Комитет за Национално Спасение „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Воински съюз – БНД „Шипка“

Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
Воински съюз Васил Левски - БНД Шипка - БНО - Комитет за национално спасение Васил Левски
   
 Click for English version

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И ВЪВ ФБ!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ
Масови арести на симпатизанти на Воинския съюз из страната! Някой много се страхува от все по-обединяващият се народ!
Легитимна ли е съдебната власт в България? /правен анализ/
Референдумът е само за кефа на Плевнелиев. Сайтът на ЦИК се срина, смятайте какво ни чака с онлайн вот..
Внимание! Ето как да познаете троловете, провокаторите и чуждите агенти!!!
Април 2017 година - Поредното доказателство за държавна измяна!
Варна, 20.11.2016 - Християни и мюсюлмани на протест срещу нелегалните имигранти и националните предатели!
Открита среща на Воински съюз "Васил Левски" и Българско народно опълчение "Шипка" - 20.12.2015

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Комитет за Национално Спасение „Васил Левски“
  - Дейност

Воински съюз "Васил Левски"
  - Структура, цели и задачи

Българско Народно Опълчение „Шипка“
  - История - Българското опълчение по време на Руско турската война
  - Цели и задачи
  - Македоно-одринско опълчение
  - Сръбско-българска война

Приятели и съюзници

Платформа
  - Геноцид над народа и неговото право и задължение на национална съпротива и въстание
  - Нелегитимната днешна власт
  - Партиите са незаконни и напълно излишни при истинската пряка демокрация и власт на народа
  - Закон за отговорността на властта пред Народа

Българска Народна Армия
  - Клетва
  - Минало
  - Настояще
  - Бъдеще
  - Цели и задачи
  - Структура
  - Численост
  - Въоръжение и екипировка
  - Разузнавателни органи
  - Унищожение на армията
  - Истината за унищожението 1
  - Истината за унищожението 2
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 1
  - Унищожение на ракетните ни комплекси 2

Военни училища
Научно изследователски институти и Конструкторски бюра
Военно промишлен комплекс
Министерство на Вътрешните работи
Българско Национално възраждане

Новини
Публикации
Дейност
Видео
Плакати

Запиши се!
Подай сигнал!

Контакти

ПринтирайМОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАУЗАТА НИ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ:

БЪЛГАРСКИ ВОИНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria)
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:


Дейност

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

КАТО БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТОВА, ЧЕ ПАЗИМ ЮЖНАТА ГРАНИЦА И ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЕЦАТА МУ, ОТ 19.01. ПРИВЕЧЕР ДО ДНЕС (22.01.), ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СА ПРИНУДИЛИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДА АРЕСТУВАТ СТОТИЦИ НАШИ СИМПАТИЗАНТИ ОТ БАТАК, ПАНАГЮРИЩЕ, КОПРИВЩИЦА, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, КРИЧИМ, БРАЦИГОВО, СЕЛО МЕЧКА И ВСИЧКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЛАНИНСКИ ГРАДЧЕТА!

ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ВЛАСТИТЕ В ТАЗИ СТРАНА НЕ СЛУЖАТ НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ДЪРЖАВА, А НА ЕРДОГАН, ЧУЖДИТЕ СЛУЖБИ И СОРОС!ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАЩИТА НА ПЕТЪР НИЗАМОВ


ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАЩИТА НА ПЕТЪР НИЗАМОВ

 

до

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС КОПИЕ ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРИЗИВ

 

ОТ

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ВОЙНСКИ СЪЮЗ ВАСИЛ ЛЕВСКИ",

с БУЛСТАТ 176683247

и „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ШИПКА",

с БУЛСТАТ 176676427

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Моля да проявите достойнство и чест като БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

От медиите стана известно на българската общественост, че прокуратурата на Р.България се самосезира по случая със задържаните нелегално преминали през границата ни мигранти с неустановима самоличност.

Българската общественост узна, че е образувано досъдебно производство, а видно и от изказването на Главния прокурор на Р.България, че това с категоричност е престъпление /ще бъде преследвано с цялата строгост на закона, ви уведомяваме за мнението, настояването и възмущението на българската общественост за следното:

Така както прокуратурата се самосезира и наложи мярка за неотклонение на достойния български гражданин. Ви призоваваме за следното:

 

I. НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ.

На основание чл. 12а, ал.1 от Наказателния кодекс Ви напомняме, че не е общественоопасно причиняването на вреди /ако въобще са налице такива/ на лице, извършило престъпление при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.

