. Например, ако същият е осъден на 4 години затвор, а е издигнат за срок от 5 години, то присъдата му става 14 години лишаване от свобода, защото гласуваното му доверие се счита за утежняващо вината обстоятелство, когато той злоупотреби с него. Членовете на семейството на всеки осъден депутат, държавен чиновник, министър губят правото да заемат каквито и да било държавни и обществени длъжности за два пъти срока на съответната присъда. Това е начинът завинаги да прочистим държавите от престъпните правителства и корумпирани партийни елити, които разграбиха и разпродадоха общонационалната собственост и природните ресурси на своите народи и ги превърнаха във вечни чужди финансово-икономически роби!

Будни нощем, БНД Шипка, Варна, България
ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОСВОБОДИМ НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЧУЖДАТА ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКА И ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКА ОКУПАЦИЯ!

ВРЕМЕ Е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО ДА ОТНЕМЕМ ОТ 1-ия% СВРЪХ БОГАТИ, ВЛАСТТА, РЕСУРСИТЕ И СВОБОДАТА, ЗА ДА ГИ ВЪРНЕМ В РЪЦЕТЕ НА ВСИЧКИ СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ!

7 май 2016

Варна, България
Обединен командно-оперативен щаб
Воински съюз „Васил Левски” БНД „Шипка”

 


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-05-16 13:05:54