Българската общественост знае, че престъплението „преминаване през държавната ни граница не по законоустановеният ред" е било вече осъществено. Тоест било е извършено престъпление от така наречените мигранти.

Не е налице нито незаконно задържане, нито незаконно лишаване от свобода, тъй като действията на лицата видно от кадрите по медиите не бяха ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ, а в изпълнение на горепосочената норма и следователно след като са извършили действия попадащи под регламента на чл.12а от НК, ДЕЙСТВИЯТА ИМ СА БИЛИ ЗАКОННИ.

След като прекратите наказателното производство спрямо БЪЛГАРИТЕ:

 

II. БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА ДА СЕ САМОСЕЗИРА. КАТО ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ОТНОВО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ДА ЗАЯВИ, ПРИЛАГА ЛИ ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА СПРЯМО ЗАКОННО ЗАДЪРЖАНИТЕ МИГРАНТИ, А ИМЕННО:

 

Приложима ли е разпоредбата на чл. 279, ал.1 от Наказателния кодекс, според която, който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева.

На основание чл.279, ал.1, дори приготовление към престъпление по ал. 1 и 2 се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. Тази отговорност е налице само ако не е консумиран състава по ал.1.

На основание чл.280, ал.1 от НК, който преведе през границата на страната отделни лица или групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Разследвайте и отговорете на въпроса пред българското общество, кой преведе групата ? Един от тях поне е бил водач.

На основание чл.280, ал.2 НК, наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, ако 1. през границата е преведено лице, ненавършило 16-годишна възраст, а с тях имаше и деца, или ако 2. преведеният през границата не е български гражданин /нямаше такива български граждани/. 3. превеждането е организирано от група или организация.

Отговорете на българите и за резултатите от ваше разследване, дали лицата от посочената група не следва да са наказателно отговорни предвид изключението поа чл.279, ал.5 от НК според която разпоредба, не се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползува от правото на убежище съгласно Конституцията.

На основание Закона за убежището и бежанците, ползването от право на убежище се изразява в следното:

На основание Чл. 4, ал.1 от ЗУБ, всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република България в съответствие с разпоредбите на този закон.

На основание чл.4, ал.5 от същия закон чужденец, ВЛЯЗЪЛ НЕ ПО ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ РЕД в Република България, за да поиска закрила, пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му, Е ДЛЪЖЕН ДА СЕ ПРЕДСТАВИ НЕЗАБАВНОНА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ и да посочи уважителни причини за НЕЗАКОННОТО СИ ВЛИЗАНЕили пребиваване на територията на страната.

На основание чл. 5. от ЗУБ, чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, имат правата и задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.

 

Следователно, на основание чл. 12а, ал.1 от Наказателния кодекс отново Ви напомняме, че НЕ СА ОБЩЕСТВЕНООПАСНИ извършените от БЪЛГАРИТЕ ДЕЙСТВИЯ, а СА НАЛИЦЕ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИ ДЕЯНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЗАДЪРЖАНИТЕ С НЕУСТАНОВИМАСАМОЛИЧНОСТ ЛИЦА НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ.

 

III. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ

БЪЛГАРИТЕ ДОКАТО НЕ:

 

1. Установите самоличността и статута на преминалите границата лица,
тай като:

- Единственото безспорно обстоятелство е, че са извършили деяние наказуемо ПО БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН; И

2. Преминалите границата нямат статут на бежанци, тъй като:

На основание чл.12 от ЗУБ, статут на бежанец не се предоставя на чужденец:

   1. за когото има сериозни основания да се предполага, ме е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството, което обстоятелство трябва да разследвате;

   2. за когото има сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от неполитически характер извън територията на Република България, което обстоятелство трябва да разследвате;

   3. за когото има сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации което обстоятелство трябва да разследвате;

   4. по отношение на когото компетентните органи в държавата по неговото постоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава, което обстоятелство трябва да разследвате. От коя държава идват ?

   6. за когото има сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за националната сигурност, което обстоятелство трябва да разследвате;

   7. който веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление представлява заплаха за обществото, което обстоятелство трябва да разследвате;

 

На основание ал.2, т.З от същата разпоредба хуманитарен статут не се предоставя на чужденец, който е извършил извън територията на Република България престъпление, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода, и е напуснал държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване, освен ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или унизително. Доколкото първата предпоставка е налице, следва да установите и разледвате наличието на останалите предпоставки.

 

ОСВОБОДЕТЕ БЪЛГАРИТЕ КАТО ВИ СЕЗИРАМЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ ЗАКОНА СПРЯМО НАРУШИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА НИ ГРАНИЦА.

 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

/подписи и печати/

 

 


СПОДЕЛИ СРЕД ПРИЯТЕЛИ И В ГРУПИТЕ, ЗА ДА ВИДЯТ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ХОРА КАКВО СЕ СЛУЧВА !!!

        Български Воински Съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" стартираха ускорено формирането на отделно подразделение
за Специални операции и антитероризъм към "Първа Шипченска Опълченска Бригада".

За нуждите за обучението и подготовка на силите на опълчението и батальона за специални операции са нужни средства за: униформи, обувки, специално оборудване и екипировка, раници, палатки и алпийско снаряжение; транспорт и комуникации; наеми на спортни зали и стрелбища; наем на спортното оръжие и цената на боеприпасите в стрелбищата; заплащане на пътните разходи на доброволците от батальона за специални операции, които изпращаме на обучение във водещите учебни заведения и тренировъчни бази и центрове в чужбина; инструктори; знамена, печатни материали, шеврони за униформите, барети, кокарди; и т.н.

Който желае и има възможността да помогне, като осигури някои от нужните средства или екипировка, може да го направи като се свърже директно със щаба или преведе средства, но само по официално обявените на сайта на Воинският съюз "Васил Левски" и БНД "Шипка" банкови сметки. Никой друг в страната, освен официалното ръководство на двете патриотични организации, не е упълномощен да получава средства или екипировка, или да подписва договори за дарения. както и да издава официални документи удостоверяващи тяхното получаване.

Всички родолюбиви български граждани които разполагат с документи и реална информация за подобни опити за злоупотреба от страна на някои партийни елити опитващи се да компрометират национално освободителната борба на българският народ и нашите организации, да ни ги препрати своевременно в раздела за СИГНАЛИ на сайта, за да можем веднага да вземем нужните мерки за тяхното разобличаване.

Молим всички достойни българи по света и в страната, които са се включили в общото народно дело и са подпомогнали дейността ни и справедливата борба на Българският народ за връщане обратно цялата власт, свобода, достойнство, ресурси и бъдеще, да ни информират за да можем да оформим документално техните дарения и им изпратим нужните документи.

"И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът"

МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:

БЪЛГАРСКИ Воински съюз „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
S-E BALG.VOINSKI SAYUZ V.LEVSKI
в лева – BG87RZBB91551004930922
в USD – BG43RZBB91551004930938
в EURO BG05RZBB91551004930943
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ШИПКА“
S-E BALG.NATS.DVIZHENIE SHIPKA
в лева – BG70RZBB91551004930840
в USD – BG26RZBB91551004930856
в EURO – BG03RZBB91551004930882
BIC/SWIFT - RZBBBGSF - Raiffeisen ВАNK (Bulgaria) EAD
32 Tsar Simeon I str.
9000 Varna
Bulgaria

Или чрез PayPal:

Или чрез DonorBox:
Съвет на IT специалиста: Когато извършвате разплащания през интернет, ви препоръчваме да използвате "виртуална банкова карта" (вкл. и когато използвате PayPal или която и да било друга доказана система за разплащания). Номерът и сумата за нея могат да се използват само веднъж, както и няма опасност някой да ви дръпне повече пари, отколкото сте написали - за друго плащане използвате друга виртуална карта, която се изважда за 2 минути. Ако не знаете как да създадете такава карта, обърнете се към банката, в която имате сметка (или натиснете тук, за да прочетете повече в Google).

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИ Воински съюз "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И БНД "ШИПКА"

1. Ускорено Българско Национално възраждане в условията на мобилизационен режим и самоуправление (истинска демокрация чрез референдуми) на народа!
2. Обединение и защита интересите на всички български граждани в страната и чужбина, без разделение заради партийни, религиозни, етнически и социални различия.
3. Защита на българските национални идеали, на териториална цялост, независимост, стабилност и суверенитет на българската държава.
4. Защита на свободата, правата, живота, спокойствието, достойнството и бъдещето на всички български граждани.
5. Защита на мира, социалните права, историческа памет, духовност, култура и просперитет на всички български граждани а също така ускорена реализация на Новото Българско Национално Възраждане.
6. Защита на интересите и правата на военнослужещите от българската армия, служителите в МВР и всички право охранителни и правораздавателни органи, ведомства и агенции.
7. Подпомагане на Въоръжените Сили на България при всяка форма на външна агресия и враждебни на интересите на българската държавност и ВЪРХОВНИЯТ СУВЕРЕН – НАРОДА престъпни по своята същност посегателства или действия от страна на агентите на чуждата пета колона проникнала в държавните структури.
8. Предотвратяване на всяка враждебна за страната и народа ни дейност от страна на чужди спец. служби и техните вътрешни агенти на влияние, вербувани сред родните политици, министри и други високопоставени лица като: държавна измяна, шпионаж, предателство, икономически, организационни и финансови саботажи, диверсии и всички други подобни и пагубни за страната ни престъпни техни действия.
9. Противодействие, преследване, неутрализиране и наказване на всяка форма на държавна измяна, предателство, вредителство, саботаж, диверсии (включително икономически, финансови, военни и организационни такива) от страна на висшето държавно и военно политическо ръководство на страната (Президент, министри, партийни лидери и депутати, временно назначени от народа на съответни длъжности).
10. Просвещение, пробуждане, обединение на ресурсите и възможностите, координация и ръководство на действията на всички родолюбиви български граждани и на всички членове, съратници, доброволци и симпатизанти в национален и международен мащаб.

АКО СИ ГОТОВ ЗА РЕАЛНИ ДЕЛА СЕ ВКЛЮЧИ И УЧАСТВАЙ!

Със задълбочаването на мигрантската криза организираме ускорена МОБИЛИЗАЦИЯ за пробуждане, обединение, военно патриотично обучение и самозащита на населението. И за опазване на БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ и защита на националните ни интереси. Когато няма истинска армия, държавност и държава наш свещен дълг е ОБЕДИНЕНИ ЗАЕДНО - да спасим нашият народ, деца и Отечество. Не бъди безразличен и безотговорен към случващото се и не си заравяй главата в пясъка. Днес "мечката" играе в съседите, а утре ислямистските екстремисти ще изкъртят и твоята врата, за да ти изнасилят и избият семейството!!! Събуди се и се присъедини още днес и сега! УТРЕ ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!100 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ 3 МАРТ НА ШИПКА МОГАТ ЗАВИНАГИ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ

С всeки ден БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ОПЪЛЧЕНИЕ "Шипка" и Воински Съюз Васил Левски расте и натрупва все по-голяма сила.Независимо от провокациите и продължаващите репресии срещу наши членове, битката продължава, и ще продължи до ПОБЕДАТА. ПОБЕЖДАВАТ СИЛНИТЕ ДУХОМ. ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ НАРОДА СИЛЕН!!!

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”ШИПКА” и ВОЙНСКИ СЪЮЗ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
След проведените срещи по градове и независимо от интензивните провокации през последните дни ви обявяваме новите райони на покритие!!!
НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ: 0889 595 222; 0882 000 977
SKYPЕ: BNOSHIPKA, ValterSpecnaz

БАНКЯ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИНГРАД
ВИДИН
ВИДИН/ДУНАВЦИ
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ИСПАНИЯ
КНЕЖА
КОЗЛОДУЙ
ЛОВЕЧ
ПАВЛИКЕНИ
ПАЗАРДЖИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ
СОФИЯ - Павлово и Овча Купел
СТАРА ЗАГОРА
ТРЯВНА
ШУМЕН
с. Поликраище
с.ЦОНЕВО

АМЕРИКА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ - ПрагаПубликувано на: 2016-04-15 06:04:14